Kur’an
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğu nasıl kanıtlanabilir? 2013.04.12 5714
2 Kur’an’ın önemini anlatırken en çok neye dikkat etmek gerekir? 2016.01.26 796
3 Eski bir tartışma konusu olarak Kur’an mahluk mudur, değil midir? 2013.11.28 4560
4 Kur’an’ı okumak sünnet; ama dinlemek farzdır deniliyor, doğru mu? 2014.12.26 2751
5 Kur’an-ı Kerim’e abdestsiz olarak dokunulabilir mi? 2010.10.26 13167
6 Abdestsiz bir şekilde Kur’an okumak veya ona dokunmak caiz mi? 2011.04.15 26417
7 Adetli kadınlar Kur’an okuyabilir, dua edebilirler mi? 2010.01.16 26005
8 Kur’an okurken euzu besmele çekmenin hükmü nedir? 2011.04.02 10295
9 Kur’an’da surelerin başlarında niçin Eûzu-Besmele yer almıyor? 2014.12.03 2452
10 Fatiha suresi kaç ayettir? Besmele bu surenin ilk ayeti midir? 2011.06.07 10888
11 Nahl 44. ayette Peygamberimize Kur’an’ı açıklama yetkisi mi veriliyor? 2011.02.14 5594
12 Peygamberimizin Kur’an’ı beyan etmesi ne manaya geliyor? 2014.01.29 4014
13 İyiliği sonsuz olan Allah’ın ikramı da sonsuz olmaz mı? 2010.10.05 4834
14 Kur’an’da mecaz var mıdır? 2010.01.13 7840
15 Kur’an’da mecaz olup olmadığına dair biraz daha bilgi verir misiniz? 2010.02.01 4636
16 Kur’an-ı Kerim’de kendilerinden “şehid” olarak bahsedilenler kimlerdir? 2010.01.21 5343
17 Firavun neden iman etmedi? 2009.09.08 4531
18 Yeryüzünün etrafından kısaltılması/eksiltilmesi ne manaya gelir? 2010.02.05 5769
19 “Rahimlerde olanı Allah bilir” ayetini nasıl anlamamız gerekir? 2010.03.06 6749
20 Bu ayette Allah ne demek istemiş diye sormak günah mı? 2010.03.12 15007
21 Kur’an’ı Arapçasından okumak her Müslümana farz mıdır? 2010.09.29 13227
22 Kur’an’ı anlamadan sadece Arapçasından okumak yeterli olur mu? 2012.03.16 9961
23 İyice kavradığımız ayetleri çevremizdekilere anlatmak zorunda mıyız? 2013.07.05 5975
24 Bazı ayetler neden farklı kıraatlarla okunuyor? 2010.03.15 5925
25 Kur’an eğitiminde dudak talimi gerekli midir? 2010.09.21 7552
26 Kur’an’ı musiki gibi güzel bir şekilde okumanın ne sakıncası var? 2011.06.13 8546
27 Kur’an’ı teganni ile okumak doğru mu, yanlış mı? 2015.09.10 1264
28 Kur’an okurken ağlamak veya ağlamaya çalışmak mı gerekir? 2014.02.11 4565
29 Allah’ın hangi zikri ile kalpler mutmain olur? 2010.06.29 6294
30 Allah’ın ayetlerini az bir menfaat karşılığında satmak ne demek? 2010.09.15 5444
31 Elif Lâm Mîm vs. gibi hurufu mukattaalar ne manaya geliyor? 2013.01.10 6274
32 Müteşabih ayetler kapsamında hurufu mukattaaları nasıl anlamalıyız? 2013.09.30 4283
33 Hâ mîm ve Yâ sîn gibi ayetlerin anlamı nedir? 2011.09.14 10084
34 “Allah’ın eli”, “Allah’ın yüzü” gibi ifadeleri nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.10.01 4754
35 Rahmân ve Rahîm kelimelerine niçin farklı mana veriyorsunuz? 2013.01.29 6268
36 İnanmasınlar diye bazı insanların kalpleri mühürlenmiş midir? 2014.11.25 2374
37 Bakara Suresi 11. ayette Amerika’nın Irak’ı işgali gibi bir şey mi anlatılıyor? 2010.09.23 5603
38 Bakara Suresi 54. ayette geçen nefislerinizi öldürün ne manaya gelir? 2010.08.05 4943
39 Bakara suresi 62. ayet günümüz için ne anlam ifade etmektedir? 2014.02.06 5250
40 Bakara Suresinin 76. ayetine göre Tevrat’taki bilgiler gizlenmiş mi? 2010.05.22 5387
