İman
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Taklidi iman ile tahkiki iman hakkında bilgi verir misiniz? 2009.09.08 5735
2 İnanan ile inanmayan arasındaki en temel fark nedir? 2010.03.23 7330
3 Mü’min ile Müslüman farklı kavramlar mıdır, açıklar mısınız? 2011.11.16 7459
4 Kur’an’a göre Allah’a inanmak ile tam olarak kastedilen nedir? 2013.05.13 3958
5 Kur’an’da “Allah’a inanmayanlar” ile kimler kastediliyor? 2014.11.05 2189
6 Kur’an’a göre gerçek manada iman etmiş olanlar kimlerdir? 2013.11.19 4065
7 İman nedir, inanç ne? İkisi farklı şeyler midir? 2016.12.07 73
8 “Ey iman edenler, iman edin!” ayetinin nasıl anlaşılması gerekiyor? 2014.12.05 2991
9 İnsandaki Allah inancı doğuştan mıdır, yoksa sonradan mı kazanılır? 2013.11.14 5092
10 Dinin oluşumunda çevresel faktörlerin bir önemi var mıdır? 2015.04.30 1167
11 Allah Teala dilediğini saptırıp dilediğini hidayete mi erdiriyor? 2011.10.11 6804
12 Allah dilemedikçe insanların bir şey dilemesi mümkün değil mi? 2012.11.28 7501
13 İman etmek konusunda karar kula mı aittir, Allah’a mı? 2013.03.26 8947
14 Allah kimi doğru yola getireceğini herkesten iyi bilmez mi? 2012.04.02 4306
15 İmam Maturidi En’am suresi 148. ayete nasıl meal vermiştir? 2013.02.12 13617
16 Allah Teala inanmasınlar diye bazı insanların gözüne perde mi çekmiştir? 2013.06.14 4503
17 Allah Teâlâ cehennemlik olsunlar diye insanları saptırır mı? 2016.05.25 731
18 Dünyayı ahirete tercih etmek kişiyi imansız mı kılar? 2013.12.19 3050
19 Adaletli olmanın olmazsa olmaz şartı nedir? 2014.01.22 3488
20 Kur’an’dan haberdar olmayan insanlar nelerden sorumlu tutulacaklar? 2012.03.15 6517
21 Amel imandan bir cüz müdür? 2011.02.23 4642
22 Kur’an-ı Kerim’e göre asıl kafirler kimlerdir? 2011.01.15 8109
23 Her kafir aynı zamanda müşrik midir? 2013.07.12 6228
24 Size göre ateistlerin hepsi yalan mı söylüyor? 2012.02.06 5012
25 Kur’an gerçeklerine iman etmeyen insanlara nasıl cevaplar verilmeli? 2015.08.19 992
26 Şeytan Allah’a inanıyor. Peki, İslam’a inanıyor mu? 2010.07.13 6112
27 Müşrikler yaratıcı olarak Allah’a inanıyorlar mı? 2012.12.14 4340
28 Müşrikler neden putlara tapıyorlardı? 2010.02.02 6472
29 Müşrikler şirk koştuklarının farkında değiller mi? 2013.04.24 3355
30 Gayb bilinmeyen şeye denirse insan gayba nasıl iman eder? 2013.03.11 4717
31 Bir insanın kendi imanı veya kalbi kendisi için gayp mıdır? 2010.03.13 4007
32 Bir an bile olsa içimizden geçen şeylerden dolayı hesap verecek miyiz? 2012.05.24 8050
33 Ölüm anında şeytan insana Allah’ı inkar etmesini mi telkin ediyor? 2013.02.15 10739
34 Hristiyanlardan Allah’a inananlar mü’min sayılırlar mı? 2010.04.01 6227
35 İnanmadığı halde iyilik yapan insan bundan sevap alamaz mı? 2011.10.21 4249
36 Kafirlerin, münafıkların Allah’a iman etmemelerini nasıl anlamalıyız? 2011.06.14 4156
37 Kâfirler, sonlarını bildikleri halde neden iman etmiyorlar? 2011.10.24 4115
38 Hakikatlere inanmayanlara üzülmek yanlış mıdır? 2011.10.13 3681
39 Allah’a sövenlerin cezası nedir? Bu adamları kurtarmak doğru mudur? 2010.07.03 7479
40 Hz. Musa’nın Samiri’ye uyguladığı ceza mürtedlere de uygulanabilir mi? 2014.09.02 2444
41 Cehalet mazeret sayılır mı? 2010.07.16 6344
