Hadis
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Sünnet-hikmet ilişkisini açıklar mısınız? 2010.12.14 3907
2 İnsanların derin anlamlı sözlerine hikmet denilebilir mi? 2012.02.27 3004
3 Hikmet dediğimiz şey sadece Kur’an’da bulunanlar değil midir? 2012.05.16 5593
4 Resûlullâh’a verilen hikmet onun Kur’an’ı açıklama yetkisi midir? 2016.10.13 381
5 Dini anlama ve yaşamada sadece Kur’an ile yetinmek doğru olur mu? 2011.01.12 5270
6 Hadisler olmazsa Kur’an’ı anlamak mümkün olmaz mı? 2011.03.11 5215
7 Peygamberimizden rivayet edilen hadisleri reddetmek doğru mu? 2013.06.07 5435
8 Hadisleri kabul etmeyen kişi ve grupları nasıl değerlendiriyorsunuz? 2014.11.18 2606
9 Sizin için ileri sürülen “sünneti kabul etmiyor” iddiasına ne diyorsunuz? 2011.05.18 6079
10 Bir hadisin senedinin sağlam olması onun sahih olduğunu mu gösterir? 2014.06.24 3117
11 Bir hadisin sahih sayılma ölçütü nedir? 2017.01.09 316
12 Kur’an’dan çıkarılan doğru hükümler Kur’an kadar kat’i midir? 2014.05.16 3149
13 Hadisler itikatta delil olur mu? 2013.04.18 3623
14 Hadisler Kur’an gibi korunmuş mudur? 2012.04.12 4744
15 Peygamberimiz hadislerin yazıya geçirilmesini yasaklamış mıdır? 2012.10.15 4910
16 Rivayetlerden yola çıkılarak Resulullahın örnek alınması mümkün mü? 2014.08.04 3840
17 Aramızdaki meselelerde Resûlullâh’ı nasıl hakem kılacağız, hadislerle mi? 2015.11.10 881
18 Resûl’e itaat sahih hadislere itaat etmek anlamına mı geliyor? 2017.01.12 267
19 Resûlün hakemliği Buhârî ve Müslim hadisleri ile mi olacak? 2016.03.16 658
20 Kutsi hadisler hakkında bilgi verebilir misiniz? 2011.09.27 4499
21 Kutsi hadisler de hikmet kapsamına girer mi? 2013.04.17 3740
22 Resûlullâh’a Kur’an dışında da vahiy gelmiş midir? 2014.02.21 6441
23 Hz. Muhammed’e Kur’an dışında vahiy gelmiş midir? 2016.02.15 867
24 Hadisler için söylenen sahih ve zayıf ifadeleri ne anlama geliyor? 2013.08.31 3795
25 Mü’minin başından bela eksik olmaz şeklinde bir hadis var mıdır? 2010.09.24 4455
26 Dünya müminlere zindan, kafirlere cennet midir? 2011.05.16 5072
27 Bana seyyid demeyin, seyyid Allah’tır şeklinde bir hadis var mıdır? 2010.09.25 6198
28 Camiye gitmeyenlerin evi yakılır şeklinde bir hadis var mıdır? 2011.03.12 9484
29 Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım sözü hadis-i kutsi midir? 2011.04.20 16372
30 “İyilik yapmasanız da iyiliği emredin” hadisi sahih olabilir mi? 2014.09.09 2601
31 Ölülere Kur’an okunabileceğine dair rivayet edilen hadisler sahih midir? 2011.07.01 12642
32 Hz. Ömer, yağmur duasında Hz. Abbas’ı vesile edinmiş midir? 2011.09.30 6861
33 Peygamberimiz bazı insanların münafık olduğunu nereden biliyordu? 2012.03.21 3845
34 Ehli kitapta da bizdeki gibi hadis ve sünnet kavramları var mıdır? 2013.08.22 4085
35 Âlimliğin ölçüsü çok fazla sayıda hadis bilmek midir? 2014.05.09 2829
36 Cehennem ehlinin çoğunluğunu kadınlar mı oluşturacak? 2015.12.29 1024
37 “Ölmeden önce ölünüz” sözü bir hadis midir? 2016.01.04 1230
38 “Vatan sevgisi imandandır” şeklinde bir hadis var mıdır? 2016.02.18 1375
39 “Darda kaldığınızda kabirdekilerden yardım isteyin” sözü hadis midir? 2016.10.31 536