41 “Ateş bize sayılı günlerde dokunur.” ayetini izah edebilir misiniz? 2011.11.21 8661
42 Allah tarafından unutturulmuş olan herhangi bir ayet var mıdır? 2014.02.03 5111
43 Kur’an’da “Şehre secde ederek girin” ayeti ile ne kastedilmiştir? 2016.01.13 443
44 Resulullahın ümmetine “şehîd” olması ne manaya geliyor? 2014.10.13 2086
45 Bakara suresi 208. ayette geçen İslam kelimesi “barış” anlamında mı? 2012.02.28 4944
46 Bakara suresi 212. ayetteki rızık kelimesinden ne kast edilmiş olabilir? 2012.04.03 4654
47 Fitne nasıl adam öldürmekten daha büyük bir şey olabiliyor? 2012.04.24 4775
48 Hikmet nedir? Peygamber olmayanlara hikmet verilir mi? 2011.04.21 4744
49 Hikmet dediğimiz şey sadece Kur’an’da bulunanlar değil midir? 2012.05.16 5420
50 Dünya hayatı mü’minler için midir, kafirler için mi? 2011.03.01 3888
51 Bakara suresi 249. ayette geçen sabır, nasıl bir sabır açıklar mısınız? 2013.11.04 3973
52 Bakara 260’a göre Hz. İbrahim kuşları canlı olarak mı dağlara bırakmıştır? 2012.12.24 6028
53 Hz. İbrahim’e keseceği kuşları kendine alıştırma emri niçin verildi? 2013.01.22 6043
54 Bakara suresi 261. ayette geçen “men yeşâu” ibaresi nasıl anlaşılmalı? 2013.10.24 5146
55 “Allah’ın elçileri arasında ayrım yapmayız” ayetini nasıl anlamalıyız? 2016.05.25 400
56 Bakara suresi 286. ayette geçen “ısr” kelimesi ne anlamda kullanılmıştır? 2013.09.10 3765
57 Bir daha peygamber gelmeyeceğine göre Bakara 286’daki ISR nedir? 2013.10.08 5903
58 Âl-i İmrân suresi 7. ayet geçen “tevil” kelimesi ne manaya gelir? 2013.10.03 4240
59 Âl-i İmrân suresi 81. ayete göre “kitap ile hikmet” aynı şeyler midir? 2014.09.11 2534
60 Âl-i İmrân 103. ayette geçen “Allah’ın ipi” ifadesi ile ne kastedilmiştir? 2012.03.22 4887
61 Âl-i İmran suresi 103 ve 104. ayetleri açıklar mısınız? 2013.01.14 5777
62 Âl-i İmran suresi 134. ayete göre öfkelenmek bize yasak mıdır? 2012.11.07 4855
63 Nisâ suresi 3. ayette kadınları ifade etmek için niye mâ edatı kullanılmış? 2015.03.19 1417
64 Bir çocuk ergenlik çağından önce reşit olabilir mi? 2015.03.23 1701
65 “Mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyin.” ayetinin kapsamına kimler girer? 2012.02.24 3075
66 Muhsanât kelimesi Kur’an’da hangi anlamlarda kullanılıyor? 2015.09.09 1038
67 Kavvâm kelimesi ne anlama gelir; yönetmek mi, gözetmek mi? 2015.11.23 706
68 Nisâ sûresi 34. ayette kadınların dövülebileceği mi anlatılıyor? 2016.11.04 333
69 Peygamberimiz kıyamette eski ümmetlere de mi şahitlik yapacak? 2014.05.27 3236
70 Nisa Suresinin 78 ve 79. ayetlerini nasıl anlamamız gerekiyor? 2010.08.18 10828
71 Kötülük kullardan mıdır, yoksa Allah’tan mı? 2014.05.26 4170
72 Nisâ sûresi 105 ve 106. ayetler hangi olay üzerine indirilmiştir? 2016.09.20 319
73 Nisâ suresi 113. ayette geçen “hikmet” kavramı ve önemi nedir? 2014.04.21 4791
74 Nisa suresi 119. ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.04.18 6487
75 Nisâ suresi 127. ayette hangi yetim kızlardan bahsediliyor? 2015.03.30 1134
76 Maide suresi 101. ayet, Kur’an’ın tek kaynak olduğunun delili değil midir? 2011.09.29 5431
77 Peygamberimiz şu anda bizim bütün amellerimizi görüyor mu? 2011.01.28 9098
78 En’am suresi 38. ayette geçen dâbbe kelimesi ne manaya gelir? 2012.04.26 9242
79 En’âm suresinin 123. ayeti günümüz şartlarında nasıl anlaşılmalı? 2014.03.26 3839
80 En’âm 151 ile Bakara 155. ayetler nasıl bağdaştırılabilir? 2015.03.23 1381
81 Ayetlerde geçen “ben Müslümanların ilkiyim” ifadesini nasıl anlamalıyız? 2011.05.12 6246
82 Enfâl 48. ayete göre şeytanın görüp de insanların göremediği şey nedir? 2011.09.16 7453
83 En’âm 148 ve 149. ayetlerde tam olarak ne anlatılmak isteniyor? 2013.02.18 5154
84 Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek ne demektir? 2015.03.31 1426
85 Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri sadece haham ve rahiplerle mi ilgili? 2014.01.20 3648
86 Tevbe suresi 49. ayet hangi olaydan bahsediyor? 2014.10.24 2919
87 Tevbe suresi 126. ayete göre kafirlerin imtihanı nasıl olmaktadır? 2013.12.23 4392
88 Allah’ın veli kullarına dünyada mı korku olmayacak, ahirette mi? 2011.12.05 5102
89 Yunus Suresinin 92. ayetinin mealini yapar mısınız? 2010.12.18 4321
90 Yusuf suresi 6 ve 101. ayetlerdeki “te’vîl” kelimesi nasıl anlaşılmalı? 2013.10.22 3363
91 Ayetlerde geçen “Allah’ın koparılmamasını emrettiği bağ” nedir? 2014.06.23 2893
92 Kur’an’da asla koparılmaması gerektiği bildirilen bağ nedir? 2012.11.26 5145
93 Kur’an’da geçen “Allah yolundan alıkoyma” ile ne kastediliyor? 2015.02.03 1244
94 Hicr suresinin ilk ayetinde geçen Kitap ve Kur’an farklı şeyler midir? 2013.10.31 3498
95 Nahl sûresi 102. ayette geçen “rûhu’l-kudüs” ile kastedilen nedir? 2012.04.09 7231
96 İsrâ 78. ayette geçen “sabah namazının Kur’an’ı” ne anlama geliyor? 2014.04.22 4399
97 İsra Suresi 79. ayette geçen makam-ı mahmud ne manaya gelir? 2011.04.30 6184
98 İnsanın başına bir şey geldiğinde şeytanın dostu mu olmuş oluyor? 2011.07.04 3865
99 Hz. Adem ile Havva yasak ağaçtan yiyince başlarına ne geldi? 2010.12.23 5308
100 Dünyada Kur’an’dan yüz çevirenler kör olarak mı haşr edilecekler? 2012.11.08 5435
101 Enbiyâ suresi 44. ayet kutuplardaki erimeye mi işaret ediyor? 2015.02.10 1296
102 Ankebût sûresi 45. ayette “en büyük zikir” ile kastedilen şey nedir? 2014.01.21 4806
103 Hac suresinin 15. ayetinde tam olarak anlatılmak istenen şey nedir? 2014.05.06 4721
104 Nûr suresi 33. ayette bize anlatılmak istenen şey nedir? 2015.02.17 2286
105 Nur Suresinin 61. ayetinde niçin topallardan bahsedilmiş? 2010.10.07 6462
106 Hz. Peygamberi kendi canından çok sevmeyen iman etmiş olur mu? 2010.10.01 4413
107 Allah ve melekleri bu peygambere salat eder ayeti ne manaya geliyor? 2010.07.07 8500
108 Kur’an’a karşı tavırlarına göre insanlar kaç sınıfa ayrılır? 2015.04.24 1114
109 Yasin suresinde geçen ve “uğursuzluk” olarak bahsedilen şey nedir? 2014.04.03 4565
110 Mü’min suresi 11. ayette geçen iki ölüm ve iki dirilmeden kasıt nedir? 2012.03.14 6243
111 İndirilen ayetlerle yaratılan ayetler arasında ilişki nasıl kurulur? 2015.02.23 1302
112 Şûrâ suresi 23. ayet ehli beyt sevgisini mi emrediyor? 2014.11.03 3072
113 Zuhruf suresi 45. ayette Hz. Peygamber’den kime soru sorması isteniyor? 2014.12.01 2459
114 Zuhruf Suresi 61. ayette İsa aleyhisselam mı kastediliyor? 2010.07.15 6973
115 Kur’an’a göre bebekler 24 ay mı, 30 ay mı emzirilir? 2010.12.01 20387
