Peygamberler
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an’a göre “her resul nebidir” sözü doğru mudur? 2011.05.11 4143
2 Günümüzde vahiy alabildiğini söyleyen resullere ne demek lazım? 2012.03.30 5275
3 İbrahim suresi 4. ayete göre nebi ve resul farkını izah eder misiniz? 2012.12.31 4783
4 Resul kelimesine peygamber manası vermek doğru mu? 2014.09.24 2385
5 Kur’an’a göre Allah’tan başkasına itaat söz konusu değil midir? 2016.04.27 680
6 Ayetlerde geçen “Resûle itaat edin!” emri ne anlama geliyor? 2016.10.19 413
7 Peygamberimiz cinlere de gönderilmiş midir? 2012.04.16 5027
8 Sümer kitabeleri ve dinler arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 2010.05.14 9157
9 Neden peygamberler ve ilahi kitaplar hep aynı coğrafyaya gelmiş? 2011.09.15 8248
10 Peygamberler arasında üstünlük var mıdır? 2013.10.21 5734
11 “Allah’ın elçileri arasında ayrım yapmayız” ayetini nasıl anlamalıyız? 2016.05.25 536
12 Ahzâb 6. ayet peygamberler arasında ayrım yapılabileceğini gösterir mi? 2016.06.02 1561
13 Peygamberler günah işlemişler midir? Yoksa masum mudurlar? 2010.09.03 10335
14 Günah işlemesinler diye Allah Teala Peygamberleri korumuş mudur? 2010.09.16 4784
15 Kur’an’da “Peygamberlerin günahı yoktur.” diye bir ayet var mı? 2012.04.14 7633
16 Fetih suresi 2. ayet Peygamberimizin günahsız olduğunun delili midir? 2014.05.15 4387
17 Peygamberlerden hiç şirke düşen olmuş mudur? 2011.05.07 4681
18 Peygamberlere hikmet verilmesine rağmen nasıl hata yapabilmişlerdir? 2011.03.26 4124
19 Peygamberlerden ne zaman ve nerede misak alınmıştır? 2010.09.15 4517
20 Yazı daha henüz yokken gönderilen peygamberlerin kitapları nerede? 2010.01.22 6891
21 Peygamberlerin her biri namazda farklı bir kıbleye mi yöneliyordu? 2015.10.05 1006
22 Adem aleyhisselam cennette mi yaratıldı, yoksa bu dünyada mı? 2010.04.19 11991
23 Cennette ölüm mü vardı ki Şeytan, Hz. Adem’i ölümsüzlükle kandırdı? 2012.12.19 8774
24 Hz. Adem yetişkin olarak mı yaratıldı, yoksa bir bebek gibi mi? 2010.07.05 13493
25 Tâhâ suresi 121. ayete göre İblis sadece Hz. Adem’e mi vesvese vermiş? 2012.11.28 4797
26 Hz. Adem’in peygamber olduğunun delili nedir? 2013.01.21 6180
27 Nuh aleyhisselam zamanında yedi kat gök hakkında bilgi var mıydı? 2009.09.07 6214
28 Nuh kavmi yedi kat sema ile ilgili ne tür bilgilere sahipti? 2015.11.18 863
29 Hz. Nuh gerçekten de 950 seneden fazla mı yaşamıştır? 2011.03.08 17435
30 Hz. Nuh’un gemisi Türkiye’de bulunan Cudi Dağı’na mı oturmuştur? 2011.03.23 5411
31 Hz. İbrahim’in imtihan edildiği bildirilen “kelimeler” nelerdir? 2015.05.28 1419
32 İbrahim aleyhisselamın imtihan edildiği kelimeler nelerdir? 2011.03.10 3485
33 Hz. İbrahim’in En’âm suresinde anlatılan sorgulamasını nasıl anlamalıyız? 2012.12.19 4310
34 Hz. İbrahim’in kavmi Allah’a inanıyor muydu? 2014.04.15 3549
35 Hz. İbrahim’in hangi davranışı bize örnek değildir? 2014.04.29 4988
36 Hz. İbrahim eşi Hacer ve oğlu İsmail’i niçin Mekke’ye götürüp bırakmıştır? 2016.10.20 460
37 Hz. İbrahim’in kurban etmek istediği oğlu Hz. İsmail mi, Hz. İshak mı? 2011.07.12 10872
38 Yakub aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın oğlu mu, torunu mu? 2011.04.25 5758
39 Hz. Yusuf zindana atılmayı niçin bir kurtuluş olarak görmüştür? 2016.10.17 429
40 Hz. Yunus Allah’ın elçisi olduğu halde mi görev yerini terk etmiş? 2016.10.14 420
41 Yunus Peygamber balığın karnında değil de cezaevinde mi kaldı? 2016.03.09 907
42 İbrahimi dinler kavramı ile ne kastediliyor, açıklar mısınız? 2011.04.19 3051
43 Allah Teala önceki peygamberlere mucizeler vermemiş midir? 2012.03.24 4591
44 Peygamberlerin mucizelerinden bilim elde edilebilir mi? 2011.04.12 4282
45 Mucizeleri sünnetullah kavramı ışığında nasıl değerlendirmek gerekir? 2016.12.13 301
46 Mucizeler ile Allah’ın koyduğu kanunlar arasındaki ilişki nasıldır? 2012.12.21 4377
47 Allah’ın yasalarında bir değişme olmuyorsa mucizeler nasıl izah edilmeli? 2014.10.15 2445
48 Allah Teala Musa aleyhisselam ile doğrudan mı konuşmuştur? 2010.07.12 6268
49 Allah Teala, Musa aleyhisselamla nasıl konuşmuştur? 2012.03.27 5787
50 Hz. Musa’nın annesine gelen vahiy ile resullere gelen vahyin farkı nedir? 2013.12.02 6754
51 Harun aleyhisselam sadece nebi miydi, resul değil miydi? 2010.09.02 4819
52 İsrailoğulları buzağı heykeline tapınca Hz. Harun buna tepkisiz mi kaldı? 2015.12.15 796
53 Üzeyir aleyhisselamın bu dünyada ölümü ve dirilmesi nasıl olmuştur? 2012.12.17 4737
54 Sâd suresi 21-24. ayetlerde Hz. Davud niçin secdeye kapanıyor? 2013.04.04 6083
55 Hz. Süleyman zamanında heykel haram değil miydi? 2012.03.14 6204
56 Meryem validemiz peygamber olarak kabul edilebilir mi? 2012.05.18 5202
57 Hz. İsa’nın babasız olduğuna dair Kur’an’da herhangi bir ayet var mı? 2014.04.01 4308
58 Ölenlerin geri dönmesi mümkün değilken Hz. İsa ölüleri nasıl diriltmiştir? 2014.01.20 4917
59 Hz. İsa mucize olarak ölüleri mi diriltmiştir? 2017.01.20 317
60 Hz. İsa’ya gökten indirilen sofranın mahiyeti nedir? 2017.01.23 241
61 Hz. İsa’ya öğretildiği bildirilen kitap nedir? 2017.01.24 216
62 Mâide suresi 117. ayet, Hz. İsa’nın tekrar geleceğini gösterir mi? 2011.11.23 5580
63 Mâide sûresi 117. ayet varken Hz. İsa’nın tekrar geleceği söylenebilir mi? 2016.05.31 1601
64 Âl-i İmrân suresi 55. ayet Hz. İsa’nın tekrar geleceğini göstermiyor mu? 2012.02.22 5198
65 Hz. İsa’nın vefatı ruhu ve bedeniyle göğe yükseltilmesi anlamında mı? 2014.06.23 3298
66 Allah Teala kainatı Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine mi yarattı? 2010.04.16 9874
67 Peygamberimizin Hz. İsa tarafından müjdelenmiş olması nasıl anlaşılmalı? 2015.11.03 911
68 Peygamberler içinde en üstünü bizim Peygamberimiz midir? 2011.03.07 8633
69 Allah Teala Kur’an’da Peygamberimize “Habibim” diye hitap etmiş midir? 2012.04.13 19661
70 Peygamberimize “devlet başkanı” demek kötü bir niteleme midir? 2012.04.20 3150
71 Ümmîlik nedir, Peygamberimizin ümmîliğini nasıl anlamalıyız? 2013.11.21 11587
72 Ümmi olan Peygamberimiz acaba okuma yazma öğrenmiş midir? 2010.04.19 11312
73 Okuma-yazma bilmeyen Peygamberimiz nasıl ticaret yapıyordu? 2012.02.07 5397
74 Ümmi kelimesine “ana yurtlu” manası vermek doğru mudur? 2012.02.06 3090
75 İsra olayı bir mucize midir? 2010.06.28 7359
76 Kur’an-ı Kerim’de mirac hadisesine yer veriliyor mu? 2017.02.24 91
77 Kamer Suresinde bahsedilen ayın yarılması olayı nedir? 2010.07.01 8327
78 Peygamberimize atfedilen mucizelerin hepsi uydurma mıdır? 2010.09.20 9159
79 Peygamberimizin Kur’an’dan başka mucizesi var mıdır? 2014.09.10 3928
80 Allah Teala Uhud Savaşında Peygamberimizi korumadı mı? 2010.12.28 7787
81 Peygamberimiz daima imkânlarının altında bir hayat mı sürmüştür? 2011.01.10 4698
82 Peygamberimiz şu anda bizim bütün amellerimizi görüyor mu? 2011.01.28 9291
83 Peygamberimizin ruhu hala bizimle beraber mi? 2015.02.10 1949
84 Hz. Peygamberin bazı ortamlara geldiğine dair iddialar doğru mu? 2013.07.16 7938
85 Peygamberimiz kendisine salavat getirilen yerlere gerçekten geliyor mu? 2014.02.13 6547
86 Hz. Peygamber’e “efendimiz” demekte bir sakınca var mı? 2015.02.04 1570
87 En büyük mürşid Hz. Muhammed midir? 2016.04.08 828
88 Peygamberimiz için kainatin efendisi ifadesini kullanmak doğru mudur? 2011.03.18 12073
89 Peygamberimiz ile Hz. Aişe validemizin evliliği hakkında bilgi verir misiniz? 2011.04.08 7867
90 Peygamber Efendimizin soyundan gelen kişilere ne ad verilir? 2012.03.08 15397
91 Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri bidat mıdır? 2013.04.22 5843
92 Şiilere göre imamlar, peygamberlerden üstün müdür? 2011.04.20 6638
93 Şiiler nasıl oluyor da mü’minlerin annelerine dil uzatabiliyorlar? 2016.09.30 553
94 Sadece bizim Peygamberimiz mi âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir? 2013.09.27 6668
95 Peygamberimiz ümmetine neyi/neleri emanet bırakmıştır? 2014.03.10 4388