Ölüm ve Ötesi
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Bitkisel hayata girmiş kişilerin fişinin çekilmesine dair yorumunuz nedir? 2010.08.25 7738
2 “Ben ölünce cesedimi yakın” diyen kişinin cenaze namazı kılınır mı? 2012.04.16 6480
3 Gıyabi cenaze namazının dinimizde yeri var mıdır? 2014.05.28 3835
4 Cenaze namazında hakkımı helal etmiyorum demenin hükmü nedir? 2015.05.26 1354
5 Azrail sadece bir tane mi, yoksa birkaç tane mi? 2010.06.23 14982
6 Ölüm anında şeytan insana Allah’ı inkar etmesini mi telkin ediyor? 2013.02.15 10623
7 Ölüm esnasında kişinin cennetlik veya cehennemlik olduğu belli olur mu? 2015.10.30 1306
8 Ruhlar alemi yoksa ölen insanların ruhları nereye gider? 2010.10.15 17712
9 Ölen kimselerin ruhları kabirlerde mi tutuluyor? 2014.02.17 5622
10 Vasiyet konusunda bize biraz ön bilgi verir misiniz? 2011.09.22 3862
11 Bir erkek ölen karısının yüzüne bakabilir veya cenazesini yıkayabilir mi? 2011.03.03 19522
12 Kıyamet alametleri nelerdir? Kur’an bu konuda ne diyor? 2010.03.16 17184
13 Kur’an’da kıyametin nasıl kopacağına dair ne tür bilgiler verilmiştir? 2015.11.11 769
14 Kur’an’da geçen “kıyamet günü” kavramı hangi zaman dilimini kapsıyor? 2015.11.19 773
15 Kıyamet birinci surla mı başlayacak, yoksa ikinci surla mı? 2015.12.07 597
16 Kıyamet günü vahşi hayvanlar da diriltilip bir araya mı toplanacak? 2013.12.18 4179
17 Ahiret kardeşliği diye bir şey var mıdır? 2010.07.12 6544
18 İnsan öldükten sonra amel defteri tamamen kapanır mı? 2010.06.16 14426
19 Kişi öldükten sonra da bazı amelleri yazılmaya devam eder mi? 2014.01.27 6509
20 Açık ayete rağmen imamlar kabirdeki ölüye niçin telkin yapıyorlar? 2012.04.30 9537
21 Kişi öldükten sonra Rabbini görecek ve O’nunla konuşacak mı? 2016.10.05 512
22 Ölülerin arkasından Kur’an okumak, hatim indirmek faydalı olur mu? 2011.03.16 21654
23 Geceleyin mezarlıktan geçerken Fatiha okumak günah mıdır? 2010.11.22 14224
24 Ölülere Kur’an okunabileceğine dair rivayet edilen hadisler sahih midir? 2011.07.01 12232
25 Ölen kişinin malı ile hayır yapılması ona bir fayda sağlar mı? 2011.12.26 9317
26 Ölen kimseler adına yapılan yardımların sevabı onlara ulaşır mı? 2015.04.29 1612
27 Iskat konusunda bize bilgi verebilir misiniz? Yapılması gerekir mi? 2013.05.09 3953
28 Ölen kişinin namaz ve oruç borçları ıskat ile düşürülebilir mi? 2011.12.27 8404
29 Cenaze evinde üç gün yemek-içmek haramdır deniyor, doğru mu? 2010.06.24 13362
30 Kur’an’da iki defa ölüp iki defa dirilmekle kastedilen nedir? 2014.02.24 4303
31 Ölümden sonra diriliş nasıl olacak, ayetlerle açıklar mısınız? 2011.06.22 8286
32 Dünyada Kur’an’dan yüz çevirenler kör olarak mı haşr edilecekler? 2012.11.08 5338
33 Peygamberimiz ahiret gününde neye şahitlik edecek? 2012.11.13 4709