116 Kur’an’a göre 40 yaş insanın olgunluk yaşını mı gösteriyor? 2014.09.04 3173
117 Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2011.04.11 4740
118 Hucurât sûresi 7. ayete göre Resûl bugün hâlâ aramızda mı? 2016.03.10 654
119 “Bilin ki Allah’ın Resulü aranızdadır.” ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.01.02 5916
120 Allah Teala insanlara Kur’an’ı nasıl öğretmiştir? 2015.05.08 1234
121 Vakıa Suresini okuyan kişi zengin olur mu? 2010.12.17 12493
122 Hadîd suresi 22 ve 23. ayetleri kader açısından izah eder misiniz? 2013.02.22 10784
123 Hadid suresi 22. ayeti kader açısından nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.06.10 6685
124 Allah Teala için “gayb” söz konusu olabilir mi? 2013.12.31 4203
125 Nebîmize marufta isyan etmemek ne demek? 2016.02.19 583
126 Tahrîm suresinin inmesine sebep olan haram kılma olayı nedir? 2015.11.20 1008
127 Meâric suresinde bahsedilen elli bin yıl ifadesi ne anlama geliyor? 2015.04.02 1192
128 Müzzemmil suresinde gece namazı mı emrediliyor, Kur’an okumak mı? 2011.06.03 5011
129 Müzzemmil suresi indiğinde “oku” denecek kadar bir Kur’an var mıydı? 2015.02.18 1492
130 Müzzemmil Suresindeki “gece kalkın” emri ne anlam ifade ediyor? 2010.11.08 6582
131 “Üzerinde 19 vardır” ayeti nasıl anlaşılmalı? 2015.03.16 2006
132 Kur’an’da 19 mucizesi diye bir mucize var mı? 2016.11.24 333
133 Kıyâmet suresinin 16-19. ayetleri mahşerde olacakları mı anlatıyor? 2012.06.26 6197
134 Tekvir suresi 19. ayete göre Kur’an kimin sözü? Allah’ın mı, Cebrail’in mi? 2014.05.20 3694
135 Allah dilemedikçe insanların bir şey dilemesi mümkün değil mi? 2012.11.28 7501
136 Allah Tealanın olmasını planladığı işler “şey” kavramına dahil midir? 2013.09.23 4000
137 Allah Teala insanı sıkıntılar içinde kalacak şekilde mi yaratmıştır? 2014.09.22 2654
138 Duhâ suresinin üçüncü ayeti sadece Nebîmize mi hitap ediyor? 2012.11.14 5710
139 Tin Suresinde geçen esfel-i sâfilîn ile dünya mı kastedilmiştir? 2011.05.17 5598
140 “İkra’: Oku” emri ile emredilen okuma nedir? 2014.11.04 2916
141 Çoğaltma yarışı sizi oyaladı; kabirlere kadar gittiniz ayeti nasıl anlaşılmalı? 2015.06.17 2628
142 Asr Suresinde zararda olduğu bahsedilen insan kimdir? 2010.05.15 5430
143 Maun Suresi’nde kınanan kişiler namazda yanılanlar mıdır? 2010.12.21 6172
144 Felak Suresinde geçen düğümlere üfleyenlerden kasıt kimlerdir? 2011.01.13 7439
145 Dinle ilgili her şey Kur’an’da mevcuttur demek mümkün müdür? 2010.11.27 4815
146 Kur’an’da zina cezası neden iki ayrı zamanda belirlenmiştir? 2010.11.24 14394
147 Resimli Kur’an meali hazırlanmasında bir sakınca olur mu? 2010.10.22 3912
148 Kur’an meali çalışmalarınızda son durum hakkında bilgi verir misiniz? 2011.01.11 9995
149 Kur’an’ı nüzul sırasına göre anlamaya çalışmak doğru mudur? 2014.09.26 2843
150 Kur’an derslerini ayetlerin nüzul sırasına göre yapsanız daha iyi olmaz mı? 2011.05.13 8654
151 Kur’an’ı Türkçe mealinden mi yoksa Arapçasından mı okumamız lazım? 2011.04.05 12399
152 Madem meallerde birçok hata var, hiç mi meal okumayalım? 2011.02.03 6686
153 Yeterince bilgi sahibi olmadan Kur’an meali okumak doğru mu? 2014.04.11 4564
154 Tefsirlere bakmadan Kur’an’ı anlamak mümkün değil mi? 2016.10.01 396
