Kur’an
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğu nasıl kanıtlanabilir? 2013.04.12 5885
2 Kur’an’ın önemini anlatırken en çok neye dikkat etmek gerekir? 2016.01.26 958
3 Eski bir tartışma konusu olarak Kur’an mahluk mudur, değil midir? 2013.11.28 4749
4 Kur’an’ı okumak sünnet; ama dinlemek farzdır deniliyor, doğru mu? 2014.12.26 3083
5 Kur’an-ı Kerim’e abdestsiz olarak dokunulabilir mi? 2010.10.26 13387
6 Abdestsiz bir şekilde Kur’an okumak veya ona dokunmak caiz mi? 2011.04.15 26850
7 Âdetli kadınlar Kur’an okuyabilir, dua edebilirler mi? 2010.01.16 26316
8 Kur’an okurken eûzu besmele çekmenin hükmü nedir? 2011.04.02 10674
9 Kur’an’da sûrelerin başlarında niçin eûzu besmele yer almıyor? 2014.12.03 2656
10 Fatiha sûresi kaç ayettir? Besmele bu sûrenin ilk ayeti midir? 2011.06.07 11272
11 Nahl 44. ayette Peygamberimize Kur’an’ı açıklama yetkisi mi veriliyor? 2011.02.14 5803
12 Peygamberimizin Kur’an’ı beyan etmesi ne manaya geliyor? 2014.01.29 4189
13 İyiliği sonsuz olan Allah’ın ikramı da sonsuz olmaz mı? 2010.10.05 4977
14 Kur’an’da mecaz var mıdır? 2010.01.13 8022
15 Kur’an’da mecaz olup olmadığına dair biraz daha bilgi verir misiniz? 2010.02.01 4769
16 Kur’an-ı Kerim’de kendilerinden “şehid” olarak bahsedilenler kimlerdir? 2010.01.21 5504
17 Firavun neden iman etmedi? 2009.09.08 4712
18 Yeryüzünün etrafından kısaltılması/eksiltilmesi ne manaya gelir? 2010.02.05 5894
19 “Rahimlerde olanı Allah bilir” ayetini nasıl anlamamız gerekir? 2010.03.06 6916
20 Bu ayette Allah ne demek istemiş diye sormak günah mı? 2010.03.12 15431
21 Kur’an’ı Arapçasından okumak her Müslümana farz mıdır? 2010.09.29 13596
22 Kur’an’ı anlamadan sadece Arapçasından okumak yeterli olur mu? 2012.03.16 10204
23 İyice kavradığımız ayetleri çevremizdekilere anlatmak zorunda mıyız? 2013.07.05 6108
24 Bazı ayetler neden farklı kıraatlarla okunuyor? 2010.03.15 6164
25 Kur’an eğitiminde dudak talimi gerekli midir? 2010.09.21 7788
26 Kur’an’ı musiki gibi güzel bir şekilde okumanın ne sakıncası var? 2011.06.13 8782
27 Kur’an’ı teganni ile okumak doğru mu, yanlış mı? 2015.09.10 1401
28 Kur’an okurken ağlamak veya ağlamaya çalışmak mı gerekir? 2014.02.11 4844
29 Allah’ın hangi zikri ile kalpler mutmain olur? 2010.06.29 6468
30 Allah’ın ayetlerini az bir menfaat karşılığında satmak ne demek? 2010.09.15 5600
31 Elif Lâm Mîm vs. gibi hurufu mukattaalar ne manaya geliyor? 2013.01.10 6420
32 Müteşabih ayetler kapsamında hurufu mukattaaları nasıl anlamalıyız? 2013.09.30 4434
33 Hâ mîm ve Yâ sîn gibi ayetlerin anlamı nedir? 2011.09.14 10393
34 “Allah’ın eli”, “Allah’ın yüzü” gibi ifadeleri nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.10.01 4925
35 Rahmân ve Rahîm kelimelerine niçin farklı mana veriyorsunuz? 2013.01.29 6452