42 Kur’an’ı anladığı dilden okumamış olanlara tebliğ ulaşmış sayılmaz mı? 2010.08.25 4507
43 Allah Teala bazı insanların müşrik olmalarını mı istiyor? 2010.08.21 4992
44 İmanda mı zayıflık olur, ibadette mi? 2010.10.23 3108
45 Büyük günahları işlemek şirk koşmak anlamına mı geliyor? 2015.02.06 1556
46 Günahta ısrarcılık, bilerek aynı günaha devam etmek şirk midir? 2010.09.21 7542
47 Günah olduğunu bile bile o şeyi yapmaya devam etmenin hükmü nedir? 2015.04.17 2286
48 Günah işleyen insanlar Allah’a şirk koşmuş mu oluyor? 2015.02.12 1557
49 Günah işleyen kişi hangi durumda kafir sayılır? 2015.04.16 1774
50 Servetlerini kullanarak insanları baskı altına alanlar müşrik mi oluyorlar? 2016.05.25 332
51 Müslümanım diyen bir insanın günah işleme özgürlüğü var mıdır? 2014.03.20 5548
52 Münafıkları ayırt etmenin bir yolu yöntemi var mıdır? 2015.02.11 1370
53 Münafıkları hangi özelliklerinden tanımak mümkündür? 2016.05.26 1347
54 Gizli münafıklık nedir, bunlara karşı kendimizi nasıl koruruz? 2016.08.25 330
55 Peygamberimiz bazı insanların münafık olduğunu nereden biliyordu? 2011.01.17 16406
56 Cenab-ı Allah’ın arşa istiva etmesi ne manaya geliyor? 2014.09.05 3055
57 Mearic Suresi 4. ayet “Allah arştadır” inancına delil olur mu? 2011.02.19 4954
58 Ayetlerde geçen “Allah’ın eli, Allah’ın yüzü” ifadelerini nasıl anlamalıyız? 2013.01.15 6046
59 Allah zaman ve mekandan münezzeh midir? 2013.07.02 6856
60 Zaman nedir, Allah tarafından yaratılmış ayrı bir varlık mıdır? 2013.11.11 4210
61 Allah Teala isimleri ile yani esmâsı ile varlıklara tecelli eder mi? 2013.11.07 4016
62 “İlah” kelimesini “tanrı” olarak tercüme etmek doğru mudur? 2013.12.17 3878
63 Günümüzdeki Tevrat, Zebur ve İncil orjinal midir? 2011.03.28 4451
64 Zaman zaman cennet için umudumuzu kaybetmemiz normal mi? 2011.04.14 4106
65 Cebrail aleyhisselamın vahiy aldığı perde arkasında kim vardı? 2011.04.15 14232
66 Resulur-rahme Muhammed sizi çağırıyor, gelir misiniz? ifadesi doğru mu? 2011.05.02 3351
67 İsra suresinin 97. ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.05.10 3631
68 Şirke tavır almamak kişiyi Tevbe suresi 23. ayetin kapsamına sokar mı? 2012.11.01 3938
69 Yaratılıştan gelen farklılıklar dini anlama konusunda bahane olabilir mi? 2012.11.21 4450
70 İnanmayan bazı insanların imtihanı daha dünyadayken bitmiş mi oluyor? 2013.04.09 3754
71 Zaman zaman Allah’ın varlığından şüphe duymak vesvese midir? 2013.04.16 11487
72 Son din İslam ifadesi doğru mudur? 2013.08.22 4392
73 Rol icabı şirk koşanlar gerçekte de şirk koşmuş sayılırlar mı? 2015.01.29 1365
74 Bir Müslüman doğru bildiği yanlışlardan dolayı sorumlu olur mu? 2015.03.06 3216
75 Bizim insanları tekfir etmek gibi bir görevimiz var mı? 2016.02.11 690
76 İnançsız insanların yapmış olduğu iyiliklerin bir karşılığı olacak mı? 2014.12.17 1692
77 Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyenler kafir mi sayılır? 2014.11.21 2539
78 Âl-i İmrân suresi 86. ayet kelime-i şehadetin delili olarak düşünülebilir mi? 2014.04.17 3362
79 Allah en büyük müdür, tek büyük mü? Allahu Ekber nasıl anlaşılmalı? 2014.02.27 4724
80 Bir insana alametleri meydanda olduğu halde kâfir diyebilir miyiz? 2010.06.25 6150