FETVALAR

SORU:

Boşamada ilk iki talakın zaman aşımı var mıdır? Yani iki talak gerçekleşti ve aradan yıllar geçti; tekrar boşama olursa bu, üçüncü talak mı sayılır? Yani talaklar arasındaki zaman ilişkisi nasıldır?

Tarih: 11 Aralık 2015

CEVAP:


Etiketler: