Faiz
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Alım satım ile faizin farkını net bir şekilde izah eder misiniz? 2014.10.17 2933
2 Faiz ile riba aynı şeyler midir? Kur’an’da hangisi haram kılınmıştır? 2013.01.24 6608
3 Faiz ile riba arasında herhangi bir fark var mı? 2016.09.08 670
4 Vade farkı faiz olarak değerlendirilebilir mi? 2010.10.27 7224
5 Faiz denilen şey paranın kirası olarak değerlendirilemez mi? 2015.10.26 981
6 Şeytan çarpması diye bir şey var mı? Faiz yiyenleri şeytan mı çarpar? 2010.10.09 7228
7 Devlet bankasından faizli para alınır mı? 2014.11.12 2548
8 Devlet tahvili ve hazine bonosu almak caiz midir? 2014.11.13 3700
9 Faizden tevbe eden kişi aldığı o ana kadar aldığı faizleri ne yapmalı? 2014.12.18 2467
10 Banka hesaplarında istenmeden biriken faiz paraları kullanılabilir mi? 2010.05.18 6357
11 Banka hesaplarında oluşan faizi bankada mı bırakmak lazım? 2012.02.21 4274
12 Bankadan faiz alıp hiç dokunmadan ihtiyaç sahiplerine vermek caiz mi? 2015.05.15 1772
13 İhtiyacı olanlara dağıtma amacıyla faize para yatırmak caiz olur mu? 2013.05.27 3829
14 Bankaya para yatırıp faizini sadaka olarak versek bir sakınca olur mu? 2012.01.18 5669
15 Bankaların bankacılık hizmetlerinden de mi yararlanmak caiz değildir? 2013.05.15 3695
16 Bankaya yatan maaşlara banka faiz veriyor. Bu parayı alalım mı? 2010.03.12 5193
17 Hesap işletim ücretini ödemek için faizden yararlanılır mı? 2016.02.01 755
18 Devletten maaş alanlar faiz yemiş mi oluyor? 2013.05.15 5123
19 Bankaların memurlara verdiği promosyon parası helal midir? 2012.12.13 11455
20 Emekli aylıkları için bankaların verdiği maaş promosyonu helal mi? 2013.05.02 5549
21 Beyaz eşyaya endeksli öğrenim ve katkı kredilerinde faiz var mı? 2012.01.24 9423
22 Kredi ve Yurtlar Kurumu’nunun öğrenim kredisini almak caiz midir? 2010.01.28 9105
23 Maaşların veya bursların banka aracılığı ile verilmesi caiz midir? 2010.08.05 3364
24 Günümüzde bir ev sahibi olabilmek için kredi çekmek caiz mi? 2013.05.20 7469
25 Yarım kalan evi tamamlamak için banka kredisi alınabilir mi? 2010.08.17 4114
26 Hangi zaruret durumu kredi çekmeyi caiz kılar? 2010.11.27 12262
27 Bu devirde kredi almadan iş yapamıyoruz. Ne yapmalıyız? 2012.01.16 4843
28 Kredi çekmezsek evlenemiyoruz bile. Peki, ne yapacağız? 2012.01.16 10071
29 Yurtdışında mal-mülk edinmek için faiz almak helal olur mu? 2011.02.24 4080
30 Avrupa’da banka kredisi ile ev almak caiz midir? 2015.02.05 1541
31 Dârülharpta faiz alınabileceğini söyleyenlerin delili nedir? 2011.03.15 6188
32 Yurtdışında bankadan kredi çekilip cami yapılması doğru mu? 2013.04.30 4153
33 Çok faydalı olacağı düşünülen projeler için kredi çekilmesi caiz midir? 2015.03.13 1546
34 Yetimlerin malları artsın diye paraları faize yatırılabilir mi? 2012.04.27 3054
35 Zorunlu bireysel emeklilik sistemine katılmak caiz midir? 2016.12.01 662
36 Bireysel emeklilik sisteminden faydalanmak caiz midir? 2011.10.05 43344
37 Devlet katkılı bireysel emeklilik sistemine girmek sakıncalı mıdır? 2015.01.29 2118
38 Kredi ve faiz sisteminin alternatifi olacak helal finansal araçlar nelerdir? 2012.01.20 5012
39 Faizli ekonomiye karşı bir alternatif geliştirilemez mi? 2016.03.04 744
40 Faiz sistemine karşı neler yapmamızı tavsiye edersiniz? 2016.03.04 852
41 Kâr payı ile faiz arasındaki fark tam olarak nedir? 2012.02.20 15935
42 Faizle borçlanmak faiz yemek gibi büyük günah mıdır? 2012.03.05 10239
43 Faizle ilgili ayetlerde niçin “faiz yiyenler” vurgusu yapılmıştır? 2016.12.26 450
44 Faizli borç alan kişinin günahı faiz geliri elde edenle aynı mıdır? 2014.11.07 2676
45 Borcu geri öderken hediye vermek faiz olur mu? 2013.05.07 2680
46 Enflasyon oranında faiz hem alana hem de verene caiz midir? 2013.05.28 7294
47 Bankaların aldığı faiz enflasyon farkından ibaret mi? 2016.03.28 898
48 Konut borçlarına enflasyon oranında yapılan artışlar faize girer mi? 2015.10.23 1234
49 Borcunu zamanında ödemeyen zenginlerin durumu nedir? 2012.01.21 3443
50 Devlet borcunu ödeyemeyen vatandaştan faiz alabilir mi? 2012.06.19 4205
51 Faiz oranlarını düşürmek ekonomiyi düzeltir mi? 2014.12.29 1606
52 İslam ekonomisinin pratikte işler olduğu bir İslam devleti var mıdır? 2012.04.26 3366
53 İslam’a göre devletin bankalara faiz yasağı koyma yetkisi var mı? 2014.12.02 2191
54 Faizi meşru hale getirenlere gösterilmesi gereken tavır ne olmalı? 2014.12.18 1788
55 Günü geçmiş faturalardan alınan fazlalık faiz midir? 2013.05.16 3272
56 Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri faiz midir? 2013.05.27 3917
57 İş yerlerinde pos cihazı kullanmak caiz midir? 2013.05.23 4946
58 Altın bozdurarak borç verenler altın fiyatlarına göre mi borcu geri alırlar? 2013.09.09 5753
59 Kuyumcudan vadeli altın almak faize mi girer? 2016.03.15 686
60 Faizin ekonomiden kaldırılması için bir geçiş dönemi olması gerekmez mi? 2015.03.31 1215
61 Bir kimsenin faizli kazancından eşi ve çocukları sorumlu olur mu? 2015.10.20 1019
62 Faiz ile mal almak ve leasing ile mal almak arasındaki fark nedir? 2015.10.21 1353
63 Gayrimenkulümüzü bankamatiklere kiraya verebilir miyiz? 2015.11.02 671
64 Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin sebebi faiz mi? 2016.12.22 360