Kur’an
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Kur’an’ın Allah’ın kitabı olduğu nasıl kanıtlanabilir? 2013.04.12 5627
2 Kur’an’ın önemini anlatırken en çok neye dikkat etmek gerekir? 2016.01.26 735
3 Eski bir tartışma konusu olarak Kur’an mahluk mudur, değil midir? 2013.11.28 4466
4 Kur’an’ı okumak sünnet; ama dinlemek farzdır deniliyor, doğru mu? 2014.12.26 2597
5 Kur’an-ı Kerim’e abdestsiz olarak dokunulabilir mi? 2010.10.26 13045
6 Abdestsiz bir şekilde Kur’an okumak veya ona dokunmak caiz mi? 2011.04.15 26145
7 Adetli kadınlar Kur’an okuyabilir, dua edebilirler mi? 2010.01.16 25836
8 Kur’an okurken euzu besmele çekmenin hükmü nedir? 2011.04.02 10079
9 Kur’an’da surelerin başlarında niçin Eûzu-Besmele yer almıyor? 2014.12.03 2343
10 Fatiha suresi kaç ayettir? Besmele bu surenin ilk ayeti midir? 2011.06.07 10697
11 Nahl 44. ayette Peygamberimize Kur’an’ı açıklama yetkisi mi veriliyor? 2011.02.14 5478
12 Peygamberimizin Kur’an’ı beyan etmesi ne manaya geliyor? 2014.01.29 3939
13 İyiliği sonsuz olan Allah’ın ikramı da sonsuz olmaz mı? 2010.10.05 4747
14 Kur’an’da mecaz var mıdır? 2010.01.13 7747
15 Kur’an’da mecaz olup olmadığına dair biraz daha bilgi verir misiniz? 2010.02.01 4575
16 Kur’an-ı Kerim’de kendilerinden “şehid” olarak bahsedilenler kimlerdir? 2010.01.21 5273
17 Firavun neden iman etmedi? 2009.09.08 4438
18 Yeryüzünün etrafından kısaltılması/eksiltilmesi ne manaya gelir? 2010.02.05 5699
19 “Rahimlerde olanı Allah bilir” ayetini nasıl anlamamız gerekir? 2010.03.06 6654
20 Bu ayette Allah ne demek istemiş diye sormak günah mı? 2010.03.12 14809
21 Kur’an’ı Arapçasından okumak her Müslümana farz mıdır? 2010.09.29 12992
22 Kur’an’ı anlamadan sadece Arapçasından okumak yeterli olur mu? 2012.03.16 9794
23 İyice kavradığımız ayetleri çevremizdekilere anlatmak zorunda mıyız? 2013.07.05 5907
24 Bazı ayetler neden farklı kıraatlarla okunuyor? 2010.03.15 5797
25 Kur’an eğitiminde dudak talimi gerekli midir? 2010.09.21 7439
26 Kur’an’ı musiki gibi güzel bir şekilde okumanın ne sakıncası var? 2011.06.13 8394
27 Kur’an’ı teganni ile okumak doğru mu, yanlış mı? 2015.09.10 1194
28 Kur’an okurken ağlamak veya ağlamaya çalışmak mı gerekir? 2014.02.11 4412
29 Allah’ın hangi zikri ile kalpler mutmain olur? 2010.06.29 6207
30 Allah’ın ayetlerini az bir menfaat karşılığında satmak ne demek? 2010.09.15 5368
31 Elif Lâm Mîm vs. gibi hurufu mukattaalar ne manaya geliyor? 2013.01.10 6191
32 Müteşabih ayetler kapsamında hurufu mukattaaları nasıl anlamalıyız? 2013.09.30 4206
33 Hâ mîm ve Yâ sîn gibi ayetlerin anlamı nedir? 2011.09.14 9912
34 “Allah’ın eli”, “Allah’ın yüzü” gibi ifadeleri nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.10.01 4677
35 Rahmân ve Rahîm kelimelerine niçin farklı mana veriyorsunuz? 2013.01.29 6134
36 İnanmasınlar diye bazı insanların kalpleri mühürlenmiş midir? 2014.11.25 2292
37 Bakara Suresi 11. ayette Amerika’nın Irak’ı işgali gibi bir şey mi anlatılıyor? 2010.09.23 5523
38 Bakara Suresi 54. ayette geçen nefislerinizi öldürün ne manaya gelir? 2010.08.05 4866
39 Bakara suresi 62. ayet günümüz için ne anlam ifade etmektedir? 2014.02.06 5165
