İman
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Taklidi iman ile tahkiki iman hakkında bilgi verir misiniz? 2009.09.08 5904
2 İnanan ile inanmayan arasındaki en temel fark nedir? 2010.03.23 7558
3 Mü’min ile Müslüman farklı kavramlar mıdır, açıklar mısınız? 2011.11.16 7700
4 Kur’an’a göre Allah’a inanmak ile tam olarak kastedilen nedir? 2013.05.13 4112
5 Kur’an’da “Allah’a inanmayanlar” ile kimler kastediliyor? 2014.11.05 2337
6 Kur’an’a göre gerçek manada iman etmiş olanlar kimlerdir? 2013.11.19 4200
7 İman nedir, inanç ne? İkisi farklı şeyler midir? 2016.12.07 315
8 “Ey iman edenler, iman edin!” ayetinin nasıl anlaşılması gerekiyor? 2014.12.05 3371
9 İnsandaki Allah inancı doğuştan mıdır, yoksa sonradan mı kazanılır? 2013.11.14 5302
10 İmanın şartlarından biri nebîye iman mıdır, resûle iman mı? 2016.12.28 473
11 Dinin oluşumunda çevresel faktörlerin bir önemi var mıdır? 2015.04.30 1297
12 Allah Teala dilediğini saptırıp dilediğini hidayete mi erdiriyor? 2011.10.11 7003
13 Allah dilemedikçe insanların bir şey dilemesi mümkün değil mi? 2012.11.28 7743
14 İman etmek konusunda karar kula mı aittir, Allah’a mı? 2013.03.26 9172
15 Allah kimi doğru yola getireceğini herkesten iyi bilmez mi? 2012.04.02 4443
16 İmam Maturidi En’am suresi 148. ayete nasıl meal vermiştir? 2013.02.12 14033
17 Kalbi mühürlenmiş insanların iman etmeleri mümkün mü? 2016.12.19 423
18 Allah Teala inanmasınlar diye bazı insanların gözüne perde mi çekmiştir? 2013.06.14 4664
19 Allah Teâlâ cehennemlik olsunlar diye insanları saptırır mı? 2016.05.25 871
20 Dünyayı ahirete tercih etmek kişiyi imansız mı kılar? 2013.12.19 3183
21 Adaletli olmanın olmazsa olmaz şartı nedir? 2014.01.22 3632
22 Kur’an’dan haberdar olmayan insanlar nelerden sorumlu tutulacaklar? 2012.03.15 6749
23 Amel imandan bir cüz müdür? 2011.02.23 4820
24 Kur’an-ı Kerim’e göre asıl kafirler kimlerdir? 2011.01.15 8340
25 Her kafir aynı zamanda müşrik midir? 2013.07.12 6470
26 Küfür ve şirk iki farklı kelime iken kâfir ile müşrik nasıl aynı olabilir? 2016.12.23 377
27 Size göre ateistlerin hepsi yalan mı söylüyor? 2012.02.06 5166
28 Kur’an gerçeklerine iman etmeyen insanlara nasıl cevaplar verilmeli? 2015.08.19 1125
29 Şeytan Allah’a inanıyor. Peki, İslam’a inanıyor mu? 2010.07.13 6319
30 Müşrikler yaratıcı olarak Allah’a inanıyorlar mı? 2012.12.14 4513
31 Müşrikler neden putlara tapıyorlardı? 2010.02.02 6696
32 Müşrikler şirk koştuklarının farkında değiller mi? 2013.04.24 3483
33 Gayb bilinmeyen şeye denirse insan gayba nasıl iman eder? 2013.03.11 4874
34 Bir insanın kendi imanı veya kalbi kendisi için gayp mıdır? 2010.03.13 4168
35 Bir an bile olsa içimizden geçen şeylerden dolayı hesap verecek miyiz? 2012.05.24 8419
36 Ölüm anında şeytan insana Allah’ı inkar etmesini mi telkin ediyor? 2013.02.15 10964
37 Hristiyanlardan Allah’a inananlar mü’min sayılırlar mı? 2010.04.01 6411
38 İnanmadığı halde iyilik yapan insan bundan sevap alamaz mı? 2011.10.21 4387
39 Kafirlerin, münafıkların Allah’a iman etmemelerini nasıl anlamalıyız? 2011.06.14 4323
40 Kâfirler, sonlarını bildikleri halde neden iman etmiyorlar? 2011.10.24 4288
41 Hakikatlere inanmayanlara üzülmek yanlış mıdır? 2011.10.13 3829
42 Allah’a sövenlerin cezası nedir? Bu adamları kurtarmak doğru mudur? 2010.07.03 7652
43 Hz. Musa’nın Samiri’ye uyguladığı ceza mürtedlere de uygulanabilir mi? 2014.09.02 2582
44 Cehalet mazeret sayılır mı? 2010.07.16 6508
