FETVALAR

SORU:

Âl-i İmrân sûresi 7. ayette geçen "te'vîl" kelimesi ne manaya gelir? Ve ayetlerin tevilini kimler bilebilir?

Tarih: 03 Ekim 2013

CEVAP:


Etiketler: