İman
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Taklidi iman ile tahkiki iman hakkında bilgi verir misiniz? 2009.09.08 5632
2 İnanan ile inanmayan arasındaki en temel fark nedir? 2010.03.23 7048
3 Mü’min ile Müslüman farklı kavramlar mıdır, açıklar mısınız? 2011.11.16 7342
4 Kur’an’a göre Allah’a inanmak ile tam olarak kastedilen nedir? 2013.05.13 3876
5 Kur’an’da “Allah’a inanmayanlar” ile kimler kastediliyor? 2014.11.05 2114
6 Kur’an’a göre gerçek manada iman etmiş olanlar kimlerdir? 2013.11.19 3987
7 “Ey iman edenler, iman edin!” ayetinin nasıl anlaşılması gerekiyor? 2014.12.05 2843
8 İnsandaki Allah inancı doğuştan mıdır, yoksa sonradan mı kazanılır? 2013.11.14 4970
9 Dinin oluşumunda çevresel faktörlerin bir önemi var mıdır? 2015.04.30 1101
10 Allah Teala dilediğini saptırıp dilediğini hidayete mi erdiriyor? 2011.10.11 6705
11 Allah dilemedikçe insanların bir şey dilemesi mümkün değil mi? 2012.11.28 7348
12 İman etmek konusunda karar kula mı aittir, Allah’a mı? 2013.03.26 8841
13 Allah kimi doğru yola getireceğini herkesten iyi bilmez mi? 2012.04.02 4217
14 İmam Maturidi En’am suresi 148. ayete nasıl meal vermiştir? 2013.02.12 13415
15 Allah Teala inanmasınlar diye bazı insanların gözüne perde mi çekmiştir? 2013.06.14 4426
16 Allah Teâlâ cehennemlik olsunlar diye insanları saptırır mı? 2016.05.25 642
17 Dünyayı ahirete tercih etmek kişiyi imansız mı kılar? 2013.12.19 2988
18 Adaletli olmanın olmazsa olmaz şartı nedir? 2014.01.22 3415
19 Kur’an’dan haberdar olmayan insanlar nelerden sorumlu tutulacaklar? 2012.03.15 6395
20 Amel imandan bir cüz müdür? 2011.02.23 4549
21 Kur’an-ı Kerim’e göre asıl kafirler kimlerdir? 2011.01.15 7998
22 Her kafir aynı zamanda müşrik midir? 2013.07.12 6126
23 Size göre ateistlerin hepsi yalan mı söylüyor? 2012.02.06 4920
24 Kur’an gerçeklerine iman etmeyen insanlara nasıl cevaplar verilmeli? 2015.08.19 929
25 Şeytan Allah’a inanıyor. Peki, İslam’a inanıyor mu? 2010.07.13 5986
26 Müşrikler yaratıcı olarak Allah’a inanıyorlar mı? 2012.12.14 4246
27 Müşrikler neden putlara tapıyorlardı? 2010.02.02 6360
28 Müşrikler şirk koştuklarının farkında değiller mi? 2013.04.24 3290
29 Gayb bilinmeyen şeye denirse insan gayba nasıl iman eder? 2013.03.11 4624
30 Bir insanın kendi imanı veya kalbi kendisi için gayp mıdır? 2010.03.13 3943
31 Bir an bile olsa içimizden geçen şeylerden dolayı hesap verecek miyiz? 2012.05.24 7857
32 Ölüm anında şeytan insana Allah’ı inkar etmesini mi telkin ediyor? 2013.02.15 10623
33 Hristiyanlardan Allah’a inananlar mü’min sayılırlar mı? 2010.04.01 6126
34 İnanmadığı halde iyilik yapan insan bundan sevap alamaz mı? 2011.10.21 4173
35 Kafirlerin, münafıkların Allah’a iman etmemelerini nasıl anlamalıyız? 2011.06.14 4069
36 Kâfirler, sonlarını bildikleri halde neden iman etmiyorlar? 2011.10.24 4027
37 Hakikatlere inanmayanlara üzülmek yanlış mıdır? 2011.10.13 3609
38 Allah’a sövenlerin cezası nedir? Bu adamları kurtarmak doğru mudur? 2010.07.03 7376
39 Hz. Musa’nın Samiri’ye uyguladığı ceza mürtedlere de uygulanabilir mi? 2014.09.02 2381
40 Cehalet mazeret sayılır mı? 2010.07.16 6261
