Kur’an
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğu nasıl kanıtlanabilir? 2013.04.12 5801
2 Kur’an’ın önemini anlatırken en çok neye dikkat etmek gerekir? 2016.01.26 888
3 Eski bir tartışma konusu olarak Kur’an mahluk mudur, değil midir? 2013.11.28 4654
4 Kur’an’ı okumak sünnet; ama dinlemek farzdır deniliyor, doğru mu? 2014.12.26 2904
5 Kur’an-ı Kerim’e abdestsiz olarak dokunulabilir mi? 2010.10.26 13286
6 Abdestsiz bir şekilde Kur’an okumak veya ona dokunmak caiz mi? 2011.04.15 26644
7 Âdetli kadınlar Kur’an okuyabilir, dua edebilirler mi? 2010.01.16 26174
8 Kur’an okurken eûzu besmele çekmenin hükmü nedir? 2011.04.02 10495
9 Kur’an’da sûrelerin başlarında niçin eûzu besmele yer almıyor? 2014.12.03 2555
10 Fatiha sûresi kaç ayettir? Besmele bu sûrenin ilk ayeti midir? 2011.06.07 11112
11 Nahl 44. ayette Peygamberimize Kur’an’ı açıklama yetkisi mi veriliyor? 2011.02.14 5698
12 Peygamberimizin Kur’an’ı beyan etmesi ne manaya geliyor? 2014.01.29 4115
13 İyiliği sonsuz olan Allah’ın ikramı da sonsuz olmaz mı? 2010.10.05 4908
14 Kur’an’da mecaz var mıdır? 2010.01.13 7932
15 Kur’an’da mecaz olup olmadığına dair biraz daha bilgi verir misiniz? 2010.02.01 4707
16 Kur’an-ı Kerim’de kendilerinden “şehid” olarak bahsedilenler kimlerdir? 2010.01.21 5426
17 Firavun neden iman etmedi? 2009.09.08 4625
18 Yeryüzünün etrafından kısaltılması/eksiltilmesi ne manaya gelir? 2010.02.05 5833
19 “Rahimlerde olanı Allah bilir” ayetini nasıl anlamamız gerekir? 2010.03.06 6831
20 Bu ayette Allah ne demek istemiş diye sormak günah mı? 2010.03.12 15196
21 Kur’an’ı Arapçasından okumak her Müslümana farz mıdır? 2010.09.29 13417
22 Kur’an’ı anlamadan sadece Arapçasından okumak yeterli olur mu? 2012.03.16 10088
23 İyice kavradığımız ayetleri çevremizdekilere anlatmak zorunda mıyız? 2013.07.05 6039
24 Bazı ayetler neden farklı kıraatlarla okunuyor? 2010.03.15 6031
25 Kur’an eğitiminde dudak talimi gerekli midir? 2010.09.21 7657
26 Kur’an’ı musiki gibi güzel bir şekilde okumanın ne sakıncası var? 2011.06.13 8668
27 Kur’an’ı teganni ile okumak doğru mu, yanlış mı? 2015.09.10 1333
28 Kur’an okurken ağlamak veya ağlamaya çalışmak mı gerekir? 2014.02.11 4709
29 Allah’ın hangi zikri ile kalpler mutmain olur? 2010.06.29 6373
30 Allah’ın ayetlerini az bir menfaat karşılığında satmak ne demek? 2010.09.15 5515
31 Elif Lâm Mîm vs. gibi hurufu mukattaalar ne manaya geliyor? 2013.01.10 6346
32 Müteşabih ayetler kapsamında hurufu mukattaaları nasıl anlamalıyız? 2013.09.30 4365
33 Hâ mîm ve Yâ sîn gibi ayetlerin anlamı nedir? 2011.09.14 10257
34 “Allah’ın eli”, “Allah’ın yüzü” gibi ifadeleri nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.10.01 4838
35 Rahmân ve Rahîm kelimelerine niçin farklı mana veriyorsunuz? 2013.01.29 6358
36 İnanmasınlar diye bazı insanların kalpleri mühürlenmiş midir? 2014.11.25 2439
37 Bakara sûresi 9. ayet münafıkların hangi özelliğinden bahsediyor? 2017.01.03 424
38 Bakara sûresi 11. ayette Amerika’nın Irak’ı işgali gibi bir şey mi anlatılıyor? 2010.09.23 5673
39 Bakara sûresi 54. ayette geçen nefislerinizi öldürün ne manaya gelir? 2010.08.05 5011
40 Bakara sûresi 62. ayet günümüz için ne anlam ifade etmektedir? 2014.02.06 5331
41 Bakara sûresinin 76. ayetine göre Tevrat’taki bilgiler gizlenmiş mi? 2010.05.22 5453
42 “Ateş bize sayılı günlerde dokunur.” ayetini izah edebilir misiniz? 2011.11.21 8799
43 Allah tarafından unutturulmuş olan herhangi bir ayet var mıdır? 2014.02.03 5242
44 Kur’an’da “Şehre secde ederek girin” ayeti ile ne kastedilmiştir? 2016.01.13 502
45 Resûlullâhın ümmetine “şehîd” olması ne manaya geliyor? 2014.10.13 2158
46 Bakara sûresi 208. ayette geçen İslam kelimesi “barış” anlamında mı? 2012.02.28 5029
47 Bakara sûresi 212. ayetteki rızık kelimesinden ne kast edilmiş olabilir? 2012.04.03 4748
48 Fitne nasıl adam öldürmekten daha büyük bir şey olabiliyor? 2012.04.24 4864
49 Hikmet nedir? Peygamber olmayanlara hikmet verilir mi? 2011.04.21 4815
50 Hikmet dediğimiz şey sadece Kur’an’da bulunanlar değil midir? 2012.05.16 5513
51 Dünya hayatı mü’minler için midir, kafirler için mi? 2011.03.01 3948
52 Bakara sûresi 249. ayette geçen sabır, nasıl bir sabır açıklar mısınız? 2013.11.04 4041
53 Bakara 260’a göre Hz. İbrahim kuşları canlı olarak mı dağlara bırakmıştır? 2012.12.24 6122
54 Hz. İbrahim’e keseceği kuşları kendine alıştırma emri niçin verildi? 2013.01.22 6130
55 Bakara sûresi 261. ayette geçen “men yeşâu” ibaresi nasıl anlaşılmalı? 2013.10.24 5233
56 “Allah’ın elçileri arasında ayrım yapmayız” ayetini nasıl anlamalıyız? 2016.05.25 468
57 Bakara sûresi 286. ayette geçen “ısr” kelimesi ne anlamda kullanılmıştır? 2013.09.10 3823
58 Bir daha peygamber gelmeyeceğine göre Bakara 286’daki ISR nedir? 2013.10.08 6021
59 Âl-i İmrân sûresi 7. ayet geçen “tevil” kelimesi ne manaya gelir? 2013.10.03 4315
60 Âl-i İmrân sûresi 81. ayete göre “kitap ile hikmet” aynı şeyler midir? 2014.09.11 2612
61 Âl-i İmrân 103. ayette geçen “Allah’ın ipi” ifadesi ile ne kastedilmiştir? 2012.03.22 4969
62 Âl-i İmrân sûresi 103 ve 104. ayetleri açıklar mısınız? 2013.01.14 5882
63 Âl-i İmrân sûresi 134. ayete göre öfkelenmek bize yasak mıdır? 2012.11.07 4937
64 Nisâ sûresi 3. ayette kadınları ifade etmek için niye mâ edatı kullanılmış? 2015.03.19 1482
65 Bir çocuk ergenlik çağından önce reşit olabilir mi? 2015.03.23 1774
66 “Mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyin.” ayetinin kapsamına kimler girer? 2012.02.24 3143
67 Muhsanât kelimesi Kur’an’da hangi anlamlarda kullanılıyor? 2015.09.09 1105
68 Kavvâm kelimesi ne anlama gelir; yönetmek mi, gözetmek mi? 2015.11.23 765
69 Nisâ sûresi 34. ayette kadınların dövülebileceği mi anlatılıyor? 2016.11.04 437
70 Peygamberimiz kıyamette eski ümmetlere de mi şahitlik yapacak? 2014.05.27 3306
71 Nisa sûresinin 78 ve 79. ayetlerini nasıl anlamamız gerekiyor? 2010.08.18 10953
72 Kötülük kullardan mıdır, yoksa Allah’tan mı? 2014.05.26 4244
73 Nisâ sûresi 105 ve 106. ayetler hangi olay üzerine indirilmiştir? 2016.09.20 448
74 Nisâ sûresi 113. ayette geçen “hikmet” kavramı ve önemi nedir? 2014.04.21 4871
75 Nisa sûresi 119. ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.04.18 6601
76 Nisâ sûresi 127. ayette hangi yetim kızlardan bahsediliyor? 2015.03.30 1218
77 Mâide sûresi 101. ayet Kur’an’ın tek kaynak olduğunun delili değil mi? 2011.09.29 5534
78 Peygamberimiz şu anda bizim bütün amellerimizi görüyor mu? 2011.01.28 9195
79 En’am suresi 38. ayette geçen dâbbe kelimesi ne manaya gelir? 2012.04.26 9362
80 En’âm suresinin 123. ayeti günümüz şartlarında nasıl anlaşılmalı? 2014.03.26 3927
81 En’âm 151 ile Bakara 155. ayetler nasıl bağdaştırılabilir? 2015.03.23 1441
82 Ayetlerde geçen “ben Müslümanların ilkiyim” ifadesini nasıl anlamalıyız? 2011.05.12 6395
83 Enfâl 48. ayete göre şeytanın görüp de insanların göremediği şey nedir? 2011.09.16 7558
84 En’âm 148 ve 149. ayetlerde tam olarak ne anlatılmak isteniyor? 2013.02.18 5234
85 Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek ne demektir? 2015.03.31 1486
86 Tevbe sûresinin 34 ve 35. ayetleri sadece haham ve rahiplerle mi ilgili? 2014.01.20 3744
87 Tevbe suresi 49. ayet hangi olaydan bahsediyor? 2014.10.24 3007
88 Tevbe suresi 126. ayete göre kafirlerin imtihanı nasıl olmaktadır? 2013.12.23 4469
89 Allah’ın veli kullarına dünyada mı korku olmayacak, ahirette mi? 2011.12.05 5171
90 Yunus Suresinin 92. ayetinin mealini yapar mısınız? 2010.12.18 4384
91 Yusuf suresi 6 ve 101. ayetlerdeki “te’vîl” kelimesi nasıl anlaşılmalı? 2013.10.22 3448
92 Ayetlerde geçen “Allah’ın koparılmamasını emrettiği bağ” nedir? 2014.06.23 2981
93 Kur’an’da asla koparılmaması gerektiği bildirilen bağ nedir? 2012.11.26 5241
94 Kur’an’da geçen “Allah yolundan alıkoyma” ile ne kastediliyor? 2015.02.03 1300
95 Hicr suresinin ilk ayetinde geçen Kitap ve Kur’an farklı şeyler midir? 2013.10.31 3557
96 Nahl sûresi 102. ayette geçen “rûhu’l-kudüs” ile kastedilen nedir? 2012.04.09 7330
97 İsrâ 78. ayette geçen “sabah namazının Kur’an’ı” ne anlama geliyor? 2014.04.22 4482
98 İsra Suresi 79. ayette geçen makam-ı mahmud ne manaya gelir? 2011.04.30 6272
99 İnsanın başına bir şey geldiğinde şeytanın dostu mu olmuş oluyor? 2011.07.04 3932
100 Hz. Adem ile Havva yasak ağaçtan yiyince başlarına ne geldi? 2010.12.23 5403
101 Dünyada Kur’an’dan yüz çevirenler kör olarak mı haşr edilecekler? 2012.11.08 5509
102 Enbiyâ suresi 44. ayet kutuplardaki erimeye mi işaret ediyor? 2015.02.10 1374
103 Ankebût sûresi 45. ayette “en büyük zikir” ile kastedilen şey nedir? 2014.01.21 4941
104 Hac suresinin 15. ayetinde tam olarak anlatılmak istenen şey nedir? 2014.05.06 4853
105 Nûr suresi 33. ayette bize anlatılmak istenen şey nedir? 2015.02.17 2395
106 Nur Suresinin 61. ayetinde niçin topallardan bahsedilmiş? 2010.10.07 6536
107 Hz. Peygamberi kendi canından çok sevmeyen iman etmiş olur mu? 2010.10.01 4504
108 Allah ve melekleri bu peygambere salat eder ayeti ne manaya geliyor? 2010.07.07 8590
109 Kur’an’a karşı tavırlarına göre insanlar kaç sınıfa ayrılır? 2015.04.24 1202
110 Yasin suresinde geçen ve “uğursuzluk” olarak bahsedilen şey nedir? 2014.04.03 4663
111 Mü’min suresi 11. ayette geçen iki ölüm ve iki dirilmeden kasıt nedir? 2012.03.14 6386
112 İndirilen ayetlerle yaratılan ayetler arasında ilişki nasıl kurulur? 2015.02.23 1385
113 Şûrâ suresi 23. ayet ehli beyt sevgisini mi emrediyor? 2014.11.03 3178
114 Zuhruf suresi 45. ayette Hz. Peygamber’den kime soru sorması isteniyor? 2014.12.01 2592
115 Zuhruf Suresi 61. ayette İsa aleyhisselam mı kastediliyor? 2010.07.15 7099
116 Kur’an’a göre bebekler 24 ay mı, 30 ay mı emzirilir? 2010.12.01 20666