155 Yanlış mealleri okuyup yanlış fikirlere kapılanların sorumluluğu nedir? 2015.12.07 796
156 Herkesin Kur’an’a farklı manalar vermesinin sebebi Arap dili midir? 2013.04.11 5807
157 Kuranda geçen şâe fiiline niçin gelenekten farklı bir mana veriyorsunuz? 2013.07.17 6052
158 Surelerin tasnifi ve ayetlerin surelere yerleştirilmesi vahiyle mi olmuştur? 2011.02.11 5873
159 Vahiy gelirken mi yazıldı, yoksa peygamberin kalbine mi yerleşti? 2012.04.12 4642
160 Peygamberlere vahyin geliş şekline dair Kur’an’da ayrıntı var mı? 2014.10.27 2286
161 Kur’an’da mensuh yani hükmü kaldırılan ayet var mıdır? 2011.02.15 11684
162 Allah Teala niçin güncelleme gerektiren kitaplar göndermiştir? 2015.09.22 977
163 Kur’an’da bazı ayetlerin aynen tekrar edilmesinin sebebi nedir? 2011.02.25 8043
164 Kur’an anlaşılmıyor diyenlere nasıl cevap vermemiz gerekir? 2011.02.28 4502
165 Kur’an’da geçen sağcılar ve solculardan kimler kast edilmektedir? 2011.03.04 4666
166 Kur’an’da günümüzde uygulanamayacak hükümler var mıdır? 2011.04.04 5626
167 Arapça bilmeyenler Kur’an’ın açıklamalarına nasıl ulaşacaklar? 2011.05.24 4560
168 Kur’an-ı Kerim’i her Müslüman anlayıp uygulayabilir mi? 2015.01.27 1380
169 Neden ısrarla “Herkes Kur’an’dan hüküm çıkaramaz.” diyorsunuz? 2011.11.28 5975
170 Meal okuyarak Kur’an’dan hüküm çıkaramaz mıyız? 2012.01.30 5395
171 Birbirini açıklayan ayetleri nasıl ve hangi metodla bulabiliriz? 2011.11.11 4971
172 Kur’an’ı bir köşeye bırakıp sadece hocalara tabi olmanın hükmü nedir? 2011.06.29 4191
173 “Kur’an Müslümanlığı sapıklıktır” iddiası hakkında neler söylersiniz? 2013.03.19 12329
174 Kıraat ile tilavet arasında fark var mıdır? Varsa nelerdir? 2011.06.04 5468
175 Birçok ayette geçen hâlidûn/hâlidîn kelimesi ne manaya gelir? 2012.05.25 6955
176 Ayetlerdeki “De ki” ifadelerini namazda ve dualarda okumasak olur mu? 2012.02.08 4375
177 Bazı ayetlerde Allah Teâlâ neden kendisinden “Biz” diye bahsediyor? 2012.06.28 9167
178 Kur’an’ın “mübîn” olması ne anlama geliyor? 2013.04.08 5669
179 İnsanlara ayetleri anlattığımız halde bize neden çok tepki gösteriyorlar? 2012.03.01 3924
180 Kur’an’ın tarihsel bir bakış açısıyla okunması gerektiği görüşü doğru mu? 2012.06.02 4815
181 Kur’an’ı tarihsel bir kitap olarak görmenin ne zararı var? 2015.11.17 649
182 Ayetleri iniş sebeplerine dikkat ederek okumak tarihselcilik midir? 2016.12.09 35
183 Bazı ayetlerin hükmü zamana göre geçerliliğini yitirir mi? 2014.09.12 4418
184 Allah Teala Furkan diye ayrı bir kitap indirmiş midir? 2012.06.08 12447
185 Bilimsel gelişmelerin kaynağını Kur’an’da aramak doğru bir şey midir? 2012.12.25 4075
186 Kur’an’ın bir zâhirî, bir de bâtınî manası var mıdır? 2013.11.18 4013
187 Kur’an-ı Kerim’i ebced veya cifirle tefsir etmek doğru mudur? 2014.02.14 4046
188 Hatim indirme ile alakalı bir ayet veya hadis var mıdır? 2014.06.06 5616
189 Kur’an’da geçen “âlemler” kelimesi ne anlama geliyor? 2015.01.26 1745
190 Peygamberimiz hangi konuda ümmetini Allah’a şikayet edecek? 2015.03.12 1853
191 Bazı Müslümanlar niçin Kur’an’a oryantalistler gibi yaklaşıyor? 2016.01.21 682
192 Kur’an tahrif edilmiş olan Tevrat ve İncil’i tasdik mi ediyor? 2016.01.22 722