Peygamberler
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an’a göre “her resul nebidir” sözü doğru mudur? 2011.05.11 4196
2 Günümüzde vahiy alabildiğini söyleyen resullere ne demek lazım? 2012.03.30 5338
3 İbrahim suresi 4. ayete göre nebi ve resul farkını izah eder misiniz? 2012.12.31 4858
4 Resul kelimesine peygamber manası vermek doğru mu? 2014.09.24 2441
5 Kur’an’a göre Allah’tan başkasına itaat söz konusu değil midir? 2016.04.27 736
6 Ayetlerde geçen “Resûle itaat edin!” emri ne anlama geliyor? 2016.10.19 475
7 Peygamberimiz cinlere de gönderilmiş midir? 2012.04.16 5099
8 Sümer kitabeleri ve dinler arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 2010.05.14 9245
9 Neden peygamberler ve ilahi kitaplar hep aynı coğrafyaya gelmiş? 2011.09.15 8373
10 Buda, Konfüçyüs vs. gibi bilge kişiler Allah’ın elçisi olabilirler mi? 2017.03.14 215
11 Peygamberler arasında üstünlük var mıdır? 2013.10.21 5802
12 “Allah’ın elçileri arasında ayrım yapmayız” ayetini nasıl anlamalıyız? 2016.05.25 596
13 Ahzâb 6. ayet peygamberler arasında ayrım yapılabileceğini gösterir mi? 2016.06.02 1624
14 Peygamberler günah işlemişler midir? Yoksa masum mudurlar? 2010.09.03 10440
15 Günah işlemesinler diye Allah Teala Peygamberleri korumuş mudur? 2010.09.16 4874
16 Kur’an’da “Peygamberlerin günahı yoktur.” diye bir ayet var mı? 2012.04.14 7768
17 Fetih suresi 2. ayet Peygamberimizin günahsız olduğunun delili midir? 2014.05.15 4453
18 Peygamberlerden hiç şirke düşen olmuş mudur? 2011.05.07 4741
19 Peygamberlere hikmet verilmesine rağmen nasıl hata yapabilmişlerdir? 2011.03.26 4190
20 Peygamberlerden ne zaman ve nerede misak alınmıştır? 2010.09.15 4590
21 Yazı daha henüz yokken gönderilen peygamberlerin kitapları nerede? 2010.01.22 6949
22 Peygamberlerin her biri namazda farklı bir kıbleye mi yöneliyordu? 2015.10.05 1057
23 Adem aleyhisselam cennette mi yaratıldı, yoksa bu dünyada mı? 2010.04.19 12078
24 Cennette ölüm mü vardı ki Şeytan, Hz. Adem’i ölümsüzlükle kandırdı? 2012.12.19 8855
25 Hz. Adem yetişkin olarak mı yaratıldı, yoksa bir bebek gibi mi? 2010.07.05 13635
26 Tâhâ suresi 121. ayete göre İblis sadece Hz. Adem’e mi vesvese vermiş? 2012.11.28 1
27 Hz. Adem’in peygamber olduğunun delili nedir? 2013.01.21 6266
28 Nuh aleyhisselam zamanında yedi kat gök hakkında bilgi var mıydı? 2009.09.07 6266
29 Nuh kavmi yedi kat sema ile ilgili ne tür bilgilere sahipti? 2015.11.18 914
30 Hz. Nuh gerçekten de 950 seneden fazla mı yaşamıştır? 2011.03.08 17562
31 Hz. Nuh’un gemisi Türkiye’de bulunan Cudi Dağı’na mı oturmuştur? 2011.03.23 5462
32 Hz. İbrahim’in imtihan edildiği bildirilen “kelimeler” nelerdir? 2015.05.28 1507
33 İbrahim aleyhisselamın imtihan edildiği kelimeler nelerdir? 2011.03.10 3538
34 Hz. İbrahim’in En’âm suresinde anlatılan sorgulamasını nasıl anlamalıyız? 2012.12.19 4366
35 Hz. İbrahim’in kavmi Allah’a inanıyor muydu? 2014.04.15 3611
36 Hz. İbrahim’in hangi davranışı bize örnek değildir? 2014.04.29 5069
37 Hz. İbrahim eşi Hacer ve oğlu İsmail’i niçin Mekke’ye götürüp bırakmıştır? 2016.10.20 519
38 Hz. İbrahim’in kurban etmek istediği oğlu Hz. İsmail mi, Hz. İshak mı? 2011.07.12 10961
39 Yakub aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın oğlu mu, torunu mu? 2011.04.25 5838
40 Hz. Yusuf zindana atılmayı niçin bir kurtuluş olarak görmüştür? 2016.10.17 482
41 Hz. Yunus Allah’ın elçisi olduğu halde mi görev yerini terk etmiş? 2016.10.14 480
42 Yunus Peygamber balığın karnında değil de cezaevinde mi kaldı? 2016.03.09 967
43 İbrahimi dinler kavramı ile ne kastediliyor, açıklar mısınız? 2011.04.19 3105
44 Allah Teala önceki peygamberlere mucizeler vermemiş midir? 2012.03.24 4647
45 Peygamberlerin mucizelerinden bilim elde edilebilir mi? 2011.04.12 4358
46 Mucizeleri sünnetullah kavramı ışığında nasıl değerlendirmek gerekir? 2016.12.13 371
47 Mucizeler ile Allah’ın koyduğu kanunlar arasındaki ilişki nasıldır? 2012.12.21 4427
48 Allah’ın yasalarında bir değişme olmuyorsa mucizeler nasıl izah edilmeli? 2014.10.15 2502
