Peygamberler
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an’a göre “her resul nebidir” sözü doğru mudur? 2011.05.11 4071
2 Günümüzde vahiy alabildiğini söyleyen resullere ne demek lazım? 2012.03.30 5196
3 İbrahim suresi 4. ayete göre nebi ve resul farkını izah eder misiniz? 2012.12.31 4696
4 Resul kelimesine peygamber manası vermek doğru mu? 2014.09.24 2312
5 Kur’an’a göre Allah’tan başkasına itaat söz konusu değil midir? 2016.04.27 623
6 Ayetlerde geçen “Resûle itaat edin!” emri ne anlama geliyor? 2016.10.19 355
7 Peygamberimiz cinlere de gönderilmiş midir? 2012.04.16 4946
8 Sümer kitabeleri ve dinler arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 2010.05.14 9051
9 Neden peygamberler ve ilahi kitaplar hep aynı coğrafyaya gelmiş? 2011.09.15 8128
10 Peygamberler arasında üstünlük var mıdır? 2013.10.21 5646
11 “Allah’ın elçileri arasında ayrım yapmayız” ayetini nasıl anlamalıyız? 2016.05.25 469
12 Ahzâb 6. ayet peygamberler arasında ayrım yapılabileceğini gösterir mi? 2016.06.02 1487
13 Peygamberler günah işlemişler midir? Yoksa masum mudurlar? 2010.09.03 10217
14 Günah işlemesinler diye Allah Teala Peygamberleri korumuş mudur? 2010.09.16 4707
15 Kur’an’da “Peygamberlerin günahı yoktur.” diye bir ayet var mı? 2012.04.14 7473
16 Fetih suresi 2. ayet Peygamberimizin günahsız olduğunun delili midir? 2014.05.15 4309
17 Peygamberlerden hiç şirke düşen olmuş mudur? 2011.05.07 4624
18 Peygamberlere hikmet verilmesine rağmen nasıl hata yapabilmişlerdir? 2011.03.26 4066
19 Peygamberlerden ne zaman ve nerede misak alınmıştır? 2010.09.15 4434
20 Yazı daha henüz yokken gönderilen peygamberlerin kitapları nerede? 2010.01.22 6810
21 Peygamberlerin her biri namazda farklı bir kıbleye mi yöneliyordu? 2015.10.05 946
22 Adem aleyhisselam cennette mi yaratıldı, yoksa bu dünyada mı? 2010.04.19 11891
23 Cennette ölüm mü vardı ki Şeytan, Hz. Adem’i ölümsüzlükle kandırdı? 2012.12.19 8688
24 Hz. Adem yetişkin olarak mı yaratıldı, yoksa bir bebek gibi mi? 2010.07.05 13298
25 Tâhâ suresi 121. ayete göre İblis sadece Hz. Adem’e mi vesvese vermiş? 2012.11.28 4716
26 Hz. Adem’in peygamber olduğunun delili nedir? 2013.01.21 6043
27 Nuh aleyhisselam zamanında yedi kat gök hakkında bilgi var mıydı? 2009.09.07 6142
28 Nuh kavmi yedi kat sema ile ilgili ne tür bilgilere sahipti? 2015.11.18 797
29 Hz. Nuh gerçekten de 950 seneden fazla mı yaşamıştır? 2011.03.08 17221
30 Hz. Nuh’un gemisi Türkiye’de bulunan Cudi Dağı’na mı oturmuştur? 2011.03.23 5344
31 Hz. İbrahim’in imtihan edildiği bildirilen “kelimeler” nelerdir? 2015.05.28 1336
32 İbrahim aleyhisselamın imtihan edildiği kelimeler nelerdir? 2011.03.10 3415
33 Hz. İbrahim’in En’âm suresinde anlatılan sorgulamasını nasıl anlamalıyız? 2012.12.19 4242
34 Hz. İbrahim’in kavmi Allah’a inanıyor muydu? 2014.04.15 3477
35 Hz. İbrahim’in hangi davranışı bize örnek değildir? 2014.04.29 4905
36 Hz. İbrahim eşi Hacer ve oğlu İsmail’i niçin Mekke’ye götürüp bırakmıştır? 2016.10.20 388
37 Hz. İbrahim’in kurban etmek istediği oğlu Hz. İsmail mi, Hz. İshak mı? 2011.07.12 10785
38 Yakub aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın oğlu mu, torunu mu? 2011.04.25 5662
39 Hz. Yusuf zindana atılmayı niçin bir kurtuluş olarak görmüştür? 2016.10.17 363
40 Hz. Yunus Allah’ın elçisi olduğu halde mi görev yerini terk etmiş? 2016.10.14 360
41 Yunus Peygamber balığın karnında değil de cezaevinde mi kaldı? 2016.03.09 825
42 İbrahimi dinler kavramı ile ne kastediliyor, açıklar mısınız? 2011.04.19 2997
43 Allah Teala önceki peygamberlere mucizeler vermemiş midir? 2012.03.24 4517
44 Peygamberlerin mucizelerinden bilim elde edilebilir mi? 2011.04.12 4212
45 Mucizeleri sünnetullah kavramı ışığında nasıl değerlendirmek gerekir? 2016.12.13 225