36 İnanmasınlar diye bazı insanların kalpleri mühürlenmiş midir? 2014.11.25 2504
37 Bakara sûresi 9. ayet münafıkların hangi özelliğinden bahsediyor? 2017.01.03 530
38 Bakara sûresi 11. ayette Amerika’nın Irak’ı işgali gibi bir şey mi anlatılıyor? 2010.09.23 5753
39 Bakara sûresi 54. ayette geçen nefislerinizi öldürün ne manaya gelir? 2010.08.05 5092
40 Bakara sûresi 62. ayet günümüz için ne anlam ifade etmektedir? 2014.02.06 5409
41 Bakara sûresinin 76. ayetine göre Tevrat’taki bilgiler gizlenmiş mi? 2010.05.22 5529
42 “Ateş bize sayılı günlerde dokunur.” ayetini izah edebilir misiniz? 2011.11.21 8906
43 Allah tarafından unutturulmuş olan herhangi bir ayet var mıdır? 2014.02.03 5365
44 Kur’an’da “Şehre secde ederek girin” ayeti ile ne kastedilmiştir? 2016.01.13 562
45 Resûlullâhın ümmetine “şehîd” olması ne manaya geliyor? 2014.10.13 2215
46 Bakara sûresi 208. ayette geçen İslam kelimesi “barış” anlamında mı? 2012.02.28 5117
47 Bakara sûresi 212. ayetteki rızık kelimesinden ne kast edilmiş olabilir? 2012.04.03 4853
48 Fitne nasıl adam öldürmekten daha büyük bir şey olabiliyor? 2012.04.24 4950
49 Hikmet nedir? Peygamber olmayanlara hikmet verilir mi? 2011.04.21 4883
50 Hikmet dediğimiz şey sadece Kur’an’da bulunanlar değil midir? 2012.05.16 5600
51 Dünya hayatı mü’minler için midir, kafirler için mi? 2011.03.01 4009
52 Bakara sûresi 249. ayette geçen sabır, nasıl bir sabır açıklar mısınız? 2013.11.04 4123
53 Bakara 260’a göre Hz. İbrahim kuşları canlı olarak mı dağlara bırakmıştır? 2012.12.24 6224
54 Hz. İbrahim’e keseceği kuşları kendine alıştırma emri niçin verildi? 2013.01.22 6219
55 Bakara sûresi 261. ayette geçen “men yeşâu” ibaresi nasıl anlaşılmalı? 2013.10.24 5330
56 “Allah’ın elçileri arasında ayrım yapmayız” ayetini nasıl anlamalıyız? 2016.05.25 539
57 Bakara sûresi 286. ayette geçen “ısr” kelimesi ne anlamda kullanılmıştır? 2013.09.10 3888
58 Bir daha peygamber gelmeyeceğine göre Bakara 286’daki ISR nedir? 2013.10.08 6145
59 Âl-i İmrân sûresi 7. ayet geçen “tevil” kelimesi ne manaya gelir? 2013.10.03 4398
60 Âl-i İmrân sûresi 81. ayete göre “kitap ile hikmet” aynı şeyler midir? 2014.09.11 2671
61 Âl-i İmrân 103. ayette geçen “Allah’ın ipi” ifadesi ile ne kastedilmiştir? 2012.03.22 5061
62 Âl-i İmrân sûresi 103 ve 104. ayetleri açıklar mısınız? 2013.01.14 5981
63 Âl-i İmrân sûresi 134. ayete göre öfkelenmek bize yasak mıdır? 2012.11.07 5008
64 Nisâ sûresi 3. ayette kadınları ifade etmek için niye mâ edatı kullanılmış? 2015.03.19 1536
65 Bir çocuk ergenlik çağından önce reşit olabilir mi? 2015.03.23 1841
66 “Mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyin.” ayetinin kapsamına kimler girer? 2012.02.24 3209
67 Muhsanât kelimesi Kur’an’da hangi anlamlarda kullanılıyor? 2015.09.09 1163