40 Bakara Suresinin 76. ayetine göre Tevrat’taki bilgiler gizlenmiş mi? 2010.05.22 5327
41 “Ateş bize sayılı günlerde dokunur.” ayetini izah edebilir misiniz? 2011.11.21 8514
42 Allah tarafından unutturulmuş olan herhangi bir ayet var mıdır? 2014.02.03 4975
43 Kur’an’da “Şehre secde ederek girin” ayeti ile ne kastedilmiştir? 2016.01.13 372
44 Resulullahın ümmetine “şehîd” olması ne manaya geliyor? 2014.10.13 2025
45 Bakara suresi 208. ayette geçen İslam kelimesi “barış” anlamında mı? 2012.02.28 4850
46 Bakara suresi 212. ayetteki rızık kelimesinden ne kast edilmiş olabilir? 2012.04.03 4543
47 Fitne nasıl adam öldürmekten daha büyük bir şey olabiliyor? 2012.04.24 4675
48 Hikmet nedir? Peygamber olmayanlara hikmet verilir mi? 2011.04.21 4653
49 Hikmet dediğimiz şey sadece Kur’an’da bulunanlar değil midir? 2012.05.16 5345
50 Dünya hayatı mü’minler için midir, kafirler için mi? 2011.03.01 3821
51 Bakara suresi 249. ayette geçen sabır, nasıl bir sabır açıklar mısınız? 2013.11.04 3900
52 Bakara 260’a göre Hz. İbrahim kuşları canlı olarak mı dağlara bırakmıştır? 2012.12.24 5906
53 Hz. İbrahim’e keseceği kuşları kendine alıştırma emri niçin verildi? 2013.01.22 5957
54 Bakara suresi 261. ayette geçen “men yeşâu” ibaresi nasıl anlaşılmalı? 2013.10.24 5025
55 “Allah’ın elçileri arasında ayrım yapmayız” ayetini nasıl anlamalıyız? 2016.05.25 337
56 Bakara suresi 286. ayette geçen “ısr” kelimesi ne anlamda kullanılmıştır? 2013.09.10 3698
57 Bir daha peygamber gelmeyeceğine göre Bakara 286’daki ISR nedir? 2013.10.08 5767
58 Âl-i İmrân suresi 7. ayet geçen “tevil” kelimesi ne manaya gelir? 2013.10.03 4144
59 Âl-i İmrân suresi 81. ayete göre “kitap ile hikmet” aynı şeyler midir? 2014.09.11 2471
60 Âl-i İmrân 103. ayette geçen “Allah’ın ipi” ifadesi ile ne kastedilmiştir? 2012.03.22 4809
61 Âl-i İmran suresi 103 ve 104. ayetleri açıklar mısınız? 2013.01.14 5661
62 Âl-i İmran suresi 134. ayete göre öfkelenmek bize yasak mıdır? 2012.11.07 4771
63 Nisâ suresi 3. ayette kadınları ifade etmek için niye mâ edatı kullanılmış? 2015.03.19 1355
64 Bir çocuk ergenlik çağından önce reşit olabilir mi? 2015.03.23 1637
65 “Mallarınızı aklı ermeyenlere vermeyin.” ayetinin kapsamına kimler girer? 2012.02.24 3008
66 Muhsanât kelimesi Kur’an’da hangi anlamlarda kullanılıyor? 2015.09.09 989
67 Kavvâm kelimesi ne anlama gelir; yönetmek mi, gözetmek mi? 2015.11.23 651
68 Peygamberimiz kıyamette eski ümmetlere de mi şahitlik yapacak? 2014.05.27 3167
69 Nisa Suresinin 78 ve 79. ayetlerini nasıl anlamamız gerekiyor? 2010.08.18 10657
70 Kötülük kullardan mıdır, yoksa Allah’tan mı? 2014.05.26 4084
71 Nisâ sûresi 105 ve 106. ayetler hangi olay üzerine indirilmiştir? 2016.09.20 238
72 Nisâ suresi 113. ayette geçen “hikmet” kavramı ve önemi nedir? 2014.04.21 4708
73 Nisa suresi 119. ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.04.18 6338
74 Nisâ suresi 127. ayette hangi yetim kızlardan bahsediliyor? 2015.03.30 1053
75 Maide suresi 101. ayet, Kur’an’ın tek kaynak olduğunun delili değil midir? 2011.09.29 5304
76 Peygamberimiz şu anda bizim bütün amellerimizi görüyor mu? 2011.01.28 8975