41 Kur’an’ı anladığı dilden okumamış olanlara tebliğ ulaşmış sayılmaz mı? 2010.08.25 4442
42 Allah Teala bazı insanların müşrik olmalarını mı istiyor? 2010.08.21 4924
43 İmanda mı zayıflık olur, ibadette mi? 2010.10.23 3034
44 Büyük günahları işlemek şirk koşmak anlamına mı geliyor? 2015.02.06 1452
45 Günahta ısrarcılık, bilerek aynı günaha devam etmek şirk midir? 2010.09.21 7450
46 Günah olduğunu bile bile o şeyi yapmaya devam etmenin hükmü nedir? 2015.04.17 2195
47 Günah işleyen insanlar Allah’a şirk koşmuş mu oluyor? 2015.02.12 1490
48 Günah işleyen kişi hangi durumda kafir sayılır? 2015.04.16 1705
49 Servetlerini kullanarak insanları baskı altına alanlar müşrik mi oluyorlar? 2016.05.25 266
50 Müslümanım diyen bir insanın günah işleme özgürlüğü var mıdır? 2014.03.20 5442
51 Münafıkları ayırt etmenin bir yolu yöntemi var mıdır? 2015.02.11 1296
52 Münafıkları hangi özelliklerinden tanımak mümkündür? 2016.05.26 1234
53 Gizli münafıklık nedir, bunlara karşı kendimizi nasıl koruruz? 2016.08.25 255
54 Peygamberimiz bazı insanların münafık olduğunu nereden biliyordu? 2011.01.17 16205
55 Cenab-ı Allah’ın arşa istiva etmesi ne manaya geliyor? 2014.09.05 2948
56 Mearic Suresi 4. ayet “Allah arştadır” inancına delil olur mu? 2011.02.19 4863
57 Ayetlerde geçen “Allah’ın eli, Allah’ın yüzü” ifadelerini nasıl anlamalıyız? 2013.01.15 5951
58 Allah zaman ve mekandan münezzeh midir? 2013.07.02 6752
59 Zaman nedir, Allah tarafından yaratılmış ayrı bir varlık mıdır? 2013.11.11 4116
60 Allah Teala isimleri ile yani esmâsı ile varlıklara tecelli eder mi? 2013.11.07 3950
61 “İlah” kelimesini “tanrı” olarak tercüme etmek doğru mudur? 2013.12.17 3799
62 Günümüzdeki Tevrat, Zebur ve İncil orjinal midir? 2011.03.28 4378
63 Zaman zaman cennet için umudumuzu kaybetmemiz normal mi? 2011.04.14 4034
64 Cebrail aleyhisselamın vahiy aldığı perde arkasında kim vardı? 2011.04.15 14050
65 Resulur-rahme Muhammed sizi çağırıyor, gelir misiniz? ifadesi doğru mu? 2011.05.02 3283
66 İsra suresinin 97. ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.05.10 3551
67 Şirke tavır almamak kişiyi Tevbe suresi 23. ayetin kapsamına sokar mı? 2012.11.01 3867
68 Yaratılıştan gelen farklılıklar dini anlama konusunda bahane olabilir mi? 2012.11.21 4376
69 İnanmayan bazı insanların imtihanı daha dünyadayken bitmiş mi oluyor? 2013.04.09 3682
70 Zaman zaman Allah’ın varlığından şüphe duymak vesvese midir? 2013.04.16 11241
71 Son din İslam ifadesi doğru mudur? 2013.08.22 4313
72 Rol icabı şirk koşanlar gerçekte de şirk koşmuş sayılırlar mı? 2015.01.29 1296
73 Bir Müslüman doğru bildiği yanlışlardan dolayı sorumlu olur mu? 2015.03.06 3057
74 Bizim insanları tekfir etmek gibi bir görevimiz var mı? 2016.02.11 622
75 İnançsız insanların yapmış olduğu iyiliklerin bir karşılığı olacak mı? 2014.12.17 1611
76 Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyenler kafir mi sayılır? 2014.11.21 2451
77 Âl-i İmrân suresi 86. ayet kelime-i şehadetin delili olarak düşünülebilir mi? 2014.04.17 3271
78 Allah en büyük müdür, tek büyük mü? Allahu Ekber nasıl anlaşılmalı? 2014.02.27 4556
79 Bir insana alametleri meydanda olduğu halde kâfir diyebilir miyiz? 2010.06.25 6086