46 Mucizeler ile Allah’ın koyduğu kanunlar arasındaki ilişki nasıldır? 2012.12.21 4302
47 Allah’ın yasalarında bir değişme olmuyorsa mucizeler nasıl izah edilmeli? 2014.10.15 2388
48 Allah Teala Musa aleyhisselam ile doğrudan mı konuşmuştur? 2010.07.12 6187
49 Allah Teala, Musa aleyhisselamla nasıl konuşmuştur? 2012.03.27 5699
50 Hz. Musa’nın annesine gelen vahiy ile resullere gelen vahyin farkı nedir? 2013.12.02 6647
51 Harun aleyhisselam sadece nebi miydi, resul değil miydi? 2010.09.02 4726
52 İsrailoğulları buzağı heykeline tapınca Hz. Harun buna tepkisiz mi kaldı? 2015.12.15 738
53 Üzeyir aleyhisselamın bu dünyada ölümü ve dirilmesi nasıl olmuştur? 2012.12.17 4649
54 Sâd suresi 21-24. ayetlerde Hz. Davud niçin secdeye kapanıyor? 2013.04.04 5964
55 Hz. Süleyman zamanında heykel haram değil miydi? 2012.03.14 6081
56 Meryem validemiz peygamber olarak kabul edilebilir mi? 2012.05.18 5113
57 Hz. İsa’nın babasız olduğuna dair Kur’an’da herhangi bir ayet var mı? 2014.04.01 4247
58 Ölenlerin geri dönmesi mümkün değilken Hz. İsa ölüleri nasıl diriltmiştir? 2014.01.20 4817
59 Mâide suresi 117. ayet, Hz. İsa’nın tekrar geleceğini gösterir mi? 2011.11.23 5501
60 Mâide sûresi 117. ayet varken Hz. İsa’nın tekrar geleceği söylenebilir mi? 2016.05.31 1510
61 Âl-i İmrân suresi 55. ayet Hz. İsa’nın tekrar geleceğini göstermiyor mu? 2012.02.22 5124
62 Hz. İsa’nın vefatı ruhu ve bedeniyle göğe yükseltilmesi anlamında mı? 2014.06.23 3233
63 Allah Teala kainatı Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine mi yarattı? 2010.04.16 9756
64 Peygamberimizin Hz. İsa tarafından müjdelenmiş olması nasıl anlaşılmalı? 2015.11.03 849
65 Peygamberler içinde en üstünü bizim Peygamberimiz midir? 2011.03.07 8495
66 Allah Teala Kur’an’da Peygamberimize “Habibim” diye hitap etmiş midir? 2012.04.13 19355
67 Peygamberimize “devlet başkanı” demek kötü bir niteleme midir? 2012.04.20 3091
68 Ümmîlik nedir, Peygamberimizin ümmîliğini nasıl anlamalıyız? 2013.11.21 11338
69 Ümmi olan Peygamberimiz acaba okuma yazma öğrenmiş midir? 2010.04.19 11164
70 Okuma-yazma bilmeyen Peygamberimiz nasıl ticaret yapıyordu? 2012.02.07 5307
71 Ümmi kelimesine “ana yurtlu” manası vermek doğru mudur? 2012.02.06 3032
72 İsra olayı bir mucize midir? 2010.06.28 7274
73 Kamer Suresinde bahsedilen ayın yarılması olayı nedir? 2010.07.01 8237
74 Peygamberimize atfedilen mucizelerin hepsi uydurma mıdır? 2010.09.20 9071
75 Peygamberimizin Kur’an’dan başka mucizesi var mıdır? 2014.09.10 3833
76 Allah Teala Uhud Savaşında Peygamberimizi korumadı mı? 2010.12.28 7695
77 Peygamberimiz daima imkânlarının altında bir hayat mı sürmüştür? 2011.01.10 4632
78 Peygamberimiz şu anda bizim bütün amellerimizi görüyor mu? 2011.01.28 9196
79 Peygamberimizin ruhu hala bizimle beraber mi? 2015.02.10 1888
80 Hz. Peygamberin bazı ortamlara geldiğine dair iddialar doğru mu? 2013.07.16 7880
81 Peygamberimiz kendisine salavat getirilen yerlere gerçekten geliyor mu? 2014.02.13 6462
82 Hz. Peygamber’e “efendimiz” demekte bir sakınca var mı? 2015.02.04 1496
83 En büyük mürşid Hz. Muhammed midir? 2016.04.08 768
84 Peygamberimiz için kainatin efendisi ifadesini kullanmak doğru mudur? 2011.03.18 11941
85 Peygamberimiz ile Hz. Aişe validemizin evliliği hakkında bilgi verir misiniz? 2011.04.08 7799
86 Peygamber Efendimizin soyundan gelen kişilere ne ad verilir? 2012.03.08 15143
87 Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bidat mıdır? 2013.04.22 5770
88 Şiilere göre imamlar, peygamberlerden üstün müdür? 2011.04.20 6569
89 Şiiler nasıl oluyor da mü’minlerin annelerine dil uzatabiliyorlar? 2016.09.30 488
90 Sadece bizim Peygamberimiz mi âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir? 2013.09.27 6562
91 Peygamberimiz ümmetine neyi/neleri emanet bırakmıştır? 2014.03.10 4270