77 En’am suresi 38. ayette geçen dâbbe kelimesi ne manaya gelir? 2012.04.26 9100
78 En’âm suresinin 123. ayeti günümüz şartlarında nasıl anlaşılmalı? 2014.03.26 3725
79 En’âm 151 ile Bakara 155. ayetler nasıl bağdaştırılabilir? 2015.03.23 1315
80 Ayetlerde geçen “ben Müslümanların ilkiyim” ifadesini nasıl anlamalıyız? 2011.05.12 6056
81 Enfâl 48. ayete göre şeytanın görüp de insanların göremediği şey nedir? 2011.09.16 7343
82 En’âm 148 ve 149. ayetlerde tam olarak ne anlatılmak isteniyor? 2013.02.18 5082
83 Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek ne demektir? 2015.03.31 1349
84 Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri sadece haham ve rahiplerle mi ilgili? 2014.01.20 3546
85 Tevbe suresi 49. ayet hangi olaydan bahsediyor? 2014.10.24 2829
86 Tevbe suresi 126. ayete göre kafirlerin imtihanı nasıl olmaktadır? 2013.12.23 4307
87 Allah’ın veli kullarına dünyada mı korku olmayacak, ahirette mi? 2011.12.05 5025
88 Yunus Suresinin 92. ayetinin mealini yapar mısınız? 2010.12.18 4260
89 Yusuf suresi 6 ve 101. ayetlerdeki “te’vîl” kelimesi nasıl anlaşılmalı? 2013.10.22 3274
90 Ayetlerde geçen “Allah’ın koparılmamasını emrettiği bağ” nedir? 2014.06.23 2805
91 Kur’an’da asla koparılmaması gerektiği bildirilen bağ nedir? 2012.11.26 5051
92 Kur’an’da geçen “Allah yolundan alıkoyma” ile ne kastediliyor? 2015.02.03 1180
93 Hicr suresinin ilk ayetinde geçen Kitap ve Kur’an farklı şeyler midir? 2013.10.31 3442
94 Nahl sûresi 102. ayette geçen “rûhu’l-kudüs” ile kastedilen nedir? 2012.04.09 7111
95 İsrâ 78. ayette geçen “sabah namazının Kur’an’ı” ne anlama geliyor? 2014.04.22 4316
96 İsra Suresi 79. ayette geçen makam-ı mahmud ne manaya gelir? 2011.04.30 6062
97 İnsanın başına bir şey geldiğinde şeytanın dostu mu olmuş oluyor? 2011.07.04 3799
98 Hz. Adem ile Havva yasak ağaçtan yiyince başlarına ne geldi? 2010.12.23 5211
99 Dünyada Kur’an’dan yüz çevirenler kör olarak mı haşr edilecekler? 2012.11.08 5340
100 Enbiyâ suresi 44. ayet kutuplardaki erimeye mi işaret ediyor? 2015.02.10 1222
101 Ankebût sûresi 45. ayette “en büyük zikir” ile kastedilen şey nedir? 2014.01.21 4718
102 Hac suresinin 15. ayetinde tam olarak anlatılmak istenen şey nedir? 2014.05.06 4575
103 Nûr suresi 33. ayette bize anlatılmak istenen şey nedir? 2015.02.17 2161
104 Nur Suresinin 61. ayetinde niçin topallardan bahsedilmiş? 2010.10.07 6387
105 Hz. Peygamberi kendi canından çok sevmeyen iman etmiş olur mu? 2010.10.01 4328
106 Allah ve melekleri bu peygambere salat eder ayeti ne manaya geliyor? 2010.07.07 8413
107 Kur’an’a karşı tavırlarına göre insanlar kaç sınıfa ayrılır? 2015.04.24 1042
108 Yasin suresinde geçen ve “uğursuzluk” olarak bahsedilen şey nedir? 2014.04.03 4458
109 Mü’min suresi 11. ayette geçen iki ölüm ve iki dirilmeden kasıt nedir? 2012.03.14 6076
110 İndirilen ayetlerle yaratılan ayetler arasında ilişki nasıl kurulur? 2015.02.23 1232
111 Şûrâ suresi 23. ayet ehli beyt sevgisini mi emrediyor? 2014.11.03 2934
112 Zuhruf suresi 45. ayette Hz. Peygamber’den kime soru sorması isteniyor? 2014.12.01 2356
113 Zuhruf Suresi 61. ayette İsa aleyhisselam mı kastediliyor? 2010.07.15 6821
