Faiz
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Alım satım ile faizin farkını net bir şekilde izah eder misiniz? 2014.10.17 3070
2 Faiz ile riba aynı şeyler midir? Kur’an’da hangisi haram kılınmıştır? 2013.01.24 6792
3 Faiz ile riba arasında herhangi bir fark var mı? 2016.09.08 811
4 Vade farkı faiz olarak değerlendirilebilir mi? 2010.10.27 7358
5 Faiz denilen şey paranın kirası olarak değerlendirilemez mi? 2015.10.26 1114
6 Şeytan çarpması diye bir şey var mı? Faiz yiyenleri şeytan mı çarpar? 2010.10.09 7391
7 Devlet bankasından faizli para alınır mı? 2014.11.12 2668
8 Devlet tahvili ve hazine bonosu almak caiz midir? 2014.11.13 3964
9 Faizden tevbe eden kişi aldığı o ana kadar aldığı faizleri ne yapmalı? 2014.12.18 2601
10 Banka hesaplarında istenmeden biriken faiz paraları kullanılabilir mi? 2010.05.18 6492
11 Faizden elde edilen gelir vergi ödemelerinde kullanılabilir mi? 2017.02.07 371
12 Banka hesaplarında oluşan faizi bankada mı bırakmak lazım? 2012.02.21 4410
13 Bankadan faiz alıp hiç dokunmadan ihtiyaç sahiplerine vermek caiz mi? 2015.05.15 1876
14 İhtiyacı olanlara dağıtma amacıyla faize para yatırmak caiz olur mu? 2013.05.27 3941
15 Bankaya para yatırıp faizini sadaka olarak versek bir sakınca olur mu? 2012.01.18 5791
16 Bankaların bankacılık hizmetlerinden de mi yararlanmak caiz değildir? 2013.05.15 3810
17 Bankaya yatan maaşlara banka faiz veriyor. Bu parayı alalım mı? 2010.03.12 5316
18 Hesap işletim ücretini ödemek için faizden yararlanılır mı? 2016.02.01 866
19 Devletten maaş alanlar faiz yemiş mi oluyor? 2013.05.15 5263
20 Bankaların memurlara verdiği promosyon parası helal midir? 2012.12.13 11873
21 Bankaların emeklilere verdiği promosyon parası helal mi? 2017.03.20 260
22 Beyaz eşyaya endeksli öğrenim ve katkı kredilerinde faiz var mı? 2012.01.24 9644
23 Kredi ve Yurtlar Kurumu’nunun öğrenim kredisini almak caiz midir? 2010.01.28 9258
24 Maaşların veya bursların banka aracılığı ile verilmesi caiz midir? 2010.08.05 3478
25 Günümüzde bir ev sahibi olabilmek için kredi çekmek caiz mi? 2013.05.20 7623
26 Yarım kalan evi tamamlamak için banka kredisi alınabilir mi? 2010.08.17 4231
27 Hangi zaruret durumu kredi çekmeyi caiz kılar? 2010.11.27 12631
28 Bu devirde kredi almadan iş yapamıyoruz. Ne yapmalıyız? 2012.01.16 4977
29 Kredi çekmezsek evlenemiyoruz bile. Peki, ne yapacağız? 2012.01.16 10389
30 Yurtdışında mal-mülk edinmek için faiz almak helal olur mu? 2011.02.24 4191
31 Avrupa’da banka kredisi ile ev almak caiz midir? 2015.02.05 1662
32 Dârülharpta faiz alınabileceğini söyleyenlerin delili nedir? 2011.03.15 6383
33 Yurtdışında bankadan kredi çekilip cami yapılması doğru mu? 2013.04.30 4300
34 Çok faydalı olacağı düşünülen projeler için kredi çekilmesi caiz midir? 2015.03.13 1647
35 Yetimlerin malları artsın diye paraları faize yatırılabilir mi? 2012.04.27 3148
36 Zorunlu bireysel emeklilik sistemine katılmak caiz midir? 2016.12.01 1256
37 Bireysel emeklilik sisteminden faydalanmak caiz midir? 2011.10.05 43921
38 Devlet katkılı bireysel emeklilik sistemine girmek sakıncalı mıdır? 2015.01.29 2311
39 Kredi ve faiz sisteminin alternatifi olacak helal finansal araçlar nelerdir? 2012.01.20 5142
40 Faizli ekonomiye karşı bir alternatif geliştirilemez mi? 2016.03.04 859
41 Faiz sistemine karşı neler yapmamızı tavsiye edersiniz? 2016.03.04 954
42 Kâr payı ile faiz arasındaki fark tam olarak nedir? 2012.02.20 16236
43 Faizle borçlanmak faiz yemek gibi büyük günah mıdır? 2012.03.05 10579
44 Faizle ilgili ayetlerde niçin “faiz yiyenler” vurgusu yapılmıştır? 2016.12.26 579
45 Faizli borç alan kişinin günahı faiz geliri elde edenle aynı mıdır? 2014.11.07 2777
46 Borcu geri öderken hediye vermek faiz olur mu? 2013.05.07 2780
47 Enflasyon oranında faiz hem alana hem de verene caiz midir? 2013.05.28 7520
48 Bankaların aldığı faiz enflasyon farkından ibaret mi? 2016.03.28 1011
49 Konut borçlarına enflasyon oranında yapılan artışlar faize girer mi? 2015.10.23 1362
50 Borcunu zamanında ödemeyen zenginlerin durumu nedir? 2012.01.21 3551
51 Devlet borcunu ödeyemeyen vatandaştan faiz alabilir mi? 2012.06.19 4340
52 Faiz oranlarını düşürmek ekonomiyi düzeltir mi? 2014.12.29 1705
53 İslam ekonomisinin pratikte işler olduğu bir İslam devleti var mıdır? 2012.04.26 3469
54 İslam’a göre devletin bankalara faiz yasağı koyma yetkisi var mı? 2014.12.02 2285
55 Faizi meşru hale getirenlere gösterilmesi gereken tavır ne olmalı? 2014.12.18 1901
56 Günü geçmiş faturalardan alınan fazlalık faiz midir? 2013.05.16 3370
57 Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri faiz midir? 2013.05.27 4074
58 İş yerlerinde pos cihazı kullanmak caiz midir? 2013.05.23 5062
59 Altın bozdurarak borç verenler altın fiyatlarına göre mi borcu geri alırlar? 2013.09.09 5894
60 Kuyumcudan vadeli altın almak faize mi girer? 2016.03.15 812
61 Faizin ekonomiden kaldırılması için bir geçiş dönemi olması gerekmez mi? 2015.03.31 1325
62 Bir kimsenin faizli kazancından eşi ve çocukları sorumlu olur mu? 2015.10.20 1127
63 Faiz ile mal almak ve leasing ile mal almak arasındaki fark nedir? 2015.10.21 1476
64 Gayrimenkulümüzü bankamatiklere kiraya verebilir miyiz? 2015.11.02 773
65 Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin sebebi faiz mi? 2016.12.22 465