68 Kavvâm kelimesi ne anlama gelir; yönetmek mi, gözetmek mi? 2015.11.23 822
69 Nisâ sûresi 34. ayette kadınların dövülebileceği mi anlatılıyor? 2016.11.04 520
70 Peygamberimiz kıyamette eski ümmetlere de mi şahitlik yapacak? 2014.05.27 3365
71 Nisa sûresinin 78 ve 79. ayetlerini nasıl anlamamız gerekiyor? 2010.08.18 11064
72 Kötülük kullardan mıdır, yoksa Allah’tan mı? 2014.05.26 4321
73 Nisâ sûresi 105 ve 106. ayetler hangi olay üzerine indirilmiştir? 2016.09.20 555
74 Nisâ sûresi 113. ayette geçen “hikmet” kavramı ve önemi nedir? 2014.04.21 4951
75 Nisa sûresi 119. ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.04.18 6722
76 Nisâ sûresi 127. ayette hangi yetim kızlardan bahsediliyor? 2015.03.30 1279
77 Mâide sûresi 101. ayet Kur’an’ın tek kaynak olduğunun delili değil mi? 2011.09.29 5614
78 Peygamberimiz şu anda bizim bütün amellerimizi görüyor mu? 2011.01.28 9296
79 En’am suresi 38. ayette geçen dâbbe kelimesi ne manaya gelir? 2012.04.26 9471
80 En’âm suresinin 123. ayeti günümüz şartlarında nasıl anlaşılmalı? 2014.03.26 4020
81 En’âm 151 ile Bakara 155. ayetler nasıl bağdaştırılabilir? 2015.03.23 1506
82 Ayetlerde geçen “ben Müslümanların ilkiyim” ifadesini nasıl anlamalıyız? 2011.05.12 6528
83 A’râf sûresi 191-198. ayetlerde Allah’a eş koşulan varlıklar nelerdir? 2017.01.27 190
84 Enfâl 48. ayete göre şeytanın görüp de insanların göremediği şey nedir? 2011.09.16 7654
85 En’âm 148 ve 149. ayetlerde tam olarak ne anlatılmak isteniyor? 2013.02.18 5316
86 Enfâl sûresi 5. ayeti nasıl anlamalıyız? 2017.01.30 218
87 Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek ne demektir? 2015.03.31 1549
88 Tevbe sûresinin 34 ve 35. ayetleri sadece haham ve rahiplerle mi ilgili? 2014.01.20 3832
89 Tevbe suresi 49. ayet hangi olaydan bahsediyor? 2014.10.24 3099
90 Tevbe suresi 126. ayete göre kafirlerin imtihanı nasıl olmaktadır? 2013.12.23 4542
91 Allah’ın veli kullarına dünyada mı korku olmayacak, ahirette mi? 2011.12.05 5255
92 Yunus Suresinin 92. ayetinin mealini yapar mısınız? 2010.12.18 4458
93 Yusuf suresi 6 ve 101. ayetlerdeki “te’vîl” kelimesi nasıl anlaşılmalı? 2013.10.22 3529
94 Ayetlerde geçen “Allah’ın koparılmamasını emrettiği bağ” nedir? 2014.06.23 3061
95 Kur’an’da asla koparılmaması gerektiği bildirilen bağ nedir? 2012.11.26 5323
96 Kur’an’da geçen “Allah yolundan alıkoyma” ile ne kastediliyor? 2015.02.03 1357
97 Hicr suresinin ilk ayetinde geçen Kitap ve Kur’an farklı şeyler midir? 2013.10.31 3612
98 Nahl sûresi 102. ayette geçen “rûhu’l-kudüs” ile kastedilen nedir? 2012.04.09 7433
99 İsrâ 78. ayette geçen “sabah namazının Kur’an’ı” ne anlama geliyor? 2014.04.22 4556
100 İsra Suresi 79. ayette geçen makam-ı mahmud ne manaya gelir? 2011.04.30 6356
