Peygamberler
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an’a göre “her resul nebidir” sözü doğru mudur? 2011.05.11 4008
2 Günümüzde vahiy alabildiğini söyleyen resullere ne demek lazım? 2012.03.30 5119
3 İbrahim suresi 4. ayete göre nebi ve resul farkını izah eder misiniz? 2012.12.31 4589
4 Resul kelimesine peygamber manası vermek doğru mu? 2014.09.24 2213
5 Kur’an’a göre Allah’tan başkasına itaat söz konusu değil midir? 2016.04.27 552
6 Ayetlerde geçen “Resûle itaat edin!” emri ne anlama geliyor? 2016.10.19 266
7 Peygamberimiz cinlere de gönderilmiş midir? 2012.04.16 4872
8 Sümer kitabeleri ve dinler arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 2010.05.14 8936
9 Neden peygamberler ve ilahi kitaplar hep aynı coğrafyaya gelmiş? 2011.09.15 7987
10 Peygamberler arasında üstünlük var mıdır? 2013.10.21 5538
11 “Allah’ın elçileri arasında ayrım yapmayız” ayetini nasıl anlamalıyız? 2016.05.25 400
12 Ahzâb 6. ayet peygamberler arasında ayrım yapılabileceğini gösterir mi? 2016.06.02 1409
13 Peygamberler günah işlemişler midir? Yoksa masum mudurlar? 2010.09.03 10066
14 Günah işlemesinler diye Allah Teala Peygamberleri korumuş mudur? 2010.09.16 4628
15 Kur’an’da “Peygamberlerin günahı yoktur.” diye bir ayet var mı? 2012.04.14 7312
16 Fetih suresi 2. ayet Peygamberimizin günahsız olduğunun delili midir? 2014.05.15 4216
17 Peygamberlerden hiç şirke düşen olmuş mudur? 2011.05.07 4552
18 Peygamberlere hikmet verilmesine rağmen nasıl hata yapabilmişlerdir? 2011.03.26 4009
19 Peygamberlerden ne zaman ve nerede misak alınmıştır? 2010.09.15 4346
20 Yazı daha henüz yokken gönderilen peygamberlerin kitapları nerede? 2010.01.22 6731
21 Peygamberlerin her biri namazda farklı bir kıbleye mi yöneliyordu? 2015.10.05 882
22 Adem aleyhisselam cennette mi yaratıldı, yoksa bu dünyada mı? 2010.04.19 11803
23 Cennette ölüm mü vardı ki Şeytan, Hz. Adem’i ölümsüzlükle kandırdı? 2012.12.19 8598
24 Hz. Adem yetişkin olarak mı yaratıldı, yoksa bir bebek gibi mi? 2010.07.05 13057
25 Tâhâ suresi 121. ayete göre İblis sadece Hz. Adem’e mi vesvese vermiş? 2012.11.28 4631
26 Hz. Adem’in peygamber olduğunun delili nedir? 2013.01.21 5933
27 Nuh aleyhisselam zamanında yedi kat gök hakkında bilgi var mıydı? 2009.09.07 6045
28 Nuh kavmi yedi kat sema ile ilgili ne tür bilgilere sahipti? 2015.11.18 729
29 Hz. Nuh gerçekten de 950 seneden fazla mı yaşamıştır? 2011.03.08 17016
30 Hz. Nuh’un gemisi Türkiye’de bulunan Cudi Dağı’na mı oturmuştur? 2011.03.23 5271
31 Hz. İbrahim’in imtihan edildiği bildirilen “kelimeler” nelerdir? 2015.05.28 1252
32 İbrahim aleyhisselamın imtihan edildiği kelimeler nelerdir? 2011.03.10 3339
33 Hz. İbrahim’in En’âm suresinde anlatılan sorgulamasını nasıl anlamalıyız? 2012.12.19 4171
34 Hz. İbrahim’in kavmi Allah’a inanıyor muydu? 2014.04.15 3394
35 Hz. İbrahim’in hangi davranışı bize örnek değildir? 2014.04.29 4822
36 Hz. İbrahim eşi Hacer ve oğlu İsmail’i niçin Mekke’ye götürüp bırakmıştır? 2016.10.20 306
37 Hz. İbrahim’in kurban etmek istediği oğlu Hz. İsmail mi, Hz. İshak mı? 2011.07.12 10656
38 Yakub aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın oğlu mu, torunu mu? 2011.04.25 5571
39 Hz. Yusuf zindana atılmayı niçin bir kurtuluş olarak görmüştür? 2016.10.17 284
40 Hz. Yunus Allah’ın elçisi olduğu halde mi görev yerini terk etmiş? 2016.10.14 285
41 Yunus Peygamber balığın karnında değil de cezaevinde mi kaldı? 2016.03.09 751
42 İbrahimi dinler kavramı ile ne kastediliyor, açıklar mısınız? 2011.04.19 2936
43 Allah Teala önceki peygamberlere mucizeler vermemiş midir? 2012.03.24 4442
44 Peygamberlerin mucizelerinden bilim elde edilebilir mi? 2011.04.12 4134
45 Mucizeler ile Allah’ın koyduğu kanunlar arasındaki ilişki nasıldır? 2012.12.21 4217
46 Allah’ın yasalarında bir değişme olmuyorsa mucizeler nasıl izah edilmeli? 2014.10.15 2321
47 Allah Teala Musa aleyhisselam ile doğrudan mı konuşmuştur? 2010.07.12 6106
48 Allah Teala, Musa aleyhisselamla nasıl konuşmuştur? 2012.03.27 5578
49 Hz. Musa’nın annesine gelen vahiy ile resullere gelen vahyin farkı nedir? 2013.12.02 6525
50 Harun aleyhisselam sadece nebi miydi, resul değil miydi? 2010.09.02 4629
51 İsrailoğulları buzağı heykeline tapınca Hz. Harun buna tepkisiz mi kaldı? 2015.12.15 677
52 Üzeyir aleyhisselamın bu dünyada ölümü ve dirilmesi nasıl olmuştur? 2012.12.17 4548
53 Sâd suresi 21-24. ayetlerde Hz. Davud niçin secdeye kapanıyor? 2013.04.04 5832
54 Hz. Süleyman zamanında heykel haram değil miydi? 2012.03.14 5911
55 Meryem validemiz peygamber olarak kabul edilebilir mi? 2012.05.18 5003
56 Hz. İsa’nın babasız olduğuna dair Kur’an’da herhangi bir ayet var mı? 2014.04.01 4173
57 Ölenlerin geri dönmesi mümkün değilken Hz. İsa ölüleri nasıl diriltmiştir? 2014.01.20 4712
58 Mâide suresi 117. ayet, Hz. İsa’nın tekrar geleceğini gösterir mi? 2011.11.23 5408
59 Mâide sûresi 117. ayet varken Hz. İsa’nın tekrar geleceği söylenebilir mi? 2016.05.31 1410
60 Âl-i İmrân suresi 55. ayet Hz. İsa’nın tekrar geleceğini göstermiyor mu? 2012.02.22 5052
61 Hz. İsa’nın vefatı ruhu ve bedeniyle göğe yükseltilmesi anlamında mı? 2014.06.23 3150
62 Allah Teala kainatı Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine mi yarattı? 2010.04.16 9621
63 Peygamberimizin Hz. İsa tarafından müjdelenmiş olması nasıl anlaşılmalı? 2015.11.03 790
64 Peygamberler içinde en üstünü bizim Peygamberimiz midir? 2011.03.07 8336
65 Allah Teala Kur’an’da Peygamberimize “Habibim” diye hitap etmiş midir? 2012.04.13 18999
66 Peygamberimize “devlet başkanı” demek kötü bir niteleme midir? 2012.04.20 3011
67 Ümmîlik nedir, Peygamberimizin ümmîliğini nasıl anlamalıyız? 2013.11.21 11097
68 Ümmi olan Peygamberimiz acaba okuma yazma öğrenmiş midir? 2010.04.19 11010
69 Okuma-yazma bilmeyen Peygamberimiz nasıl ticaret yapıyordu? 2012.02.07 5194
70 Ümmi kelimesine “ana yurtlu” manası vermek doğru mudur? 2012.02.06 2959
71 İsra olayı bir mucize midir? 2010.06.28 7186
72 Kamer Suresinde bahsedilen ayın yarılması olayı nedir? 2010.07.01 8132
73 Peygamberimize atfedilen mucizelerin hepsi uydurma mıdır? 2010.09.20 8954
74 Peygamberimizin Kur’an’dan başka mucizesi var mıdır? 2014.09.10 3731
75 Allah Teala Uhud Savaşında Peygamberimizi korumadı mı? 2010.12.28 7602
76 Peygamberimiz daima imkânlarının altında bir hayat mı sürmüştür? 2011.01.10 4555
77 Peygamberimiz şu anda bizim bütün amellerimizi görüyor mu? 2011.01.28 9097
78 Peygamberimizin ruhu hala bizimle beraber mi? 2015.02.10 1811
79 Hz. Peygamberin bazı ortamlara geldiğine dair iddialar doğru mu? 2013.07.16 7809
80 Peygamberimiz kendisine salavat getirilen yerlere gerçekten geliyor mu? 2014.02.13 6344
81 Hz. Peygamber’e “efendimiz” demekte bir sakınca var mı? 2015.02.04 1416
82 En büyük mürşid Hz. Muhammed midir? 2016.04.08 708
83 Peygamberimiz için kainatin efendisi ifadesini kullanmak doğru mudur? 2011.03.18 11792
84 Peygamberimiz ile Hz. Aişe validemizin evliliği hakkında bilgi verir misiniz? 2011.04.08 7720
85 Peygamber Efendimizin soyundan gelen kişilere ne ad verilir? 2012.03.08 14835
86 Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bidat mıdır? 2013.04.22 5683
87 Şiilere göre imamlar, peygamberlerden üstün müdür? 2011.04.20 6484
88 Şiiler nasıl oluyor da mü’minlerin annelerine dil uzatabiliyorlar? 2016.09.30 413
89 Sadece bizim Peygamberimiz mi âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir? 2013.09.27 6439
90 Peygamberimiz ümmetine neyi/neleri emanet bırakmıştır? 2014.03.10 4117