117 Kur’an’a göre 40 yaş insanın olgunluk yaşını mı gösteriyor? 2014.09.04 3275
118 Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2011.04.11 4894
119 Hucurât sûresi 7. ayete göre Resûl bugün hâlâ aramızda mı? 2016.03.10 719
120 “Bilin ki Allah’ın Resulü aranızdadır.” ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.01.02 6001
121 Allah Teala insanlara Kur’an’ı nasıl öğretmiştir? 2015.05.08 1301
122 Vakıa Suresini okuyan kişi zengin olur mu? 2010.12.17 12615
123 Hadîd suresi 22 ve 23. ayetleri kader açısından izah eder misiniz? 2013.02.22 10952
124 Hadid suresi 22. ayeti kader açısından nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.06.10 6807
125 Mücâdele sûresi 14. ayette gazab edildiği bildirilen toplum hangisidir? 2017.01.05 406
126 Allah Teala için “gayb” söz konusu olabilir mi? 2013.12.31 4283
127 Nebîmize marufta isyan etmemek ne demek? 2016.02.19 654
128 Tahrîm suresinin inmesine sebep olan haram kılma olayı nedir? 2015.11.20 1115
129 Meâric suresinde bahsedilen elli bin yıl ifadesi ne anlama geliyor? 2015.04.02 1263
130 Müzzemmil suresinde gece namazı mı emrediliyor, Kur’an okumak mı? 2011.06.03 5090
131 Müzzemmil suresi indiğinde “oku” denecek kadar bir Kur’an var mıydı? 2015.02.18 1569
132 Müzzemmil Suresindeki “gece kalkın” emri ne anlam ifade ediyor? 2010.11.08 6676
133 “Üzerinde 19 vardır” ayeti nasıl anlaşılmalı? 2015.03.16 2070
134 Kur’an’da 19 mucizesi diye bir mucize var mı? 2016.11.24 414
135 Kıyâmet suresinin 16-19. ayetleri mahşerde olacakları mı anlatıyor? 2012.06.26 6294
136 Tekvir suresi 19. ayete göre Kur’an kimin sözü? Allah’ın mı, Cebrail’in mi? 2014.05.20 3791
137 Allah dilemedikçe insanların bir şey dilemesi mümkün değil mi? 2012.11.28 7625
138 Allah Tealanın olmasını planladığı işler “şey” kavramına dahil midir? 2013.09.23 4059
139 Allah Teala insanı sıkıntılar içinde kalacak şekilde mi yaratmıştır? 2014.09.22 2731
140 Duhâ suresinin üçüncü ayeti sadece Nebîmize mi hitap ediyor? 2012.11.14 5880
141 Tin Suresinde geçen esfel-i sâfilîn ile dünya mı kastedilmiştir? 2011.05.17 5709
142 “İkra’: Oku” emri ile emredilen okuma nedir? 2014.11.04 3030
143 Çoğaltma yarışı sizi oyaladı; kabirlere kadar gittiniz ayeti nasıl anlaşılmalı? 2015.06.17 2696
144 Asr Suresinde zararda olduğu bahsedilen insan kimdir? 2010.05.15 5503
145 Maun Suresi’nde kınanan kişiler namazda yanılanlar mıdır? 2010.12.21 6250
146 Felak Suresinde geçen düğümlere üfleyenlerden kasıt kimlerdir? 2011.01.13 7514
147 Dinle ilgili her şey Kur’an’da mevcuttur demek mümkün müdür? 2010.11.27 4879
148 Kur’an’da zina cezası neden iki ayrı zamanda belirlenmiştir? 2010.11.24 14499
149 Resimli Kur’an meali hazırlanmasında bir sakınca olur mu? 2010.10.22 3993
150 Kur’an meali çalışmalarınızda son durum hakkında bilgi verir misiniz? 2011.01.11 10203
151 Kur’an’ı nüzul sırasına göre anlamaya çalışmak doğru mudur? 2014.09.26 2921
152 Kur’an derslerini ayetlerin nüzul sırasına göre yapsanız daha iyi olmaz mı? 2011.05.13 8756
153 Kur’an’ı Türkçe mealinden mi yoksa Arapçasından mı okumamız lazım? 2011.04.05 12511
154 Madem meallerde birçok hata var, hiç mi meal okumayalım? 2011.02.03 6784
155 Yeterince bilgi sahibi olmadan Kur’an meali okumak doğru mu? 2014.04.11 4653
