FETVALAR

SORU:

Hûd sûresinin 1. ayetinde Kur'an'ın sadece Allah tarafından açıklanacağı vurgulanıyor. Nahl sûresinin 44. ayetinde ise Peygamberin de açıklama yetkisi olduğu anlaşılıyor gibi. Bu iki ayeti açıklar mısınız?

Tarih: 29 Ocak 2014

CEVAP:


Etiketler: