Kiraya verilmiş olan dairenin zekatı nasıl hesaplanmalı?
Süleymaniye Vakfı > Görüntülü Fetvalar > Zekat-Fitre Tarih: 15 Temmuz 2015  
Soru: Kiraya verilmiş dairenin zekatı mülk değeri üzerinden mi hesaplanır, yoksa kira geliri üzerinden mi?
Cevap: 
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Bu fetva 5983 kez görüntülendi.
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Bakara 273. ayette bahsedilen Allah yolunda mahsur kalmış fakirler kimlerdir? 2009.10.05 3481
2 "Tarım ürünleri ticaret malı gibi değildir." dediniz. Örnek olarak da fabrikada üretici ham maddeyi satın alıyor; ama tarım üreticileri topraktan ürünü satın almıyor dediniz. Halbuki çiftçi de tohum satın alıyor, fabrikatörün ham maddeyi satın aldığı gibi. Bu durumda aynı olmaları gerekmez mi? 2012.04.25 4451
3 Zekat hesabı yapılırken malların veya paranın üzerinden 1 yıl geçmesi şartı aranıyor. Bu ne anlama geliyor? İnsan bunun hsabını nasıl yapabilir? 2015.07.09 4298
4 Müellefe-i kulûb hakkında bilgi verir misiniz? 2009.10.05 3468
5 Kira geliri olan menkul ve gayrı menkullerde artış vasfı var. Gelir için yapılmış, ciddi bedellerle satın alınmış, piyasa şartlarında mülk değeri artıyor. Ayrıca ciddi kira gelirleri var. Bunların da kira gelirlerinden 10'da 1 oranında zekat gerekmez mi? 2012.08.01 5641
6 Ev almak için biriktirilen paranın zekâtı olur mu? 2015.07.13 2785
7 Fıkıh ve ilmihal kitaplarında zekat konusu nasıl işlenmiştir? Bu bilgilere ne kadar güvenebiliriz? 2009.10.05 8297
8 Değerli taşların zekatı altın gibi mi değerlendirilir? 2012.04.20 2672
9 Bir kişi zekat hesabı yaparken borcunun tamamını mı düşmeli, yoksa sadece bir yıllık kısmını mı? 2015.07.14 2631
10 Hapishanede yatanlara zekat verilir mi? Bir de hapishanelere ihtiyaç var mı? 2009.10.05 6052
11 Hizmet sektöründe çalışanlar için elde ettikleri kazançtan örneğin düzenli maaşından zekat vermek gerekir mi? Kamu sektöründe maaş ödenmeden brüt üzerinden vergi kesilerek net maaş verildiğinden kesilen vergi, zekat yerine geçer mi? 2012.04.24 6597
12 Bakara suresi 195. ayette "Allah yolunda infak edin, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın" buyuruluyor. Burada "infak" ile "tehlike" arasında nasıl bir bağlantı var? 2015.12.30 851
13 Sadaka kelimesinin anlamı nedir? 2009.10.05 4198
14 Çiftçi, memur, işveren vb. günümüz çalışanları için nisap miktarı ne olmalıdır? 2012.05.07 6484
15 Günümüzde parayı infak etmek için sıralama nasıl olmalı? 2015.12.31 1067
16 Zekat verilecek kişiyi bizzat görmek ya da görecek birine vekalet vererek zekat vermek şart mıdır? Kurumlara zekat verilebilir mi? 2010.08.24 8025
17 İslam devletlerinde devletin bütün geliri zekattan karşılanıyor. Biz Müslümanlar olarak hem zekât veriyoruz hem de vergi ödüyoruz. Zekâtını tam olarak veren bir Müslümanın vergi vermesi de dini bir yükümlülük müdür? 2012.07.31 6153
18 Oruç tutan herkes fitresini bizzat kendisi mi ödemek zorunda? 2016.02.29 764
19 Zekat kimlere verilir? Zekat olarak fakirlere erzak paketleri dağıtmak doğru mu? 2010.12.03 8963
20 Şu üç kişiye zekat verilir mi: Bilerek çalışmayan kişi, önemli bir makamda olup da statüsüne uygun bir iş bulamayan ve bundan dolayı parasız kalan kişi, bir de dindarlık sebebiyle doğal bir hayat yaşamak için toplumdan ayrılıp çalışmayan kişi? 2012.08.09 3961
21 İnancımızdan ötürü bizlere küfretmeyen gayrimüslimlerden fakir olanlara zekât verilir mi? 2016.04.28 856