156 Tefsirlere bakmadan Kur’an’ı anlamak mümkün değil mi? 2016.10.01 476
157 Yanlış mealleri okuyup yanlış fikirlere kapılanların sorumluluğu nedir? 2015.12.07 874
158 Herkesin Kur’an’a farklı manalar vermesinin sebebi Arap dili midir? 2013.04.11 5934
159 Kuranda geçen şâe fiiline niçin gelenekten farklı bir mana veriyorsunuz? 2013.07.17 6119
160 Surelerin tasnifi ve ayetlerin surelere yerleştirilmesi vahiyle mi olmuştur? 2011.02.11 5988
161 Vahiy gelirken mi yazıldı, yoksa peygamberin kalbine mi yerleşti? 2012.04.12 4712
162 Peygamberlere vahyin geliş şekline dair Kur’an’da ayrıntı var mı? 2014.10.27 2351
163 Kur’an’da mensuh yani hükmü kaldırılan ayet var mıdır? 2011.02.15 11872
164 Allah Teala niçin güncelleme gerektiren kitaplar göndermiştir? 2015.09.22 1041
165 Kur’an’da bazı ayetlerin aynen tekrar edilmesinin sebebi nedir? 2011.02.25 8199
166 Kur’an anlaşılmıyor diyenlere nasıl cevap vermemiz gerekir? 2011.02.28 4572
167 Kur’an’da geçen sağcılar ve solculardan kimler kast edilmektedir? 2011.03.04 4754
168 Kur’an’da günümüzde uygulanamayacak hükümler var mıdır? 2011.04.04 5720
169 Arapça bilmeyenler Kur’an’ın açıklamalarına nasıl ulaşacaklar? 2011.05.24 4632
170 Kur’an-ı Kerim’i her Müslüman anlayıp uygulayabilir mi? 2015.01.27 1451
171 Neden ısrarla “Herkes Kur’an’dan hüküm çıkaramaz.” diyorsunuz? 2011.11.28 6044
172 Meal okuyarak Kur’an’dan hüküm çıkaramaz mıyız? 2012.01.30 5488
173 Birbirini açıklayan ayetleri nasıl ve hangi metodla bulabiliriz? 2011.11.11 5080
174 Kur’an’ı bir köşeye bırakıp sadece hocalara tabi olmanın hükmü nedir? 2011.06.29 4250
175 “Kur’an Müslümanlığı sapıklıktır” iddiası hakkında neler söylersiniz? 2013.03.19 12539
176 Kıraat ile tilavet arasında fark var mıdır? Varsa nelerdir? 2011.06.04 5559
177 Birçok ayette geçen hâlidûn/hâlidîn kelimesi ne manaya gelir? 2012.05.25 7101
178 Ayetlerdeki “De ki” ifadelerini namazda ve dualarda okumasak olur mu? 2012.02.08 4441
179 Bazı ayetlerde Allah Teâlâ neden kendisinden “Biz” diye bahsediyor? 2012.06.28 9288
180 Kur’an’ın “mübîn” olması ne anlama geliyor? 2013.04.08 5796
181 İnsanlara ayetleri anlattığımız halde bize neden çok tepki gösteriyorlar? 2012.03.01 4009
182 Kur’an’ın tarihsel bir bakış açısıyla okunması gerektiği görüşü doğru mu? 2012.06.02 4906
183 Kur’an’ı tarihsel bir kitap olarak görmenin ne zararı var? 2015.11.17 711
184 Ayetleri iniş sebeplerine dikkat ederek okumak tarihselcilik midir? 2016.12.09 283
185 Bazı ayetlerin hükmü zamana göre geçerliliğini yitirir mi? 2014.09.12 4523
186 Allah Teala Furkan diye ayrı bir kitap indirmiş midir? 2012.06.08 12725
187 Bilimsel gelişmelerin kaynağını Kur’an’da aramak doğru bir şey midir? 2012.12.25 4142
188 Kur’an’ın bir zâhirî, bir de bâtınî manası var mıdır? 2013.11.18 4072
189 Kur’an-ı Kerim’i ebced veya cifirle tefsir etmek doğru mudur? 2014.02.14 4132
190 Hatim indirme ile alakalı bir ayet veya hadis var mıdır? 2014.06.06 5727
191 Kur’an’da geçen “âlemler” kelimesi ne anlama geliyor? 2015.01.26 1844
192 Peygamberimiz hangi konuda ümmetini Allah’a şikayet edecek? 2015.03.12 1941
193 Bazı Müslümanlar niçin Kur’an’a oryantalistler gibi yaklaşıyor? 2016.01.21 749
194 Kur’an tahrif edilmiş olan Tevrat ve İncil’i tasdik mi ediyor? 2016.01.22 802