49 Allah Teala Musa aleyhisselam ile doğrudan mı konuşmuştur? 2010.07.12 6347
50 Allah Teala, Musa aleyhisselamla nasıl konuşmuştur? 2012.03.27 5862
51 Hz. Musa’nın annesine gelen vahiy ile resullere gelen vahyin farkı nedir? 2013.12.02 6841
52 Harun aleyhisselam sadece nebi miydi, resul değil miydi? 2010.09.02 4877
53 İsrailoğulları buzağı heykeline tapınca Hz. Harun buna tepkisiz mi kaldı? 2015.12.15 849
54 Üzeyir aleyhisselamın bu dünyada ölümü ve dirilmesi nasıl olmuştur? 2012.12.17 4811
55 Sâd suresi 21-24. ayetlerde Hz. Davud niçin secdeye kapanıyor? 2013.04.04 6180
56 Hz. Davud’a Zebur verilmiş olması bir üstünlük göstergesi midir? 2017.03.02 220
57 Hz. Süleyman zamanında heykel haram değil miydi? 2012.03.14 6312
58 Meryem validemiz peygamber olarak kabul edilebilir mi? 2012.05.18 5293
59 Hz. İsa’nın babasız olduğuna dair Kur’an’da herhangi bir ayet var mı? 2014.04.01 4362
60 Ölenlerin geri dönmesi mümkün değilken Hz. İsa ölüleri nasıl diriltmiştir? 2014.01.20 4977
61 Hz. İsa mucize olarak ölüleri mi diriltmiştir? 2017.01.20 376
62 Hz. İsa’ya gökten indirilen sofranın mahiyeti nedir? 2017.01.23 308
63 Hz. İsa’ya öğretildiği bildirilen kitap nedir? 2017.01.24 269
64 Mâide suresi 117. ayet, Hz. İsa’nın tekrar geleceğini gösterir mi? 2011.11.23 5645
65 Mâide sûresi 117. ayet varken Hz. İsa’nın tekrar geleceği söylenebilir mi? 2016.05.31 1671
66 Âl-i İmrân suresi 55. ayet Hz. İsa’nın tekrar geleceğini göstermiyor mu? 2012.02.22 5253
67 Hz. İsa’nın vefatı ruhu ve bedeniyle göğe yükseltilmesi anlamında mı? 2014.06.23 3359
68 Allah Teala kainatı Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine mi yarattı? 2010.04.16 9980
69 Peygamberimizin Hz. İsa tarafından müjdelenmiş olması nasıl anlaşılmalı? 2015.11.03 968
70 Peygamberler içinde en üstünü bizim Peygamberimiz midir? 2011.03.07 8738
71 Allah Teala Kur’an’da Peygamberimize “Habibim” diye hitap etmiş midir? 2012.04.13 19902
72 Peygamberimize “devlet başkanı” demek kötü bir niteleme midir? 2012.04.20 3209
73 Ümmîlik nedir, Peygamberimizin ümmîliğini nasıl anlamalıyız? 2013.11.21 11746
74 Ümmi olan Peygamberimiz acaba okuma yazma öğrenmiş midir? 2010.04.19 11428
75 Okuma-yazma bilmeyen Peygamberimiz nasıl ticaret yapıyordu? 2012.02.07 5471
76 Ümmi kelimesine “ana yurtlu” manası vermek doğru mudur? 2012.02.06 3148
77 İsra olayı bir mucize midir? 2010.06.28 7434
78 Kur’an-ı Kerim’de mirac hadisesine yer veriliyor mu? 2017.02.24 290
79 Kamer Suresinde bahsedilen ayın yarılması olayı nedir? 2010.07.01 8392
80 Peygamberimize atfedilen mucizelerin hepsi uydurma mıdır? 2010.09.20 9243
81 Peygamberimizin Kur’an’dan başka mucizesi var mıdır? 2014.09.10 4021
82 Allah Teala Uhud Savaşında Peygamberimizi korumadı mı? 2010.12.28 7852
83 Peygamberimiz daima imkânlarının altında bir hayat mı sürmüştür? 2011.01.10 4761
84 Peygamberimiz şu anda bizim bütün amellerimizi görüyor mu? 2011.01.28 9362
85 Peygamberimizin ruhu hala bizimle beraber mi? 2015.02.10 2001
86 Hz. Peygamberin bazı ortamlara geldiğine dair iddialar doğru mu? 2013.07.16 7986
87 Peygamberimiz kendisine salavat getirilen yerlere gerçekten geliyor mu? 2014.02.13 6616
88 Hz. Peygamber’e “efendimiz” demekte bir sakınca var mı? 2015.02.04 1625
89 En büyük mürşid Hz. Muhammed midir? 2016.04.08 880
90 Peygamberimiz için kainatin efendisi ifadesini kullanmak doğru mudur? 2011.03.18 12166
91 Peygamberimiz ile Hz. Aişe validemizin evliliği hakkında bilgi verir misiniz? 2011.04.08 7921
92 Peygamber Efendimizin soyundan gelen kişilere ne ad verilir? 2012.03.08 15681
93 Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bidat mıdır? 2013.04.22 5907
94 Şiilere göre imamlar, peygamberlerden üstün müdür? 2011.04.20 6695
95 Şiiler nasıl oluyor da mü’minlerin annelerine dil uzatabiliyorlar? 2016.09.30 606
96 Sadece bizim Peygamberimiz mi âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir? 2013.09.27 6753
97 Peygamberimiz ümmetine neyi/neleri emanet bırakmıştır? 2014.03.10 4512