101 İnsanın başına bir şey geldiğinde şeytanın dostu mu olmuş oluyor? 2011.07.04 3999
102 Sâmirî’nin görüp de kimsenin görmediğini söylediği şey nedir? 2017.01.26 228
103 Hz. Adem ile Havva yasak ağaçtan yiyince başlarına ne geldi? 2010.12.23 5494
104 Dünyada Kur’an’dan yüz çevirenler kör olarak mı haşr edilecekler? 2012.11.08 5579
105 Enbiyâ suresi 44. ayet kutuplardaki erimeye mi işaret ediyor? 2015.02.10 1445
106 Ankebût sûresi 45. ayette “en büyük zikir” ile kastedilen şey nedir? 2014.01.21 5036
107 Hac suresinin 15. ayetinde tam olarak anlatılmak istenen şey nedir? 2014.05.06 4966
108 Nûr suresi 33. ayette bize anlatılmak istenen şey nedir? 2015.02.17 2482
109 Nur Suresinin 61. ayetinde niçin topallardan bahsedilmiş? 2010.10.07 6619
110 Hz. Peygamberi kendi canından çok sevmeyen iman etmiş olur mu? 2010.10.01 4589
111 Allah ve melekleri bu peygambere salat eder ayeti ne manaya geliyor? 2010.07.07 8669
112 Kur’an’a karşı tavırlarına göre insanlar kaç sınıfa ayrılır? 2015.04.24 1272
113 Yasin suresinde geçen ve “uğursuzluk” olarak bahsedilen şey nedir? 2014.04.03 4735
114 Mü’min suresi 11. ayette geçen iki ölüm ve iki dirilmeden kasıt nedir? 2012.03.14 6502
115 İndirilen ayetlerle yaratılan ayetler arasında ilişki nasıl kurulur? 2015.02.23 1450
116 Şûrâ suresi 23. ayet ehli beyt sevgisini mi emrediyor? 2014.11.03 3287
117 Zuhruf suresi 45. ayette Hz. Peygamber’den kime soru sorması isteniyor? 2014.12.01 2683
118 Zuhruf Suresi 61. ayette İsa aleyhisselam mı kastediliyor? 2010.07.15 7213
119 Kur’an’a göre bebekler 24 ay mı, 30 ay mı emzirilir? 2010.12.01 20957
120 Kur’an’a göre 40 yaş insanın olgunluk yaşını mı gösteriyor? 2014.09.04 3380
121 Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2011.04.11 4980
122 Hucurât sûresi 7. ayete göre Resûl bugün hâlâ aramızda mı? 2016.03.10 794
123 “Bilin ki Allah’ın Resulü aranızdadır.” ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.01.02 6079
124 Allah Teala insanlara Kur’an’ı nasıl öğretmiştir? 2015.05.08 1360
125 Vakıa Suresini okuyan kişi zengin olur mu? 2010.12.17 12753
126 Hadîd suresi 22 ve 23. ayetleri kader açısından izah eder misiniz? 2013.02.22 11128
127 Hadid suresi 22. ayeti kader açısından nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.06.10 6910
128 Mücâdele sûresi 14. ayette gazab edildiği bildirilen toplum hangisidir? 2017.01.05 499
129 Allah Teala için “gayb” söz konusu olabilir mi? 2013.12.31 4358
130 Nebîmize marufta isyan etmemek ne demek? 2016.02.19 710
131 Tahrîm suresinin inmesine sebep olan haram kılma olayı nedir? 2015.11.20 1214
132 Meâric suresinde bahsedilen elli bin yıl ifadesi ne anlama geliyor? 2015.04.02 1324
133 Müzzemmil suresinde gece namazı mı emrediliyor, Kur’an okumak mı? 2011.06.03 5166
