Faiz
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Alım satım ile faizin farkını net bir şekilde izah eder misiniz? 2014.10.17 2843
2 Faiz ile riba aynı şeyler midir? Kur’an’da hangisi haram kılınmıştır? 2013.01.24 6494
3 Faiz ile riba arasında herhangi bir fark var mı? 2016.09.08 578
4 Vade farkı faiz olarak değerlendirilebilir mi? 2010.10.27 7137
5 Faiz denilen şey paranın kirası olarak değerlendirilemez mi? 2015.10.26 918
6 Şeytan çarpması diye bir şey var mı? Faiz yiyenleri şeytan mı çarpar? 2010.10.09 7124
7 Devlet bankasından faizli para alınır mı? 2014.11.12 2466
8 Devlet tahvili ve hazine bonosu almak caiz midir? 2014.11.13 3505
9 Faizden tevbe eden kişi aldığı o ana kadar aldığı faizleri ne yapmalı? 2014.12.18 2395
10 Banka hesaplarında istenmeden biriken faiz paraları kullanılabilir mi? 2010.05.18 6263
11 Banka hesaplarında oluşan faizi bankada mı bırakmak lazım? 2012.02.21 4179
12 Bankadan faiz alıp hiç dokunmadan ihtiyaç sahiplerine vermek caiz mi? 2015.05.15 1704
13 İhtiyacı olanlara dağıtma amacıyla faize para yatırmak caiz olur mu? 2013.05.27 3750
14 Bankaya para yatırıp faizini sadaka olarak versek bir sakınca olur mu? 2012.01.18 5572
15 Bankaların bankacılık hizmetlerinden de mi yararlanmak caiz değildir? 2013.05.15 3624
16 Bankaya yatan maaşlara banka faiz veriyor. Bu parayı alalım mı? 2010.03.12 5120
17 Hesap işletim ücretini ödemek için faizden yararlanılır mı? 2016.02.01 686
18 Devletten maaş alanlar faiz yemiş mi oluyor? 2013.05.15 5017
19 Bankaların memurlara verdiği promosyon parası helal midir? 2012.12.13 11275
20 Emekli aylıkları için bankaların verdiği maaş promosyonu helal mi? 2013.05.02 5310
21 Beyaz eşyaya endeksli öğrenim ve katkı kredilerinde faiz var mı? 2012.01.24 9247
22 Kredi ve Yurtlar Kurumu’nunun öğrenim kredisini almak caiz midir? 2010.01.28 8985
23 Maaşların veya bursların banka aracılığı ile verilmesi caiz midir? 2010.08.05 3301
24 Günümüzde bir ev sahibi olabilmek için kredi çekmek caiz mi? 2013.05.20 7365
25 Yarım kalan evi tamamlamak için banka kredisi alınabilir mi? 2010.08.17 4046
26 Hangi zaruret durumu kredi çekmeyi caiz kılar? 2010.11.27 12041
27 Bu devirde kredi almadan iş yapamıyoruz. Ne yapmalıyız? 2012.01.16 4769
28 Kredi çekmezsek evlenemiyoruz bile. Peki, ne yapacağız? 2012.01.16 9858
29 Yurtdışında mal-mülk edinmek için faiz almak helal olur mu? 2011.02.24 4007
30 Avrupa’da banka kredisi ile ev almak caiz midir? 2015.02.05 1459
31 Dârülharpta faiz alınabileceğini söyleyenlerin delili nedir? 2011.03.15 6036
32 Yurtdışında bankadan kredi çekilip cami yapılması doğru mu? 2013.04.30 4059
33 Çok faydalı olacağı düşünülen projeler için kredi çekilmesi caiz midir? 2015.03.13 1486
34 Yetimlerin malları artsın diye paraları faize yatırılabilir mi? 2012.04.27 2996
35 Zorunlu bireysel emeklilik sistemine katılmak caiz midir? 2016.12.01 303
36 Bireysel emeklilik sisteminden faydalanmak caiz midir? 2011.10.05 42893
37 Devlet katkılı bireysel emeklilik sistemine girmek sakıncalı mıdır? 2015.01.29 1993
38 Kredi ve faiz sisteminin alternatifi olacak helal finansal araçlar nelerdir? 2012.01.20 4922
39 Faizli ekonomiye karşı bir alternatif geliştirilemez mi? 2016.03.04 662
40 Faiz sistemine karşı neler yapmamızı tavsiye edersiniz? 2016.03.04 775
41 Kâr payı ile faiz arasındaki fark tam olarak nedir? 2012.02.20 15764
42 Faizle borçlanmak faiz yemek gibi büyük günah mıdır? 2012.03.05 10020
43 Faizli borç alan kişinin günahı faiz geliri elde edenle aynı mıdır? 2014.11.07 2593
44 Borcu geri öderken hediye vermek faiz olur mu? 2013.05.07 2613
45 Enflasyon oranında faiz hem alana hem de verene caiz midir? 2013.05.28 7148
46 Bankaların aldığı faiz enflasyon farkından ibaret mi? 2016.03.28 828
47 Konut borçlarına enflasyon oranında yapılan artışlar faize girer mi? 2015.10.23 1139
48 Borcunu zamanında ödemeyen zenginlerin durumu nedir? 2012.01.21 3372
49 Devlet borcunu ödeyemeyen vatandaştan faiz alabilir mi? 2012.06.19 4125
50 Faiz oranlarını düşürmek ekonomiyi düzeltir mi? 2014.12.29 1538
51 İslam ekonomisinin pratikte işler olduğu bir İslam devleti var mıdır? 2012.04.26 3301
52 İslam’a göre devletin bankalara faiz yasağı koyma yetkisi var mı? 2014.12.02 2129
53 Faizi meşru hale getirenlere gösterilmesi gereken tavır ne olmalı? 2014.12.18 1724
54 Günü geçmiş faturalardan alınan fazlalık faiz midir? 2013.05.16 3201
55 Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri faiz midir? 2013.05.27 3828
56 İş yerlerinde pos cihazı kullanmak caiz midir? 2013.05.23 4866
57 Altın bozdurarak borç verenler altın fiyatlarına göre mi borcu geri alırlar? 2013.09.09 5659
58 Kuyumcudan vadeli altın almak faize mi girer? 2016.03.15 618
59 Faizin ekonomiden kaldırılması için bir geçiş dönemi olması gerekmez mi? 2015.03.31 1143
60 Bir kimsenin faizli kazancından eşi ve çocukları sorumlu olur mu? 2015.10.20 943
61 Faiz ile mal almak ve leasing ile mal almak arasındaki fark nedir? 2015.10.21 1277
62 Gayrimenkulümüzü bankamatiklere kiraya verebilir miyiz? 2015.11.02 609