45 Kur’an’ı anladığı dilden okumamış olanlara tebliğ ulaşmış sayılmaz mı? 2010.08.25 4646
46 Allah Teala bazı insanların müşrik olmalarını mı istiyor? 2010.08.21 5139
47 İmanda mı zayıflık olur, ibadette mi? 2010.10.23 3259
48 Büyük günahları işlemek şirk koşmak anlamına mı geliyor? 2015.02.06 1736
49 Günahta ısrarcılık, bilerek aynı günaha devam etmek şirk midir? 2010.09.21 7759
50 Günah olduğunu bile bile o şeyi yapmaya devam etmenin hükmü nedir? 2015.04.17 2492
51 Bile bile günahta ısrar etmek kişiyi dinden çıkarır mı? 2016.12.21 359
52 Günah işleyen insanlar Allah’a şirk koşmuş mu oluyor? 2015.02.12 1694
53 Günah işleyen kişi hangi durumda kafir sayılır? 2015.04.16 1909
54 Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyenler kâfir mi sayılır? 2014.11.21 2700
55 Servetlerini kullanarak insanları baskı altına alanlar müşrik mi oluyorlar? 2016.05.25 458
56 Müslümanım diyen bir insanın günah işleme özgürlüğü var mıdır? 2014.03.20 5736
57 Münafıkları ayırt etmenin bir yolu yöntemi var mıdır? 2015.02.11 1517
58 Münafıkları hangi özelliklerinden tanımak mümkündür? 2016.05.26 1501
59 Gizli münafıklık nedir, bunlara karşı kendimizi nasıl koruruz? 2016.08.25 472
60 Peygamberimiz bazı insanların münafık olduğunu nereden biliyordu? 2011.01.17 16762
61 Münafıklar kendilerini münafık olarak kabul eder mi? 2016.12.29 514
62 Cenab-ı Allah’ın arşa istiva etmesi ne manaya geliyor? 2014.09.05 3246
63 Mearic Suresi 4. ayet “Allah arştadır” inancına delil olur mu? 2011.02.19 5148
64 Ayetlerde geçen “Allah’ın eli, Allah’ın yüzü” ifadelerini nasıl anlamalıyız? 2013.01.15 6223
65 Allah zaman ve mekandan münezzeh midir? 2013.07.02 7051
66 Zaman nedir, Allah tarafından yaratılmış ayrı bir varlık mıdır? 2013.11.11 4408
67 Allah Teala isimleri ile yani esmâsı ile varlıklara tecelli eder mi? 2013.11.07 4174
68 “İlah” kelimesini “tanrı” olarak tercüme etmek doğru mudur? 2013.12.17 4016
69 Günümüzdeki Tevrat, Zebur ve İncil orjinal midir? 2011.03.28 4598
70 Zaman zaman cennet için umudumuzu kaybetmemiz normal mi? 2011.04.14 4239
71 Cebrail aleyhisselamın vahiy aldığı perde arkasında kim vardı? 2011.04.15 14519
72 Resulur-rahme Muhammed sizi çağırıyor, gelir misiniz? ifadesi doğru mu? 2011.05.02 3486
73 İsra suresinin 97. ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? 2012.05.10 3787
74 Şirke tavır almamak kişiyi Tevbe suresi 23. ayetin kapsamına sokar mı? 2012.11.01 4073
75 Yaratılıştan gelen farklılıklar dini anlama konusunda bahane olabilir mi? 2012.11.21 4597
76 İnanmayan bazı insanların imtihanı daha dünyadayken bitmiş mi oluyor? 2013.04.09 3900
77 Zaman zaman Allah’ın varlığından şüphe duymak vesvese midir? 2013.04.16 11955
78 Son din İslam ifadesi doğru mudur? 2013.08.22 4537
79 Rol icabı şirk koşanlar gerçekte de şirk koşmuş sayılırlar mı? 2015.01.29 1485
80 Bir Müslüman doğru bildiği yanlışlardan dolayı sorumlu olur mu? 2015.03.06 3409
81 Bizim insanları tekfir etmek gibi bir görevimiz var mı? 2016.02.11 835
82 Bir insana alametleri meydanda olduğu halde kâfir diyebilir miyiz? 2010.06.25 6303
83 Takva kelimesinin anlamı tam olarak nedir? 2016.12.12 278
84 Takvanın en düşük ve en yüksek dereceleri nedir? 2016.12.12 301
85 Kıyamet saatini gören kişilerin son andaki imanı kabul olacak mı? 2017.02.01 307
86 Âl-i İmrân suresi 86. ayet kelime-i şehadetin delili olarak düşünülebilir mi? 2014.04.17 3537
87 Allah en büyük müdür, tek büyük mü? Allahu Ekber nasıl anlaşılmalı? 2014.02.27 4965