134 Müzzemmil suresi indiğinde “oku” denecek kadar bir Kur’an var mıydı? 2015.02.18 1634
135 Müzzemmil Suresindeki “gece kalkın” emri ne anlam ifade ediyor? 2010.11.08 6765
136 “Üzerinde 19 vardır” ayeti nasıl anlaşılmalı? 2015.03.16 2142
137 Kur’an’da 19 mucizesi diye bir mucize var mı? 2016.11.24 482
138 Kıyâmet suresinin 16-19. ayetleri mahşerde olacakları mı anlatıyor? 2012.06.26 6380
139 Tekvir suresi 19. ayete göre Kur’an kimin sözü? Allah’ın mı, Cebrail’in mi? 2014.05.20 3890
140 Allah dilemedikçe insanların bir şey dilemesi mümkün değil mi? 2012.11.28 7743
141 Allah Tealanın olmasını planladığı işler “şey” kavramına dahil midir? 2013.09.23 4131
142 Allah Teala insanı sıkıntılar içinde kalacak şekilde mi yaratmıştır? 2014.09.22 2806
143 Duhâ suresinin üçüncü ayeti sadece Nebîmize mi hitap ediyor? 2012.11.14 6005
144 Tin Suresinde geçen esfel-i sâfilîn ile dünya mı kastedilmiştir? 2011.05.17 5829
145 “İkra’: Oku” emri ile emredilen okuma nedir? 2014.11.04 3150
146 Çoğaltma yarışı sizi oyaladı; kabirlere kadar gittiniz ayeti nasıl anlaşılmalı? 2015.06.17 2753
147 Asr Suresinde zararda olduğu bahsedilen insan kimdir? 2010.05.15 5570
148 Maun Suresi’nde kınanan kişiler namazda yanılanlar mıdır? 2010.12.21 6328
149 Felak Suresinde geçen düğümlere üfleyenlerden kasıt kimlerdir? 2011.01.13 7610
150 Dinle ilgili her şey Kur’an’da mevcuttur demek mümkün müdür? 2010.11.27 4947
151 Kur’an’da zina cezası neden iki ayrı zamanda belirlenmiştir? 2010.11.24 14645
152 Resimli Kur’an meali hazırlanmasında bir sakınca olur mu? 2010.10.22 4049
153 Kur’an meali çalışmalarınızda son durum hakkında bilgi verir misiniz? 2011.01.11 10378
154 Kur’an’ı nüzul sırasına göre anlamaya çalışmak doğru mudur? 2014.09.26 2995
155 Kur’an derslerini ayetlerin nüzul sırasına göre yapsanız daha iyi olmaz mı? 2011.05.13 8862
156 Kur’an’ı Türkçe mealinden mi yoksa Arapçasından mı okumamız lazım? 2011.04.05 12603
157 Madem meallerde birçok hata var, hiç mi meal okumayalım? 2011.02.03 6871
158 Yeterince bilgi sahibi olmadan Kur’an meali okumak doğru mu? 2014.04.11 4745
159 Tefsirlere bakmadan Kur’an’ı anlamak mümkün değil mi? 2016.10.01 547
160 Yanlış mealleri okuyup yanlış fikirlere kapılanların sorumluluğu nedir? 2015.12.07 938
161 Herkesin Kur’an’a farklı manalar vermesinin sebebi Arap dili midir? 2013.04.11 6047
162 Kuranda geçen şâe fiiline niçin gelenekten farklı bir mana veriyorsunuz? 2013.07.17 6191
163 Surelerin tasnifi ve ayetlerin surelere yerleştirilmesi vahiyle mi olmuştur? 2011.02.11 6096
164 Vahiy gelirken mi yazıldı, yoksa peygamberin kalbine mi yerleşti? 2012.04.12 4801
165 Peygamberlere vahyin geliş şekline dair Kur’an’da ayrıntı var mı? 2014.10.27 2412
166 Kur’an’da mensuh yani hükmü kaldırılan ayet var mıdır? 2011.02.15 12025
