İman
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Taklidi iman ile tahkiki iman hakkında bilgi verir misiniz? 2009.09.08 5826
2 İnanan ile inanmayan arasındaki en temel fark nedir? 2010.03.23 7454
3 Mü’min ile Müslüman farklı kavramlar mıdır, açıklar mısınız? 2011.11.16 7579
4 Kur’an’a göre Allah’a inanmak ile tam olarak kastedilen nedir? 2013.05.13 4039
5 Kur’an’da “Allah’a inanmayanlar” ile kimler kastediliyor? 2014.11.05 2266
6 Kur’an’a göre gerçek manada iman etmiş olanlar kimlerdir? 2013.11.19 4136
7 İman nedir, inanç ne? İkisi farklı şeyler midir? 2016.12.07 246
8 “Ey iman edenler, iman edin!” ayetinin nasıl anlaşılması gerekiyor? 2014.12.05 3209
9 İnsandaki Allah inancı doğuştan mıdır, yoksa sonradan mı kazanılır? 2013.11.14 5205
10 İmanın şartlarından biri nebîye iman mıdır, resûle iman mı? 2016.12.28 405
11 Dinin oluşumunda çevresel faktörlerin bir önemi var mıdır? 2015.04.30 1237
12 Allah Teala dilediğini saptırıp dilediğini hidayete mi erdiriyor? 2011.10.11 6914
13 Allah dilemedikçe insanların bir şey dilemesi mümkün değil mi? 2012.11.28 7627
14 İman etmek konusunda karar kula mı aittir, Allah’a mı? 2013.03.26 9056
15 Allah kimi doğru yola getireceğini herkesten iyi bilmez mi? 2012.04.02 4372
16 İmam Maturidi En’am suresi 148. ayete nasıl meal vermiştir? 2013.02.12 13835
17 Kalbi mühürlenmiş insanların iman etmeleri mümkün mü? 2016.12.19 346
18 Allah Teala inanmasınlar diye bazı insanların gözüne perde mi çekmiştir? 2013.06.14 4586
19 Allah Teâlâ cehennemlik olsunlar diye insanları saptırır mı? 2016.05.25 814
20 Dünyayı ahirete tercih etmek kişiyi imansız mı kılar? 2013.12.19 3116
21 Adaletli olmanın olmazsa olmaz şartı nedir? 2014.01.22 3566
22 Kur’an’dan haberdar olmayan insanlar nelerden sorumlu tutulacaklar? 2012.03.15 6640
23 Amel imandan bir cüz müdür? 2011.02.23 4732
24 Kur’an-ı Kerim’e göre asıl kafirler kimlerdir? 2011.01.15 8222
25 Her kafir aynı zamanda müşrik midir? 2013.07.12 6343
26 Küfür ve şirk iki farklı kelime iken kâfir ile müşrik nasıl aynı olabilir? 2016.12.23 305
27 Size göre ateistlerin hepsi yalan mı söylüyor? 2012.02.06 5090
28 Kur’an gerçeklerine iman etmeyen insanlara nasıl cevaplar verilmeli? 2015.08.19 1062
29 Şeytan Allah’a inanıyor. Peki, İslam’a inanıyor mu? 2010.07.13 6214
30 Müşrikler yaratıcı olarak Allah’a inanıyorlar mı? 2012.12.14 4435
31 Müşrikler neden putlara tapıyorlardı? 2010.02.02 6606
32 Müşrikler şirk koştuklarının farkında değiller mi? 2013.04.24 3419
33 Gayb bilinmeyen şeye denirse insan gayba nasıl iman eder? 2013.03.11 4793
34 Bir insanın kendi imanı veya kalbi kendisi için gayp mıdır? 2010.03.13 4091
35 Bir an bile olsa içimizden geçen şeylerden dolayı hesap verecek miyiz? 2012.05.24 8242
36 Ölüm anında şeytan insana Allah’ı inkar etmesini mi telkin ediyor? 2013.02.15 10857
37 Hristiyanlardan Allah’a inananlar mü’min sayılırlar mı? 2010.04.01 6330
38 İnanmadığı halde iyilik yapan insan bundan sevap alamaz mı? 2011.10.21 4319
39 Kafirlerin, münafıkların Allah’a iman etmemelerini nasıl anlamalıyız? 2011.06.14 4240
40 Kâfirler, sonlarını bildikleri halde neden iman etmiyorlar? 2011.10.24 4190
41 Hakikatlere inanmayanlara üzülmek yanlış mıdır? 2011.10.13 3749
42 Allah’a sövenlerin cezası nedir? Bu adamları kurtarmak doğru mudur? 2010.07.03 7572
43 Hz. Musa’nın Samiri’ye uyguladığı ceza mürtedlere de uygulanabilir mi? 2014.09.02 2512
