Hadis
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Sünnet-hikmet ilişkisini açıklar mısınız? 2010.12.14 3691
2 İnsanların derin anlamlı sözlerine hikmet denilebilir mi? 2012.02.27 2827
3 Hikmet dediğimiz şey sadece Kur’an’da bulunanlar değil midir? 2012.05.16 5333
4 Resûlullâh’a verilen hikmet onun Kur’an’ı açıklama yetkisi midir? 2016.10.13 108
5 Dini anlama ve yaşamada sadece Kur’an ile yetinmek doğru olur mu? 2011.01.12 5043
6 Hadisler olmazsa Kur’an’ı anlamak mümkün olmaz mı? 2011.03.11 4986
7 Peygamberimizden rivayet edilen hadisleri reddetmek doğru mu? 2013.06.07 5128
8 Hadisleri kabul etmeyen kişi ve grupları nasıl değerlendiriyorsunuz? 2014.11.18 2398
9 Sizin için ileri sürülen “sünneti kabul etmiyor” iddiasına ne diyorsunuz? 2011.05.18 5866
10 Bir hadisin senedinin sağlam olması onun sahih olduğunu mu gösterir? 2014.06.24 2906
11 Kur’an’dan çıkarılan doğru hükümler Kur’an kadar kat’i midir? 2014.05.16 2940
12 Hadisler itikatta delil olur mu? 2013.04.18 3431
13 Hadisler Kur’an gibi korunmuş mudur? 2012.04.12 4527
14 Peygamberimiz hadislerin yazıya geçirilmesini yasaklamış mıdır? 2012.10.15 4677
15 Rivayetlerden yola çıkılarak Resulullahın örnek alınması mümkün mü? 2014.08.04 3671
16 Aramızdaki meselelerde Resûlullâh’ı nasıl hakem kılacağız, hadislerle mi? 2015.11.10 691
17 Resûlün hakemliği Buhârî ve Müslim hadisleri ile mi olacak? 2016.03.16 459
18 Kutsi hadisler hakkında bilgi verebilir misiniz? 2011.09.27 4291
19 Kutsi hadisler de hikmet kapsamına girer mi? 2013.04.17 3537
20 Resûlullâh’a Kur’an dışında da vahiy gelmiş midir? 2014.02.21 6041
21 Hz. Muhammed’e Kur’an dışında vahiy gelmiş midir? 2016.02.15 626
22 Hadisler için söylenen sahih ve zayıf ifadeleri ne anlama geliyor? 2013.08.31 3598
23 Mü’minin başından bela eksik olmaz şeklinde bir hadis var mıdır? 2010.09.24 4237
24 Dünya müminlere zindan, kafirlere cennet midir? 2011.05.16 4766
25 Bana seyyid demeyin, seyyid Allah’tır şeklinde bir hadis var mıdır? 2010.09.25 5939
26 Camiye gitmeyenlerin evi yakılır şeklinde bir hadis var mıdır? 2011.03.12 9027
27 Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım sözü hadis-i kutsi midir? 2011.04.20 15686
28 “İyilik yapmasanız da iyiliği emredin” hadisi sahih olabilir mi? 2014.09.09 2419
29 Ölülere Kur’an okunabileceğine dair rivayet edilen hadisler sahih midir? 2011.07.01 12215
30 Hz. Ömer, yağmur duasında Hz. Abbas’ı vesile edinmiş midir? 2011.09.30 6608
31 Peygamberimiz bazı insanların münafık olduğunu nereden biliyordu? 2012.03.21 3601
32 Ehli kitapta da bizdeki gibi hadis ve sünnet kavramları var mıdır? 2013.08.22 3895
33 Âlimliğin ölçüsü çok fazla sayıda hadis bilmek midir? 2014.05.09 2634
34 Cehennem ehlinin çoğunluğunu kadınlar mı oluşturacak? 2015.12.29 812
35 “Ölmeden önce ölünüz” sözü bir hadis midir? 2016.01.04 813
36 “Vatan sevgisi imandandır” şeklinde bir hadis var mıdır? 2016.02.18 1009