22 Günümüzde insanlar yatırım amaçlı arsalar satın alıyorlar. Bu arsaların ne zaman satılacağı belli değil, birkaç yıl bekletiliyor. Bu arsalar için her sene zekât vermek gerekir mi? Bazıları da ileride ev yapmak için arsa alıyor. Bu arsanın zekâtının verilmesi gerekir mi? 2010.12.11 16280
23 100 dairesi olan bir kişi, hocaya sormuş: Kiraya vermezsem bana zekât düşer mi? Düşmez diye fetva almış ve kiraya da vermiyor dairelerini. Bu durumda gerçekten de zekât düşmez mi? 2012.11.05 5318
24 Bahçesinde 30 adet muhtelif meyve ağacı olan ve ticari amacı olmayan biri meyveler olgunlaştığında öşür vermek zorunda mı? 2016.03.15 671
25 Elmas ve benzeri değerli taşların zekâtının olmadığı iddia ediliyor. Doğru mudur? 2011.01.19 6032
26 Zekat alan şahıs veya vakıf, bu zekat parasını inşaat işlerinde kullanabilir mi? 2013.07.03 4958
27 Hz. Ebû Bekir döneminde mürtedlerle ve zekât vermeyenlerle savaşılmasını nasıl yorumlamalıyız? 2016.09.28 482
28 Ev hanımları zekat vermeli midirler? 2016.02.08 1103
29 Kur'an'daki sadaka ayetleri ve Peygamberimizin sünnetine göre sadakanın ölçüsü nedir? Ne kadar verilmeyeceğinin bir sınırı var mıdır? 2013.04.26 4780
30 Kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar İslam'a girenler de olabilir mi? Yoksa bunlar mutlaka gayr-i müslim mi olmalıdır? 2012.02.11 3007
31 Allah Teala zekatın kime verileceğini tek tek saymış, belirtmiş. O zaman niçin Hz. Peygamber ve ashabı zorla zekat alıyorlardı? 2013.05.31 4474
32 Kitap basımı ve dağıtımı ile internet sitelerinin kurulması için zekattan para verilebilir mi? 2012.02.23 2393
33 Alacaklı, ayırım yapmadan borçlusu iflas dahi etmiş olsa alacağını zekata sayabiliyorsa batık alacaklarını tahsil etmiş olmaz mı? Böylece hayır yapmaktan ziyade zekat vesilesiyle alacağını tahsil ederek menfaat temin etmiş olmaz mı? 2013.06.04 3167
34 Bakara 215. ayetinde geçen "en yakınlarınıza" ifadesinden yola çıkarak öz kardeşimize zekat verebilir miyiz? 2012.04.17 4411
35 Allah Teala pekçok ayette savurganlıktan ve israftan uzak durun diyor. Peki, sadaka vermekte de savurganlık olur mu? 2014.12.16 1517
36 Oruç tutmaya gücü yetenler zengin de olsalar fakir de olsalar bir fakiri doyuracak kadar fitre verecekler. Fakir de fitre vereceğine göre kime verecek? Yani fitre almaya muhtaç olanlar da mı oruca güç yetirdiği için fitre verecekler? 2012.06.12 6848
37 Fakirler de zekat vermek zorunda mı? Yani zekat sadece imkanı olana mı, yoksa herkese mi farz? 2015.03.05 1956
38 Kiraya verilmiş dairenin zekatı mülk değeri üzerinden mi hesaplanır, yoksa kira geliri üzerinden mi? 2015.07.15 5983
39 Günümüzde çeşitli kazanç yolları ve aylık gelen gelirler oluştu; minibüs, taksi, bina gelirleri gibi... Bunları her ay elimize geçince verip yıl sonu "zekat" diye hesap edebilir miyiz? Çünkü insanların ihtiyaçları artık aylık olarak hesaplanıyor. Bir de kazancımızı sürekli yatırıma dönüştürüyoruz. Bunlara zekat düşmez mi? 2012.04.19 3341
40 Boş duran ve hiçbir gelir getirmeyen arsanın zekatı olur mu? 2015.06.15 3921
41 Hocam ben fitreyi kavrayamadım. Öğrenciler ve benzerleri nasıl fitre verecek? Zaten fakir olan bir insan bir başka fakire mi fitre verecek? 2011.08.22 16383
42 Ticari taksi işletenler maldan mı zekât verirler? 2012.04.25 3179
43 Kimler zekat vermekle mükelleftir? 2015.07.07 2810