44 Cehalet mazeret sayılır mı? 2010.07.16 6431
45 Kur’an’ı anladığı dilden okumamış olanlara tebliğ ulaşmış sayılmaz mı? 2010.08.25 4578
46 Allah Teala bazı insanların müşrik olmalarını mı istiyor? 2010.08.21 5063
47 İmanda mı zayıflık olur, ibadette mi? 2010.10.23 3175
48 Büyük günahları işlemek şirk koşmak anlamına mı geliyor? 2015.02.06 1645
49 Günahta ısrarcılık, bilerek aynı günaha devam etmek şirk midir? 2010.09.21 7641
50 Günah olduğunu bile bile o şeyi yapmaya devam etmenin hükmü nedir? 2015.04.17 2392
51 Bile bile günahta ısrar etmek kişiyi dinden çıkarır mı? 2016.12.21 290
52 Günah işleyen insanlar Allah’a şirk koşmuş mu oluyor? 2015.02.12 1625
53 Günah işleyen kişi hangi durumda kafir sayılır? 2015.04.16 1848
54 Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyenler kâfir mi sayılır? 2014.11.21 2634
55 Servetlerini kullanarak insanları baskı altına alanlar müşrik mi oluyorlar? 2016.05.25 400
56 Müslümanım diyen bir insanın günah işleme özgürlüğü var mıdır? 2014.03.20 5645
57 Münafıkları ayırt etmenin bir yolu yöntemi var mıdır? 2015.02.11 1454
58 Münafıkları hangi özelliklerinden tanımak mümkündür? 2016.05.26 1435
59 Gizli münafıklık nedir, bunlara karşı kendimizi nasıl koruruz? 2016.08.25 409
60 Peygamberimiz bazı insanların münafık olduğunu nereden biliyordu? 2011.01.17 16608
61 Münafıklar kendilerini münafık olarak kabul eder mi? 2016.12.29 434
62 Cenab-ı Allah’ın arşa istiva etmesi ne manaya geliyor? 2014.09.05 3166
63 Mearic Suresi 4. ayet “Allah arştadır” inancına delil olur mu? 2011.02.19 5049
64 Ayetlerde geçen “Allah’ın eli, Allah’ın yüzü” ifadelerini nasıl anlamalıyız? 2013.01.15 6136
65 Allah zaman ve mekandan münezzeh midir? 2013.07.02 6961
66 Zaman nedir, Allah tarafından yaratılmış ayrı bir varlık mıdır? 2013.11.11 4311
67 Allah Teala isimleri ile yani esmâsı ile varlıklara tecelli eder mi? 2013.11.07 4097
68 “İlah” kelimesini “tanrı” olarak tercüme etmek doğru mudur? 2013.12.17 3945
69 Günümüzdeki Tevrat, Zebur ve İncil orjinal midir? 2011.03.28 4529
70 Zaman zaman cennet için umudumuzu kaybetmemiz normal mi? 2011.04.14 4175
71 Cebrail aleyhisselamın vahiy aldığı perde arkasında kim vardı? 2011.04.15 14389
72 Resulur-rahme Muhammed sizi çağırıyor, gelir misiniz? ifadesi doğru mu? 2011.05.02 3413
73 İsra suresinin 97. ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.05.10 3711
74 Şirke tavır almamak kişiyi Tevbe suresi 23. ayetin kapsamına sokar mı? 2012.11.01 4010
75 Yaratılıştan gelen farklılıklar dini anlama konusunda bahane olabilir mi? 2012.11.21 4525
76 İnanmayan bazı insanların imtihanı daha dünyadayken bitmiş mi oluyor? 2013.04.09 3831
77 Zaman zaman Allah’ın varlığından şüphe duymak vesvese midir? 2013.04.16 11730
78 Son din İslam ifadesi doğru mudur? 2013.08.22 4463
79 Rol icabı şirk koşanlar gerçekte de şirk koşmuş sayılırlar mı? 2015.01.29 1426
80 Bir Müslüman doğru bildiği yanlışlardan dolayı sorumlu olur mu? 2015.03.06 3324
81 Bizim insanları tekfir etmek gibi bir görevimiz var mı? 2016.02.11 759
82 Bir insana alametleri meydanda olduğu halde kâfir diyebilir miyiz? 2010.06.25 6223
83 Takva kelimesinin anlamı tam olarak nedir? 2016.12.12 202
84 Takvanın en düşük ve en yüksek dereceleri nedir? 2016.12.12 229
85 Âl-i İmrân suresi 86. ayet kelime-i şehadetin delili olarak düşünülebilir mi? 2014.04.17 3440
86 Allah en büyük müdür, tek büyük mü? Allahu Ekber nasıl anlaşılmalı? 2014.02.27 4851