167 Allah Teala niçin güncelleme gerektiren kitaplar göndermiştir? 2015.09.22 1108
168 Kur’an’da bazı ayetlerin aynen tekrar edilmesinin sebebi nedir? 2011.02.25 8360
169 Kur’an anlaşılmıyor diyenlere nasıl cevap vermemiz gerekir? 2011.02.28 4634
170 Kur’an’da geçen sağcılar ve solculardan kimler kast edilmektedir? 2011.03.04 4837
171 Kur’an’da günümüzde uygulanamayacak hükümler var mıdır? 2011.04.04 5806
172 Arapça bilmeyenler Kur’an’ın açıklamalarına nasıl ulaşacaklar? 2011.05.24 4707
173 Kur’an-ı Kerim’i her Müslüman anlayıp uygulayabilir mi? 2015.01.27 1516
174 Neden ısrarla “Herkes Kur’an’dan hüküm çıkaramaz.” diyorsunuz? 2011.11.28 6124
175 Meal okuyarak Kur’an’dan hüküm çıkaramaz mıyız? 2012.01.30 5573
176 Sadece Kur’an’la dini yaşamaya kalkan Tarzan gibi mi yaşar? 2017.02.13 264
177 Birbirini açıklayan ayetleri nasıl ve hangi metodla bulabiliriz? 2011.11.11 5180
178 Kur’an’ı bir köşeye bırakıp sadece hocalara tabi olmanın hükmü nedir? 2011.06.29 4311
179 “Kur’an Müslümanlığı sapıklıktır” iddiası hakkında neler söylersiniz? 2013.03.19 12693
180 Kıraat ile tilavet arasında fark var mıdır? Varsa nelerdir? 2011.06.04 5664
181 Birçok ayette geçen hâlidûn/hâlidîn kelimesi ne manaya gelir? 2012.05.25 7262
182 Ayetlerdeki “De ki” ifadelerini namazda ve dualarda okumasak olur mu? 2012.02.08 4514
183 Bazı ayetlerde Allah Teâlâ neden kendisinden “Biz” diye bahsediyor? 2012.06.28 9398
184 Kur’an’ın “mübîn” olması ne anlama geliyor? 2013.04.08 5931
185 İnsanlara ayetleri anlattığımız halde bize neden çok tepki gösteriyorlar? 2012.03.01 4080
186 Kur’an’ın tarihsel bir bakış açısıyla okunması gerektiği görüşü doğru mu? 2012.06.02 5019
187 Kur’an’ı tarihsel bir kitap olarak görmenin ne zararı var? 2015.11.17 767
188 Ayetleri iniş sebeplerine dikkat ederek okumak tarihselcilik midir? 2016.12.09 358
189 Bazı ayetlerin hükmü zamana göre geçerliliğini yitirir mi? 2014.09.12 4622
190 Allah Teala Furkan diye ayrı bir kitap indirmiş midir? 2012.06.08 12997
191 Bilimsel gelişmelerin kaynağını Kur’an’da aramak doğru bir şey midir? 2012.12.25 4209
192 Kur’an’ın bir zâhirî, bir de bâtınî manası var mıdır? 2013.11.18 4140
193 Kur’an-ı Kerim’i ebced veya cifirle tefsir etmek doğru mudur? 2014.02.14 4212
194 Hatim indirme ile alakalı bir ayet veya hadis var mıdır? 2014.06.06 5833
195 Kur’an’da geçen “âlemler” kelimesi ne anlama geliyor? 2015.01.26 1922
196 Peygamberimiz hangi konuda ümmetini Allah’a şikayet edecek? 2015.03.12 2014
197 Bazı Müslümanlar niçin Kur’an’a oryantalistler gibi yaklaşıyor? 2016.01.21 812
198 Kur’an tahrif edilmiş olan Tevrat ve İncil’i tasdik mi ediyor? 2016.01.22 875
199 Resûle itaat Kur’an’a itaat etmekle olursa Allah’a itaat ne ile olur? 2017.02.09 234