Faiz
Sıra   Fetva Başlığı Tarih Okunma 
1 Alım satım ile faizin farkını net bir şekilde izah eder misiniz? 2014.10.17 3000
2 Faiz ile riba aynı şeyler midir? Kur’an’da hangisi haram kılınmıştır? 2013.01.24 6707
3 Faiz ile riba arasında herhangi bir fark var mı? 2016.09.08 751
4 Vade farkı faiz olarak değerlendirilebilir mi? 2010.10.27 7299
5 Faiz denilen şey paranın kirası olarak değerlendirilemez mi? 2015.10.26 1048
6 Şeytan çarpması diye bir şey var mı? Faiz yiyenleri şeytan mı çarpar? 2010.10.09 7314
7 Devlet bankasından faizli para alınır mı? 2014.11.12 2616
8 Devlet tahvili ve hazine bonosu almak caiz midir? 2014.11.13 3859
9 Faizden tevbe eden kişi aldığı o ana kadar aldığı faizleri ne yapmalı? 2014.12.18 2539
10 Banka hesaplarında istenmeden biriken faiz paraları kullanılabilir mi? 2010.05.18 6429
11 Faizden elde edilen gelir vergi ödemelerinde kullanılabilir mi? 2017.02.07 308
12 Banka hesaplarında oluşan faizi bankada mı bırakmak lazım? 2012.02.21 4347
13 Bankadan faiz alıp hiç dokunmadan ihtiyaç sahiplerine vermek caiz mi? 2015.05.15 1830
14 İhtiyacı olanlara dağıtma amacıyla faize para yatırmak caiz olur mu? 2013.05.27 3887
15 Bankaya para yatırıp faizini sadaka olarak versek bir sakınca olur mu? 2012.01.18 5731
16 Bankaların bankacılık hizmetlerinden de mi yararlanmak caiz değildir? 2013.05.15 3757
17 Bankaya yatan maaşlara banka faiz veriyor. Bu parayı alalım mı? 2010.03.12 5254
18 Hesap işletim ücretini ödemek için faizden yararlanılır mı? 2016.02.01 810
19 Devletten maaş alanlar faiz yemiş mi oluyor? 2013.05.15 5207
20 Bankaların memurlara verdiği promosyon parası helal midir? 2012.12.13 11625
21 Bankaların emeklilere vereceği promosyon helal mi, haram mı? 2017.02.10 529
22 Emekli aylıkları için bankaların verdiği maaş promosyonu helal mi? 2013.05.02 5733
23 Beyaz eşyaya endeksli öğrenim ve katkı kredilerinde faiz var mı? 2012.01.24 9554
24 Kredi ve Yurtlar Kurumu’nunun öğrenim kredisini almak caiz midir? 2010.01.28 9196
25 Maaşların veya bursların banka aracılığı ile verilmesi caiz midir? 2010.08.05 3422
26 Günümüzde bir ev sahibi olabilmek için kredi çekmek caiz mi? 2013.05.20 7557
27 Yarım kalan evi tamamlamak için banka kredisi alınabilir mi? 2010.08.17 4181
28 Hangi zaruret durumu kredi çekmeyi caiz kılar? 2010.11.27 12458
29 Bu devirde kredi almadan iş yapamıyoruz. Ne yapmalıyız? 2012.01.16 4911
30 Kredi çekmezsek evlenemiyoruz bile. Peki, ne yapacağız? 2012.01.16 10244
31 Yurtdışında mal-mülk edinmek için faiz almak helal olur mu? 2011.02.24 4134
32 Avrupa’da banka kredisi ile ev almak caiz midir? 2015.02.05 1597
33 Dârülharpta faiz alınabileceğini söyleyenlerin delili nedir? 2011.03.15 6302
34 Yurtdışında bankadan kredi çekilip cami yapılması doğru mu? 2013.04.30 4237
35 Çok faydalı olacağı düşünülen projeler için kredi çekilmesi caiz midir? 2015.03.13 1597
36 Yetimlerin malları artsın diye paraları faize yatırılabilir mi? 2012.04.27 3101
37 Zorunlu bireysel emeklilik sistemine katılmak caiz midir? 2016.12.01 969
38 Bireysel emeklilik sisteminden faydalanmak caiz midir? 2011.10.05 43667
39 Devlet katkılı bireysel emeklilik sistemine girmek sakıncalı mıdır? 2015.01.29 2232
40 Kredi ve faiz sisteminin alternatifi olacak helal finansal araçlar nelerdir? 2012.01.20 5086
41 Faizli ekonomiye karşı bir alternatif geliştirilemez mi? 2016.03.04 798
42 Faiz sistemine karşı neler yapmamızı tavsiye edersiniz? 2016.03.04 898
43 Kâr payı ile faiz arasındaki fark tam olarak nedir? 2012.02.20 16122
44 Faizle borçlanmak faiz yemek gibi büyük günah mıdır? 2012.03.05 10435
45 Faizle ilgili ayetlerde niçin “faiz yiyenler” vurgusu yapılmıştır? 2016.12.26 527
46 Faizli borç alan kişinin günahı faiz geliri elde edenle aynı mıdır? 2014.11.07 2731
47 Borcu geri öderken hediye vermek faiz olur mu? 2013.05.07 2738
48 Enflasyon oranında faiz hem alana hem de verene caiz midir? 2013.05.28 7412
49 Bankaların aldığı faiz enflasyon farkından ibaret mi? 2016.03.28 957
50 Konut borçlarına enflasyon oranında yapılan artışlar faize girer mi? 2015.10.23 1305
51 Borcunu zamanında ödemeyen zenginlerin durumu nedir? 2012.01.21 3503
52 Devlet borcunu ödeyemeyen vatandaştan faiz alabilir mi? 2012.06.19 4278
53 Faiz oranlarını düşürmek ekonomiyi düzeltir mi? 2014.12.29 1658
54 İslam ekonomisinin pratikte işler olduğu bir İslam devleti var mıdır? 2012.04.26 3418
55 İslam’a göre devletin bankalara faiz yasağı koyma yetkisi var mı? 2014.12.02 2237
56 Faizi meşru hale getirenlere gösterilmesi gereken tavır ne olmalı? 2014.12.18 1849
57 Günü geçmiş faturalardan alınan fazlalık faiz midir? 2013.05.16 3321
58 Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri faiz midir? 2013.05.27 4008
59 İş yerlerinde pos cihazı kullanmak caiz midir? 2013.05.23 5008
60 Altın bozdurarak borç verenler altın fiyatlarına göre mi borcu geri alırlar? 2013.09.09 5831
61 Kuyumcudan vadeli altın almak faize mi girer? 2016.03.15 755
62 Faizin ekonomiden kaldırılması için bir geçiş dönemi olması gerekmez mi? 2015.03.31 1268
63 Bir kimsenin faizli kazancından eşi ve çocukları sorumlu olur mu? 2015.10.20 1072
64 Faiz ile mal almak ve leasing ile mal almak arasındaki fark nedir? 2015.10.21 1415
65 Gayrimenkulümüzü bankamatiklere kiraya verebilir miyiz? 2015.11.02 726
66 Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin sebebi faiz mi? 2016.12.22 414