114 Kur’an’a göre bebekler 24 ay mı, 30 ay mı emzirilir? 2010.12.01 20056
115 Kur’an’a göre 40 yaş insanın olgunluk yaşını mı gösteriyor? 2014.09.04 3089
116 Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2011.04.11 4649
117 Hucurât sûresi 7. ayete göre Resûl bugün hâlâ aramızda mı? 2016.03.10 592
118 “Bilin ki Allah’ın Resulü aranızdadır.” ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.01.02 5822
119 Allah Teala insanlara Kur’an’ı nasıl öğretmiştir? 2015.05.08 1174
120 Vakıa Suresini okuyan kişi zengin olur mu? 2010.12.17 12359
121 Hadîd suresi 22 ve 23. ayetleri kader açısından izah eder misiniz? 2013.02.22 10597
122 Hadid suresi 22. ayeti kader açısından nasıl anlamamız gerekiyor? 2013.06.10 6562
123 Allah Teala için “gayb” söz konusu olabilir mi? 2013.12.31 4132
124 Nebîmize marufta isyan etmemek ne demek? 2016.02.19 515
125 Tahrîm suresinin inmesine sebep olan haram kılma olayı nedir? 2015.11.20 891
126 Meâric suresinde bahsedilen elli bin yıl ifadesi ne anlama geliyor? 2015.04.02 1122
127 Müzzemmil suresinde gece namazı mı emrediliyor, Kur’an okumak mı? 2011.06.03 4898
128 Müzzemmil suresi indiğinde “oku” denecek kadar bir Kur’an var mıydı? 2015.02.18 1430
129 Müzzemmil Suresindeki “gece kalkın” emri ne anlam ifade ediyor? 2010.11.08 6471
130 “Üzerinde 19 vardır” ayeti nasıl anlaşılmalı? 2015.03.16 1928
131 Kıyâmet suresinin 16-19. ayetleri mahşerde olacakları mı anlatıyor? 2012.06.26 6087
132 Tekvir suresi 19. ayete göre Kur’an kimin sözü? Allah’ın mı, Cebrail’in mi? 2014.05.20 3591
133 Allah dilemedikçe insanların bir şey dilemesi mümkün değil mi? 2012.11.28 7359
134 Allah Tealanın olmasını planladığı işler “şey” kavramına dahil midir? 2013.09.23 3940
135 Allah Teala insanı sıkıntılar içinde kalacak şekilde mi yaratmıştır? 2014.09.22 2577
136 Duhâ suresinin üçüncü sadece Peygamberimize mi hitap ediyor? 2012.11.14 5577
137 Tin Suresinde geçen esfel-i sâfilîn ile dünya mı kastedilmiştir? 2011.05.17 5451
138 “İkra’: Oku” emri ile emredilen okuma nedir? 2014.11.04 2790
139 Çoğaltma yarışı sizi oyaladı; kabirlere kadar gittiniz ayeti nasıl anlaşılmalı? 2015.06.17 2563
140 Asr Suresinde zararda olduğu bahsedilen insan kimdir? 2010.05.15 5352
141 Maun Suresi’nde kınanan kişiler namazda yanılanlar mıdır? 2010.12.21 6086
142 Felak Suresinde geçen düğümlere üfleyenlerden kasıt kimlerdir? 2011.01.13 7343
143 Dinle ilgili her şey Kur’an’da mevcuttur demek mümkün müdür? 2010.11.27 4742
144 Kur’an’da zina cezası neden iki ayrı zamanda belirlenmiştir? 2010.11.24 14272
145 Resimli Kur’an meali hazırlanmasında bir sakınca olur mu? 2010.10.22 3836
146 Kur’an meali çalışmalarınızda son durum hakkında bilgi verir misiniz? 2011.01.11 9754
147 Kur’an’ı nüzul sırasına göre anlamaya çalışmak doğru mudur? 2014.09.26 2768
148 Kur’an derslerini ayetlerin nüzul sırasına göre yapsanız daha iyi olmaz mı? 2011.05.13 8507
149 Kur’an’ı Türkçe mealinden mi yoksa Arapçasından mı okumamız lazım? 2011.04.05 12249
150 Madem meallerde birçok hata var, hiç mi meal okumayalım? 2011.02.03 6579
151 Yeterince bilgi sahibi olmadan Kur’an meali okumak doğru mu? 2014.04.11 4483