34 Dünyada yapılan her şeyin cezası veya mükafatı ahirette görülecek mi? 2010.04.08 6594
35 Ahirette tartı kimler için kurulacak, kimler için kurulmayacak? 2015.11.10 864
36 Şirk günahı ile ölenler için ahirette terazi kurulacak mı? 2016.09.29 259
37 Henüz hayattayken cennetle müjdelenen kişiler var mıdır? 2012.07.30 8439
38 Aşere-i mübeşşere konusunu ayetler ışığında nasıl değerlendirmeliyiz? 2013.03.08 5568
39 Cennete girmenin tek şartı güzel ahlaklı olmak mıdır? 2011.02.17 10495
40 Büyük günah işleyenler mutlaka cehenneme girecekler mi? 2015.02.06 1715
41 Namaz kılmayan, oruç da tutmayan kişiler cennete girebilecekler mi? 2012.11.12 10771
42 Sevaplarıyla birlikte günahları da olan kişiler doğrudan cennete girer mi? 2014.05.23 3981
43 Cennet ve cehennem hâlihazırda yaratılmış mıdır? 2013.02.28 7212
44 Hûd suresi 106-108. ayetlere göre cennet ve cehennem ebedi değil mi? 2012.06.20 15815
45 Hûd 106-108. ayetlere göre cennet ve cehennemin bir sonu olacak mı? 2013.12.09 4506
46 “Allah’tan başka her şey yok olacak” ayetini nasıl anlamalıyız? 2014.06.05 4112
47 Günahkar müminler cehennemde yandıktan sonra mı cennete gidecek? 2014.09.01 3341
48 Cennette ebedi olarak kalacak olan insanlar tanrılaşmış mı olacak! 2012.11.22 5747
49 Kafirlerin ebedi olarak cehennemde kalması Allah’ın rahmetine aykırı mı? 2014.03.05 4295
50 İnsan kendi amelleri ile mi cennete girer Allah’ın rahmeti ile mi? 2009.09.07 9317
51 Cennetteki dereceler neye göre belirlenecek? 2010.12.09 7172
52 Cennet hizmetçileri insan suretinde mi olacak yoksa başka bir surette mi? 2010.01.26 10461
53 Ana karnında ölen çocuklar cennette aileleri ile birlikte olacaklar mı? 2010.01.30 15570
54 Hiç evlenmeden ölenler cennette de bekar mı kalacaklar? 2010.08.06 17991
55 Küçük yaşta ölenler cennette de çocuk olarak mı kalacaklar? 2014.04.07 4650
56 Cennette herkes Allah Teala’yı görebilecek mi? 2011.01.31 9299
57 Müminler cennette Allahın yanında mı olacaklar? 2015.07.23 2013
58 Cennetin içinde birden fazla cennet mi var? 2016.05.25 409
59 “Cennetin altından ırmaklar akması” ifadesi nasıl anlaşılmalı? 2015.02.20 1830
60 Cennette yaşanacağı bildirilen şeyler gerçek mi, yoksa hayali mi? 2013.11.26 6214
61 Cennet hayatında herkese aynı nimetler mi ihsan edilecek? 2015.12.24 812
62 Cennet ve cehennemin ebedi olmadığı görüşüne bakışınız nasıldır? 2010.08.16 8734
63 Mahşer olmadan cennet veya cehenneme girmek söz konusu olabilir mi? 2010.09.07 7238
64 Cehennem sadece insanlar için mi? Şeytan da cehenneme girecek mi? 2010.10.12 8793
65 Bakara suresi 24. ayete göre Cehenneme sadece kâfirler mi gidecek? 2011.11.17 8775
66 “Ateş bize sayılı günlerde dokunur.” ayetini izah edebilir misiniz? 2011.11.21 8510
67 Doğru zannettiğimiz yanlışlardan ahirette ne ölçüde sorumlu tutulacağız? 2015.11.04 857