Peygamberler
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an’a göre “her resul nebidir” sözü doğru mudur? 2011.05.11 3928
2 Günümüzde vahiy alabildiğini söyleyen resullere ne demek lazım? 2012.03.30 5044
3 İbrahim suresi 4. ayete göre nebi ve resul farkını izah eder misiniz? 2012.12.31 4482
4 Resul kelimesine peygamber manası vermek doğru mu? 2014.09.24 2134
5 Kur’an’a göre Allah’tan başkasına itaat söz konusu değil midir? 2016.04.27 494
6 Ayetlerde geçen “Resûle itaat edin!” emri ne anlama geliyor? 2016.10.19 145
7 Peygamberimiz cinlere de gönderilmiş midir? 2012.04.16 4787
8 Sümer kitabeleri ve dinler arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 2010.05.14 8833
9 Neden peygamberler ve ilahi kitaplar hep aynı coğrafyaya gelmiş? 2011.09.15 7826
10 Peygamberler arasında üstünlük var mıdır? 2013.10.21 5424
11 “Allah’ın elçileri arasında ayrım yapmayız” ayetini nasıl anlamalıyız? 2016.05.25 339
12 Ahzâb 6. ayet peygamberler arasında ayrım yapılabileceğini gösterir mi? 2016.06.02 1324
13 Peygamberler günah işlemişler midir? Yoksa masum mudurlar? 2010.09.03 9911
14 Günah işlemesinler diye Allah Teala Peygamberleri korumuş mudur? 2010.09.16 4561
15 Kur’an’da “Peygamberlerin günahı yoktur.” diye bir ayet var mı? 2012.04.14 7168
16 Fetih suresi 2. ayet Peygamberimizin günahsız olduğunun delili midir? 2014.05.15 4106
17 Peygamberlerden hiç şirke düşen olmuş mudur? 2011.05.07 4470
18 Peygamberlere hikmet verilmesine rağmen nasıl hata yapabilmişlerdir? 2011.03.26 3943
19 Peygamberlerden ne zaman ve nerede misak alınmıştır? 2010.09.15 4282
20 Yazı daha henüz yokken gönderilen peygamberlerin kitapları nerede? 2010.01.22 6658
21 Peygamberlerin her biri namazda farklı bir kıbleye mi yöneliyordu? 2015.10.05 826
22 Adem aleyhisselam cennette mi yaratıldı, yoksa bu dünyada mı? 2010.04.19 11712
23 Cennette ölüm mü vardı ki Şeytan, Hz. Adem’i ölümsüzlükle kandırdı? 2012.12.19 8506
24 Hz. Adem yetişkin olarak mı yaratıldı, yoksa bir bebek gibi mi? 2010.07.05 12874
25 Tâhâ suresi 121. ayete göre İblis sadece Hz. Adem’e mi vesvese vermiş? 2012.11.28 4550
26 Hz. Adem’in peygamber olduğunun delili nedir? 2013.01.21 5821
27 Nuh aleyhisselam zamanında yedi kat gök hakkında bilgi var mıydı? 2009.09.07 5960
28 Nuh kavmi yedi kat sema ile ilgili ne tür bilgilere sahipti? 2015.11.18 663
29 Hz. Nuh gerçekten de 950 seneden fazla mı yaşamıştır? 2011.03.08 16761
30 Hz. Nuh’un gemisi Türkiye’de bulunan Cudi Dağı’na mı oturmuştur? 2011.03.23 5196
31 Hz. İbrahim’in imtihan edildiği bildirilen “kelimeler” nelerdir? 2015.05.28 1183
32 İbrahim aleyhisselamın imtihan edildiği kelimeler nelerdir? 2011.03.10 3271
33 Hz. İbrahim’in En’âm suresinde anlatılan sorgulamasını nasıl anlamalıyız? 2012.12.19 4100
34 Hz. İbrahim’in kavmi Allah’a inanıyor muydu? 2014.04.15 3315
35 Hz. İbrahim’in hangi davranışı bize örnek değildir? 2014.04.29 4742
36 Hz. İbrahim eşi Hacer ve oğlu İsmail’i niçin Mekke’ye götürüp bırakmıştır? 2016.10.20 143
37 Hz. İbrahim’in kurban etmek istediği oğlu Hz. İsmail mi, Hz. İshak mı? 2011.07.12 10463
38 Yakub aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın oğlu mu, torunu mu? 2011.04.25 5464
39 Hz. Yusuf zindana atılmayı niçin bir kurtuluş olarak görmüştür? 2016.10.17 169
40 Hz. Yunus Allah’ın elçisi olduğu halde görev yerini terk mi etmiş? 2016.10.14 186
41 Yunus Peygamber balığın karnında değil de cezaevinde mi kaldı? 2016.03.09 683
42 İbrahimi dinler kavramı ile ne kastediliyor, açıklar mısınız? 2011.04.19 2876
43 Allah Teala önceki peygamberlere mucizeler vermemiş midir? 2012.03.24 4371
44 Peygamberlerin mucizelerinden bilim elde edilebilir mi? 2011.04.12 4068
45 Mucizeler ile Allah’ın koyduğu kanunlar arasındaki ilişki nasıldır? 2012.12.21 4148