152 Tefsirlere bakmadan Kur’an’ı anlamak mümkün değil mi? 2016.10.01 306
153 Yanlış mealleri okuyup yanlış fikirlere kapılanların sorumluluğu nedir? 2015.12.07 734
154 Herkesin Kur’an’a farklı manalar vermesinin sebebi Arap dili midir? 2013.04.11 5631
155 Kuranda geçen şâe fiiline niçin gelenekten farklı bir mana veriyorsunuz? 2013.07.17 5968
156 Surelerin tasnifi ve ayetlerin surelere yerleştirilmesi vahiyle mi olmuştur? 2011.02.11 5711
157 Vahiy gelirken mi yazıldı, yoksa peygamberin kalbine mi yerleşti? 2012.04.12 4557
158 Peygamberlere vahyin geliş şekline dair Kur’an’da ayrıntı var mı? 2014.10.27 2223
159 Kur’an’da mensuh yani hükmü kaldırılan ayet var mıdır? 2011.02.15 11479
160 Allah Teala niçin güncelleme gerektiren kitaplar göndermiştir? 2015.09.22 919
161 Kur’an’da bazı ayetlerin aynen tekrar edilmesinin sebebi nedir? 2011.02.25 7856
162 Kur’an anlaşılmıyor diyenlere nasıl cevap vermemiz gerekir? 2011.02.28 4440
163 Kur’an’da geçen sağcılar ve solculardan kimler kast edilmektedir? 2011.03.04 4579
164 Kur’an’da günümüzde uygulanamayacak hükümler var mıdır? 2011.04.04 5527
165 Arapça bilmeyenler Kur’an’ın açıklamalarına nasıl ulaşacaklar? 2011.05.24 4493
166 Kur’an-ı Kerim’i her Müslüman anlayıp uygulayabilir mi? 2015.01.27 1320
167 Neden ısrarla “Herkes Kur’an’dan hüküm çıkaramaz.” diyorsunuz? 2011.11.28 5891
168 Meal okuyarak Kur’an’dan hüküm çıkaramaz mıyız? 2012.01.30 5316
169 Birbirini açıklayan ayetleri nasıl ve hangi metodla bulabiliriz? 2011.11.11 4853
170 Kur’an’ı bir köşeye bırakıp sadece hocalara tabi olmanın hükmü nedir? 2011.06.29 4130
171 “Kur’an Müslümanlığı sapıklıktır” iddiası hakkında neler söylersiniz? 2013.03.19 12058
172 Kıraat ile tilavet arasında fark var mıdır? Varsa nelerdir? 2011.06.04 5339
173 Birçok ayette geçen hâlidûn/hâlidîn kelimesi ne manaya gelir? 2012.05.25 6760
174 Ayetlerdeki “De ki” ifadelerini namazda ve dualarda okumasak olur mu? 2012.02.08 4297
175 Bazı ayetlerde Allah Teâlâ neden kendisinden “Biz” diye bahsediyor? 2012.06.28 9063
176 Kur’an’ın “mübîn” olması ne anlama geliyor? 2013.04.08 5538
177 İnsanlara ayetleri anlattığımız halde bize neden çok tepki gösteriyorlar? 2012.03.01 3834
178 Kur’an’ın tarihsel bir bakış açısıyla okunması gerektiği görüşü doğru mu? 2012.06.02 4716
179 Kur’an’ı tarihsel bir kitap olarak görmenin ne zararı var? 2015.11.17 587
180 Bazı ayetlerin hükmü zamana göre geçerliliğini yitirir mi? 2014.09.12 4265
181 Allah Teala Furkan diye ayrı bir kitap indirmiş midir? 2012.06.08 12188
182 Bilimsel gelişmelerin kaynağını Kur’an’da aramak doğru bir şey midir? 2012.12.25 4004
183 Kur’an’ın bir zâhirî, bir de bâtınî manası var mıdır? 2013.11.18 3954
184 Kur’an-ı Kerim’i ebced veya cifirle tefsir etmek doğru mudur? 2014.02.14 3963
185 Hatim indirme ile alakalı bir ayet veya hadis var mıdır? 2014.06.06 5472
186 Kur’an’da geçen “âlemler” kelimesi ne anlama geliyor? 2015.01.26 1654
187 Peygamberimiz hangi konuda ümmetini Allah’a şikayet edecek? 2015.03.12 1760
188 Bazı Müslümanlar niçin Kur’an’a oryantalistler gibi yaklaşıyor? 2016.01.21 616
189 Kur’an tahrif edilmiş olan Tevrat ve İncil’i tasdik mi ediyor? 2016.01.22 655