46 Allah’ın yasalarında bir değişme olmuyorsa mucizeler nasıl izah edilmeli? 2014.10.15 2248
47 Allah Teala Musa aleyhisselam ile doğrudan mı konuşmuştur? 2010.07.12 6022
48 Allah Teala, Musa aleyhisselamla nasıl konuşmuştur? 2012.03.27 5448
49 Hz. Musa’nın annesine gelen vahiy ile resullere gelen vahyin farkı nedir? 2013.12.02 6394
50 Harun aleyhisselam sadece nebi miydi, resul değil miydi? 2010.09.02 4547
51 İsrailoğulları buzağı heykeline tapınca Hz. Harun buna tepkisiz mi kaldı? 2015.12.15 621
52 Üzeyir aleyhisselamın bu dünyada ölümü ve dirilmesi nasıl olmuştur? 2012.12.17 4444
53 Sâd suresi 21-24. ayetlerde Hz. Davud niçin secdeye kapanıyor? 2013.04.04 5662
54 Hz. Süleyman zamanında heykel haram değil miydi? 2012.03.14 5765
55 Meryem validemiz peygamber olarak kabul edilebilir mi? 2012.05.18 4911
56 Hz. İsa’nın babasız olduğuna dair Kur’an’da herhangi bir ayet var mı? 2014.04.01 4101
57 Ölenlerin geri dönmesi mümkün değilken Hz. İsa ölüleri nasıl diriltmiştir? 2014.01.20 4629
58 Mâide suresi 117. ayet, Hz. İsa’nın tekrar geleceğini gösterir mi? 2011.11.23 5332
59 Mâide sûresi 117. ayet varken Hz. İsa’nın tekrar geleceği söylenebilir mi? 2016.05.31 1323
60 Âl-i İmrân suresi 55. ayet Hz. İsa’nın tekrar geleceğini göstermiyor mu? 2012.02.22 4984
61 Hz. İsa’nın vefatı ruhu ve bedeniyle göğe yükseltilmesi anlamında mı? 2014.06.23 3064
62 Allah Teala kainatı Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine mi yarattı? 2010.04.16 9481
63 Peygamberimizin Hz. İsa tarafından müjdelenmiş olması nasıl anlaşılmalı? 2015.11.03 729
64 Peygamberler içinde en üstünü bizim Peygamberimiz midir? 2011.03.07 8167
65 Allah Teala Kur’an’da Peygamberimize “Habibim” diye hitap etmiş midir? 2012.04.13 18686
66 Peygamberimize “devlet başkanı” demek kötü bir niteleme midir? 2012.04.20 2936
67 Ümmîlik nedir, Peygamberimizin ümmîliğini nasıl anlamalıyız? 2013.11.21 10910
68 Ümmi olan Peygamberimiz acaba okuma yazma öğrenmiş midir? 2010.04.19 10824
69 Okuma-yazma bilmeyen Peygamberimiz nasıl ticaret yapıyordu? 2012.02.07 5081
70 Ümmi kelimesine “ana yurtlu” manası vermek doğru mudur? 2012.02.06 2869
71 İsra olayı bir mucize midir? 2010.06.28 7108
72 Kamer Suresinde bahsedilen ayın yarılması olayı nedir? 2010.07.01 8041
73 Peygamberimize atfedilen mucizelerin hepsi uydurma mıdır? 2010.09.20 8819
74 Peygamberimizin Kur’an’dan başka mucizesi var mıdır? 2014.09.10 3634
75 Allah Teala Uhud Savaşında Peygamberimizi korumadı mı? 2010.12.28 7497
76 Peygamberimiz daima imkânlarının altında bir hayat mı sürmüştür? 2011.01.10 4485
77 Peygamberimiz şu anda bizim bütün amellerimizi görüyor mu? 2011.01.28 8980
78 Peygamberimizin ruhu hala bizimle beraber mi? 2015.02.10 1737
79 Hz. Peygamberin bazı ortamlara geldiğine dair iddialar doğru mu? 2013.07.16 7750
80 Peygamberimiz kendisine salavat getirilen yerlere gerçekten geliyor mu? 2014.02.13 6248
81 Hz. Peygamber’e “efendimiz” demekte bir sakınca var mı? 2015.02.04 1359
82 En büyük mürşid Hz. Muhammed midir? 2016.04.08 646
83 Peygamberimiz için kainatin efendisi ifadesini kullanmak doğru mudur? 2011.03.18 11631
84 Peygamberimiz ile Hz. Aişe validemizin evliliği hakkında bilgi verir misiniz? 2011.04.08 7639
85 Peygamber Efendimizin soyundan gelen kişilere ne ad verilir? 2012.03.08 14517
86 Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bidat mıdır? 2013.04.22 5597
87 Şiilere göre imamlar, peygamberlerden üstün müdür? 2011.04.20 6398
88 Şiiler nasıl oluyor da mü’minlerin annelerine dil uzatabiliyorlar? 2016.09.30 350
89 Sadece bizim Peygamberimiz mi âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir? 2013.09.27 6279
90 Peygamberimiz ümmetine neyi/neleri emanet bırakmıştır? 2014.03.10 3956